Fra: 09-12-2016 til: 11-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FinansministerietBekræftelse på overtageslse af henvendelse vedr. kræftbehandling09-12-20161600668252538
FinansministerietOversendelse af henvendelse vedr. indskark og iværksætter09-12-20161600668251708
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. skattefrit bundfradrag09-12-20161600668251796
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse - bortfald af alle zoners kort for pensionister09-12-20161600668251688
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendeles vedr. beregning af pension09-12-20161600668251642
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. bevilling af hjælpemidler efter servicelovens § 11209-12-20161600668251617
 Svar på henvendelse vedr. skoleprojekt09-12-20161600710252544
SundhedsstyrelsenHenvendelse om puljen til familieplanlægningsindsats målrettet fertile kvinder i alkohol- og stofmisbrugsbehandling11-12-20161600946252596
RigsrevisionenStatus på samråd mv. <8117>11-12-20161602229252581
Danmarks Apotekerforening
Gefion Records
Orientering om produktet MusiCure09-12-20161602677251727
Region HovedstadenVedr. følgebrev om udbetaling til fjerde kvartal 2016 - tillæg vedr finansieringsprofil08-12-20161607172251246
WhiplashforeningenSvar til Whiplashforeningen vedr. regnskab 201508-12-20161607312250574
 Svar på borgerhenvendelse om opfølgende spørgsmål om SUM's budget08-12-20161607666250440
HjerneForumAnmodning om at indsende yderligere oplysninger08-12-20161607924250693
Gentofte KommuneGentofte Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68406 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-12-20161607983251603
Vallensbæk KommuneVallensbæk Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68417 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-12-20161607994251436
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune godkendelse af budget til projektnr. 68429 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-12-20161608006251766
Lejre KommuneLejre Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68442 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-12-20161608023251910
Mariagerfjord KommuneMariagerfjord Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68494 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-12-20161608067251444
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. høring over udkast til lovforslag om ændring af klage- og erstatningsloven - godtgørelse til forældre09-12-20161608306251950
 Afsendt svar på henvendelse om HPV-vaccination09-12-20161608740251997
 Afsendt svar på henvendelse om HPV-vaccination09-12-20161608837251926
Healthcare DenmarkLogistics WP indledning09-12-20161608841251801
Region HovedstadenBrev vedr. ansøgningen "Spastisk lammelse – bedre livskvalitet hos CP børn ved brug af selvrapporterede oplysninger fra CPOP databasen"07-12-20161609176250450
Aarhus UniversitetshospitalBrev vedr. ansøgningen "Proces- og effektevaluering af patientrapporterede oplysninger i forbindelse med det telemedicinske projekt: Kontrol uden fremmøde, tilbudt patienter med leddegigt"07-12-20161609177250474
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnBrev vedr. ansøgningen "Projekt Effektmål i Pakkeforløb"07-12-20161609178250469
Region NordjyllandBrev vedr. ansøgningen ”Tværfagligt opfølgningsforløb til patienter med maligne B-cellesygdomme: øget fokus på patienters individuelle behov og livssituation”07-12-20161609201250504
Region SyddanmarkBrev vedr. ansøgningen ”Lungekræftpatientens Rapport”07-12-20161609212250487
Region SyddanmarkTilsagn vedr. ansøgningen ”Den PRO-aktive patient”07-12-20161609219250406
Region SyddanmarkBrev vedr. ansøgningen ”Anvendelse af patientrapporterede oplysninger til styrket sammenhæng i behandling og støtte af unge psykiatriske patienter med skizofreni”07-12-20161609224250483
 Svar på henvendelse vedr. EU-borger09-12-20161609423251598
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 6309-12-20161609625252044
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 6209-12-20161609625252041
MF Flemming Møller Mortensen
MF Karsten Lauritzen
MF Marianne Jelved
MF Rasmus Prehn
MF Stine Brix
Søren Gade
MF Torsten Gejl
Torsten Schack Pedersen
Svar på henvendelse fra forligsparterne i Region Nordjylland vedr. Lægedækning11-12-20161609636252588
DiabetesforeningenSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. kategorisering af udstyr til glukosemåling08-12-20161609875250750
 Nyt svar på henvendelse vedr. Nordic Medicare09-12-20161610114251476
 Anmodning om notat om habilitet09-12-20161610375251730
Lægemiddelstyrelsen
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Møde om habilitet den 12. december 201606-12-20161610375251734
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 17008-12-20161610471252119
SundhedsstyrelsenRykker for svar på høring om tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier06-12-20161610517251350
Ankenævnet for PatienterstatningenRykker: Høring om tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier06-12-20161610517251354
Region HovedstadenKvitteringssvar vedr. notat om Leasingmodel RH02-12-20161610559251221
 Svar på forespørgsel om besøg 15. januar 201709-12-20161610645252519
Region SyddanmarkSvar på indbydelse til Nytårskur i Regionshuset fredag den 6. januar 2017 kl. 12.3009-12-20161610654252505
 Svar på henvendelse - Ny sundhedsminister dropper hård kurs mod rygning09-12-20161610728252533
isaac DanmarkSvar på velkomsthilsen09-12-20161610728252490
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Svar på spm. S 29508-12-20161610771252105
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Danske Regioner
TILMELDING I DAG INDEN KL. 10: 360° på risikostyring i kvalitetsfondsprojekterne 13. december 201609-12-20161610790251370
Region SyddanmarkOplæg 13. december09-12-20161610790251721
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 26109-12-20161610897251382
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 25909-12-20161610897251378
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 26209-12-20161610897251386
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 26009-12-20161610897251380
 Svar vedr. aktindsigt i sag om omskæring08-12-20161610925250391
Berlingske Business Berlingske MediaSvar på anmodning om aktindsigt - Brug af Probana Business School08-12-20161610929250906
 Kvitteringssvar til borger ang. anoreksibehandling08-12-20161610931250588
Region HovedstadenSvar vedr. faseskift for kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans, projektforslag08-12-20161610948251214
 Borgerhenvendelse vedr. merudgifter i forbindelse med at have diagnosen cøliaki09-12-20161610969252157