Fra: 12-12-2016 til: 12-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. aldersdiskrimination ved fornyelse af kørekort09-12-20161600668251738
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om indvandrerkvinders beskæftigelse09-12-20161600668251647
Børne- og SocialministerietÅbent brev fra advokatkontoret vedr. forældreansvarsloven09-12-20161600668252468
 Svar på skoleelevers henvendelse med spørgsmål vedr. flygtninge09-12-20161600710252530
 Svar på henvendelse fra studerende - ønsker interview om ældreplejen09-12-20161600710252525
MF Kirsten Normann Andersen
MF Flemming Møller Mortensen
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
MF Karin Nødgaard
MF Yildiz Akdogan
MF Torsten Gejl
MF Jan E. Jørgensen
MF Trine Torp
MF Mattias Tesfaye
MF Karina Adsbøl
MF Marianne Jelved
MF Laura Lindahl
Orientering til satspuljeordførerne fra sundhedsministeren om udmøntning af puljen til familieplanlægningsindsats målrettet fertile kvinder i alkohol- og stofmisbrugsbehandling.11-12-20161600946252592
Dansk Børne Astma Center2015 regnskab og rapport og 2016 plan/budget og tilsagn12-12-20161601148253450
SundhedsdatastyrelsenMail til SDS vedr. den tekniske løsning til registrering af omskæringer12-12-20161601191253347
Morsø KommuneVedr. afrapportering af partnerskab12-12-20161601426253520
Assens KommuneFremsendelse af budgetskabelon - Pulje til særlige tilbud - fortsat09-12-20161601797252517
FinansministerietReviderede finansieringsprofiler ifm. udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til 1. kvt. 201712-12-20161602418253701
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Reviderede finansieringsprofiler ifm. udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til 1. kvt. 201712-12-20161602418253707
Region HovedstadenUdgiftsprofiler - sygehusbyggeri.09-12-20161602418251786
Statens Institut for FolkesundhedAfrapportering - partnerskaber.09-12-20161602874251667
Region HovedstadenStatusrapport på projekt ”Implementering af kendt viden til forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner”12-12-20161603150252849
 Udpegning som suppleant til Det Europæiske Lægemiddelagenturs bestyrelse12-12-20161603959253539
 Afsendt svar på henvendelse om HPV-vaccination09-12-20161607725251984
MF Kirsten Normann Andersen
MF Flemming Møller Mortensen
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
MF Karin Nødgaard
MF Yildiz Akdogan
MF Torsten Gejl
MF Jan E. Jørgensen
MF Trine Torp
MF Mattias Tesfaye
MF Karina Adsbøl
MF Marianne Jelved
MF Laura Lindahl
Orientering til satspuljeordførerne fra sundhedsministeren om udmøntning af puljen til familieplanlægningsindsats målrettet fertile kvinder i alkohol- og stofmisbrugsbehandling.11-12-20161607763253900
Svendborg KommuneSvendborg Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68453 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.12-12-20161608033253357
KL
Børne- og Socialministeriet
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Henvendelse om høringssvar over indberetningsbekendtgørelser på stofmisbrugsområdet12-12-20161609056253848
 Bilag 8: MOF alm. del - svar på spm. 5627-10-20161609503253831
 Bilag 5: MOF alm. del - svar på spm. 5327-10-20161609503253828
 Bilag 7: MOF alm. del - svar på spm. 5527-10-20161609503253830
SundhedsstyrelsenHenvendelse om økonomisk høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin - Lovkrav og anbefalinger"12-12-20161609779253773
KLHenvendelse om økonomisk høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin - Lovkrav og anbefalinger"12-12-20161609779253767
Rosendahls-Schultz Grafisk A/SAnmodning om 1. korrektur - bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler.09-12-20161610000251406
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på som 13009-12-20161610018253131
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - svar på som 12909-12-20161610018253112
MedwatchAfgørelse om delvis aktindsigt12-12-20161610226252666
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 17008-12-20161610231252116
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse.09-12-20161610362252355
JustitsministerietHenvendelse om SUU alm. del - svar på spm. 17211-12-20161610392253916
SundhedsstyrelsenHenvendelse om SUU alm. del - svar på spm. 17211-12-20161610392253920
 Vedr. projektet Styrk sundheden blandt handicappede i Kolding Kommune09-12-20161610653252178
Hospice LimfjordSvar på invitation til at besøge Hospice Limfjord12-12-20161610653253779
Danmarks ApotekerforeningVedr. anmodning om møde med sundhedsministeren11-12-20161610653252610
ITD Lyren 1Vedr. Invitation til ITDs nytårskur den 11. januar 201711-12-20161610654252609
Danmarks IndsamlingSvar på invitation til at deltage i auktion i forbindesle med Danmarks Indsamlingen12-12-20161610654253109
Mariagerfjord KommuneSvar på invitation til jubilæum 14. december i Hobro09-12-20161610726252017
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
Svar på spm. S 31109-12-20161610767252096
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
Svar på spm. S 31009-12-20161610767252049
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Arkitema
Deltagerliste til "360° på risikostyring i kvalitetsfondsprojekterne" 13. december 2016.09-12-20161610790251772
TobaksindustrienVedr. Tillykke mail til Sundhedsministeren12-12-20161610831253883
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 263.09-12-20161610897251388
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Lån - KF-projekter09-12-20161611010252993
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24612-12-20161611016253578
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24712-12-20161611016253580