Fra: 07-12-2016 til: 07-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FitforkidsVedr. Ministerens besøg hos FitForKids - mandag den 9. januar kl. 17.00-18.0007-12-20161600660250211
 Vedr.besøg i Elsass fonden07-12-20161600660250209
Statens Institut for FolkesundhedVedr. mødeanmodning om nyt partnerskabsprojekt om mental sundhedsfremme07-12-20161600660249362
BeskæftigelsesministerietTilbagekaldelse af anmodning om overtagelse af henvendelse vedr cancer anderkent som arbejdsskade06-12-20161600668247621
 Svar på skoleelev - spørgsmål til ministeren07-12-20161600710249847
 Svar på 8. klasses elever stiller spørgsmål om aktiv dødshjælp til brug for projektopgave07-12-20161600710249861
 Svar på skoleelevers henvendelse om projekt om overvægt og overtræning07-12-20161600710249828
 Svar på skoleelevers henvendelse vedr. projektopgave om aktiv dødshjælp07-12-20161600710249818
Kræftens BekæmpelseTidsplan ved afslutning af projekt "Unge og Alkohol".06-12-20161601447248811
INTERLEX AdvokatfirmaSvar på henvendelse fra advokat - vedr. aktivitetspuljen 2015 - Dansk Lymfødem Forening.06-12-20161602200247948
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Finansministeriet
Sundhedsdatastyrelsen
Produktivitet: Tak for samarbejdet bag dette års delrapport07-12-20161604623250017
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Finansministeriet
Produktivitetsrapport 201529-11-20161604623250022
 Dine klager over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser af 14. og 17. marts 2016 om aktindsigt.07-12-20161604711249337
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om udkast til vejledninger om stofmisbrugsbehandling.06-12-20161605104248197
Favrskov KommuneFavrskov Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65267 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.07-12-20161605443249502
Danske RegionerPl-satser - sygehusinvesteringer.06-12-20161605698248192
Migræne og Hovedpineforeningenspørgsmål til Regnskab m.m.07-12-20161606355249879
Whiplashforeningenkommentar til regnskab07-12-20161607312249917
Brøndby KommuneBrøndby Kommune brug af midler til projektnr. 68404 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161607981248998
Egedal KommuneEgedal Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68425 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161608002249549
Stevns KommuneStevns Kommune godkendelse af overførsel af midler fra 2016 til 2017 til projektnr. 68440 til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.07-12-20161608019249603
Hjørring KommuneHjørring Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68497 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161608069248941
SikkerhedsstyrelsenVedr. fyrværkerikampagne06-12-20161608367247963
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU opfølgning på etisk møde afholdt den 29. september 201606-12-20161609401249378
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd
UER opfølgning på etisk møde afholdt den 29. september 201606-12-20161609401249372
Folketingets § 71-tilsyn§71 opfølgning på etisk møde afholdt den 29. september 201606-12-20161609401249358
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Finn Sørensen
SUU alm. del - svar på spm 103207-12-20161609459249785
Danske Handicaporganisationervedr. Brev til sundheds- og ældreministeren fra DH (magt-lov og sundhedstjek)07-12-20161609615250187
Region MidtjyllandSvar på ansøgning til pulje07-12-20161610124250143
 Vedr. åbent samråd i går07-12-20161610306250194
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse07-12-20161610362249630
Styrelsen for PatientsikkerhedBorgerhenvendelse vedr. retningslinjer for lægekonsulenter, aktindsigt m.v.07-12-20161610553249125
Den Kinesiske ambassade i DanmarkSvar på invitation til ældreministeren til 2017 Happy Chinese New Year Performance Invitation07-12-20161610645249898
 Svar vedr. hjertestartere og FirstAED06-12-20161610663248368
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 17306-12-20161610749249389
SundhedsdatastyrelsenSvar på spørgsmål fra SDS om adgang til LSR for det offentlige sundhedsvæsen07-12-20161610833249002
 Svar vedr. mulighed for afsked ved donation06-12-20161610885248691
SundhedsdatastyrelsenBestilling - anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 25606-12-20161610908249478