Fra: 08-12-2016 til: 08-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenVedr. det planlagte besøg for den daværende sundheds- og ældreminister på BUC afdeling Hillerød den 9. januar 2017 - aflysning07-12-20161600660250213
European Commission DG SANTENew committee member from Denmark07-12-20161601397248991
Kræftens BekæmpelseProces for regnskab vedr. tilskud til projekt07-12-20161601447249508
Region SyddanmarkUdgiftsprofiler for kvalitetsfondsprojekterne i Region Syddanmark08-12-20161602418251272
Styrelsen for PatientsikkerhedJournalists klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser af 14. og 17. marts 2016 om aktindsigt.07-12-20161604711249344
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om udkast til vejledning (personlig henvendelse)08-12-20161605104251332
Kerteminde KommuneKerteminde Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68450 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161607327248888
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Statsministeriet
HØRING: Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet08-12-20161608306250985
Region SyddanmarkTilsagn vedr. ansøgningen ”Antibiotikaudskrivning i dansk almen praksis: Determinanter for variation i anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og ordinationsmønstre07-12-20161608957250135
Region HovedstadenTilsagn vedr. ansøgningen ”Et projekt til forebyggelse af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner relateret til kateter a` demeure.”07-12-20161608970250096
Aalborg KommuneVedr. henvendelse om ernæringspræparater08-12-20161609198251082
 Svar på din henvendelse om spm. vedr. forskellige bekendtgørelser og love08-12-20161609870250335
Danske RegionerHenvendelse vedr. henvisningsproblemer for læger uden ydernummer07-12-20161610076249671
Region SyddanmarkSvar på ansøgning til pulje vedr. forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner samt puljen målrettet antibiotikaforbrug07-12-20161610124250147
Region SyddanmarkSvar på ansøgning vedr. pulje til forebyggelse ag sygehuserhvervede infektioner samt puljen målrettet antibiotikaforbrug07-12-20161610124250149
Region HovedstadenSvar på ansøgning til pulje vedr. forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner07-12-20161610124250145
Region HovedstadenSvar på ansøgning vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner07-12-20161610125250163
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Svar på ansøgning vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner07-12-20161610125250155
Region HovedstadenSvar på ansøgning til pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner07-12-20161610125250151
Region HovedstadenSvar på ansøgning vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner07-12-20161610125250157
Region MidtjyllandSvar på ansøgning vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner07-12-20161610125250159
Børne- og SocialministerietAngående bidrag til svar til borger07-12-20161610243249533
 Besvarelse af henvendelse om manglende opfølgning på behandling07-12-20161610316249864
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
KL
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Ankestyrelsen
Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
HjerneSagen
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
Advokatrådet
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Forsikring & Pension
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Færøernes Landsstyre
Grønlands Selvstyre
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Finansministeriet
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Statsministeriet
HØRING: Udkast til bkg. om psykologbehandling til udsatte grupper - gratis psykologbehandling til forældre der mister et barn pga. fejlbehandling (mhp. offentlig høring)[7 vedhæftede filer]08-12-20161610332250990
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. befordring ved ambulant kræftbehandling07-12-20161610365249582
 Vedr. møde med sundhedsministeren08-12-20161610557250480
Folketingets § 71-tilsyn§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 908-12-20161610578250562
Folketingets § 71-tilsyn§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 808-12-20161610578250560
Folketingets § 71-tilsyn§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 708-12-20161610578250558
Folketingets § 71-tilsyn§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 608-12-20161610578250554
Folketingets § 71-tilsyn§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 1008-12-20161610578250564
DR Danmarks RadioSvar på invitation til Sport 201607-12-20161610645249875
 Vedr. Invitation - aflysning af besøg07-12-20161610653250202
AltingetSvar på aktindsigtsanmodning vedr. varige omkostninger ved udflytning af statslige arbejdspladser08-12-20161610671251036
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om svar på aktindsigtsanmodning vedr. varige omkostninger ved udflytning af statslige arbejdspladser08-12-20161610671251054
SundhedsstyrelsenHenvendelse om evaluering af indsats ift. sundhedslovens § 14208-12-20161610731251322
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23808-12-20161610866250431
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23908-12-20161610866250435
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24008-12-20161610866250438
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 23608-12-20161610866250427
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24208-12-20161610866250445
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24108-12-20161610866250443
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 24308-12-20161610866250448
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 25506-12-20161610908249473
Dyscon Familiecentre ApSSvar på henvendelse om afgørelse fra socialtilsynet08-12-20161610947251299
 Svar på borgerhenvendelse om henvisning til speciallæge08-12-20161610950251227