Fra: 13-12-2016 til: 13-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Afbeskikkelse som suppleant i Forfremmelsesrådet13-12-20161600659254375
UndervisningsministerietHenvendelse vedr. høringssvar som undervisningsminister13-12-20161600668255099
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. bortfald af alle zoners kort for pensionister13-12-20161600668255193
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. aldresdiskrimination i forbindelse med fornyelse af kørekort13-12-20161600668255230
 Svar på studerendes henvendelse om finansloven 201713-12-20161600710255324
 Svar på henvendelse Journalist studerende ønsker interview omkring ældre/pensionister der er tvunget ud af deres bolig, fordi bankerne stopper med at ville låne dem penge13-12-20161600710255321
 Svar på henvendelse vedr. interview om høringsfrister13-12-20161600710255318
SundhedsstyrelsenAnmodning om forslag til budget for oplysningsindsats 201712-12-20161600792253512
Gentofte KommuneGentofte Kommune afslutning af projektnr. 62105 til puljen til styrkelse af hjerneskadeindsatsen.13-12-20161601318254328
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune vedrørende midler fra puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede til projektnr. 65247.13-12-20161605355254758
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 38 - svar på spm. 3012-12-20161606654254434
 Ministeriets afgørelse vedr. klage over sletning af data07-09-20161607812168721
SundhedsdatastyrelsenAfgørelse vedr. klage over manglende sletning af data13-12-20161607812254767
 Svar på ny henvendelse vedr. psykisk sygdom12-12-20161608420252850
Region SyddanmarkSvar på email om brev vedr. ansøgningen ”Anvendelse af patientrapporterede oplysninger til styrket sammenhæng i behandling og støtte af unge psykiatriske patienter med skizofreni”12-12-20161609224254123
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgBilag 6: MOF alm. del - svar på spm. 5407-11-20161609503253829
 Svar på rykker af 8. december 2016 - vedr. kliniske forskningsforsøg.12-12-20161609602253393
UdenrigsministerietInitiativer på sundhedsområdet - særligt hvad angår mænds sundhed13-12-20161610240254802
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - Svar på spm. 16912-12-20161610298254411
LægemiddelstyrelsenMinsteriet accepterer at svarfristen udsættes - vedr. klagemulighed i sag om markedsføringstilladelse.12-12-20161610334253157
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 17209-12-20161610392254941
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 18712-12-20161610411254313
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 18612-12-20161610411254302
 Besvarelse af henvendelse om ros og ris i sundhedsvæsenet12-12-20161610507252889
Statens Arkiver - RigsarkivetSvar på høring om tidslplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier13-12-20161610517254877
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 19012-12-20161610530254397
 Vedr. henvendelse om samråd d. 16/12 201612-12-20161610565253881
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetVedr. ministerbesøg i Det brugerinddragende hospital d. 6/112-12-20161610653252935
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 18809-12-20161610696254938
KontinensforeningenHenvendelse fra Inkontinensforeningen til sundhedsministeren i forbindelse med ministerens tiltræden13-12-20161610725254182
Dansk Selskab for RetsmedicinMinistersvar på henvendelse fra Dansk Selskab for Retsmedicin - vedr. lukning af socialpædiatrisk funktion.12-12-20161610746253934
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 17812-12-20161610757254394
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 17712-12-20161610757254392
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 37812-12-20161610887254293
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedr. klage - indførsel af lægemiddel.12-12-20161610907252745
 Kvitteringsbrev - modtagelse af klage over afgørelse om indførsel af lægemiddel.12-12-20161610907252683
 Svar på henvendelse vedr. børn med autisme13-12-20161610914254381
 Svar på henvendelse vedr. hjælp til psykisk syg underbo.12-12-20161610934253397
 Svar vedr. behandling og forskning i Parkinson sygdom12-12-20161610956252940
Den franske ambassade i StockholmSvar på henvendelse fra den franske ambassade i Stockholm vedr. honorering af læger.09-12-20161610970252159
Holstebro KommuneVedr. satspuljeopslag om sundhedstjek13-12-20161611050254707
Aalborg KommuneVedr. pulje om sundhedstjek13-12-20161611051254734
 Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt i projekt om tandpleje til socialt udsatte13-12-20161611059254994