Fra: 02-12-2016 til: 04-12-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægemiddelstyrelsenUdtalelse fra Datatilsynet - vedr. informationssikkerhed01-12-2016SJ-STD-DEPHJH244323
FinansministerietHenvendelse til tidligere sundheds- og ældreminister om vækst igennem innovation01-12-20161600668244702
FinansministerietOversendelse af henvendelse til tidligere sundheds- og ældreminister.01-12-20161600668244698
MedCom
KL
Danske Regioner
Udkast til referat af 4. møde i styregruppen for MedCom10 den 28. november 201602-12-20161601117245903
DGIAfslutningskonference for partnerskabet02-12-20161601453245923
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU L 47 - svar på spm. 401-12-20161603280244875
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU L 47 - svar på spm. 301-12-20161603280244873
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU L 47 - svar på spm. 201-12-20161603280244869
Sund By NetværketSund By Netværket under barsel02-12-20161605325245022
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Vedr. Danske Regioners input til organisationsdiagram vedr. governance02-12-20161607627245058
SundhedsstyrelsenHenvendelse om puljeopslag (metode- og kompetenceudvikling)02-12-20161607763245675
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. del - svar på spm. 301-12-20161609099244458
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. del - svar på spm. 401-12-20161609104244425
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg§71 alm. del - svar på spm. 401-12-20161609104244532
Nordisk RådEftertilmedling af deltager til høring d. 6. december 201602-12-20161609196245261
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på. spm 1501-12-20161609328245244
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på. spm 1601-12-20161609328245247
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på. spm 1701-12-20161609328245251
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del -svar på spm. 1301-12-20161609328245108
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - svar på spm. 429-11-20161609560245905
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - svar på spm. 529-11-20161609560245897
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSvar på SUU alm. del spørgsmål 13229-11-20161609962245915
 SUU alm. del - svar på spm. 97720-09-20161610018245571
 Svar på henvendelse vedr. Nordic Medicare02-12-20161610114245238
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Mattias Tesfaye
SUU alm. del - svar på spm. 13129-11-20161610191245911
MedwatchDelafgørelse om delvis aktindsigt02-12-20161610226244987
 Svar på henvendelse vedr. registrering af børn som pårørende02-12-20161610234245137
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgMOF orientering om transport af radioaktive stoffer i 2015.01-12-20161610349244451
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 17501-12-20161610377244415
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 17601-12-20161610377244419
SundhedsdatastyrelsenSDS tilsendes notat om registrering i DDV01-12-20161610401245310
Danske Regioner
Finansministeriet
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Referat og forslag til emner til arbejdsprogram for National bestyrelse for data02-12-20161610503245858
SundhedsdatastyrelsenBidrag fra SUM landerapport til EGHI-møde01-12-20161610538244612
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)Svar vedr. Antibiotikarådet02-12-20161610572245037
Folketingets § 71-tilsyn§ 71 alm. del - foreløbigt svar på spm. 502-12-20161610577245242
Cryos International DenmarkSvar på anmodning om møde01-12-20161610653244739
GeneratorVedr. Invitation - Kultur og sundhedsfremme01-12-20161610653244735
Egmont FondenVedr. invitation til oplæg: Lad os bryde den negative sociale arv02-12-20161610653245754
The Aarhus 2017 Board and FoundationInvitation til sundhedsministeren til Official Opening of European Capital of Culture Aarhus 201702-12-20161610654245756
 Svar vedr. hjertestartere og FirstAED01-12-20161610663243979
Danske Regioner
Sundhedsministeriet
Vedr. RKKP status fra Danske Regioner02-12-20161610694245070
Danske Regioner
Finansministeriet
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Materiale til næste møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet - DEL I02-12-20161610694245848
 Spørgsmål om mulighed for at få indsigt i dokument01-12-20161610745243952
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Finansministeriet
SUA-analyse - genindlæggelser i psykiatrien.01-12-20161610753244235
BeskæftigelsesministerietBorgerhenvendelse - svensk pension og boligsikring01-12-20161610761244636
BygningsstyrelsenOversigt over ministerier ifm regeringsdannelsen (svarbidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet)02-12-20161610768245218