Fra: 21-12-2016 til: 21-12-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 31620-12-2016SJ-STD-DEPSJE262834
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
BEU alm. del - spm. 19016-12-2016SJ-STD-DEPSJE263028
UdenrigsministerietAC/330-N(2016)0014-REV1 (INV) - NU - Resilient Medical Services: Revised Evaluation Criteria and Initial List of Best Practices07-12-20161600852250579
EAADTo designated participants to the EAAD TAC meeting on 23/06/2016 for information: Donation of the European Health Award prize money and policy briefing translated.20-12-20161601435261767
Region MidtjyllandAcceptskrivelser - sygehusinvesteringer - Dansk Center for Partikelterapi.20-12-20161602412261127
JustitsministerietHøringsvar Justitsministeriet udkast til bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder20-12-20161602712262394
FinansministerietVedr. FOKUS og FORDYB21-12-20161602768263509
Folketingets OmbudsmandKopi af brev til Dansk Solarie Forening13-12-20161603117256173
 Menneskejagt i Danmark20-12-20161606259261132
Krka ABFollow up on meeting20-12-20161606531262229
AlexionFollow up on meeting20-12-20161606531262224
Foreningen cykling uden alder - ret til vind i håretForespørgsel ang. udbetaling af midler21-12-20161607222262739
Hørsholm KommuneFaglig og økonomisk status på puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.19-12-20161607223260864
Region SjællandAcceptskrivelse - projekt målrettet antibiotikaforbrug og resistens...20-12-20161608964261704
Region SjællandSpørgsmål til Tilsagn vedr. ansøgningen ”Behandling af MRSA svælgbærerskab med rhinopharynxskylning med mupirocin”21-12-20161608964263108
Sygehus Sønderjylland - AabenraaAcceptskrivelse - projekt "Antibiotikaresistens i danske akutafdelinger" mv.19-12-20161608967259600
Region HovedstadenSvar på spørgsmål til projekt om håndhygiejne21-12-20161608968262195
Hospitalsenhed Midt HRAcceptskrivelse- projekt "Webbaseret kontrolforløb for patienter med imflammatorisk tarmsygdom...".20-12-20161609228260884
Region MidtjyllandSpørgsmål om valg af læge for børn under 15 år01-12-20161610329244538
 Borgerhenvendelse - fremsender gode ideér01-12-20161610728261037
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. lånedispositioner21-12-20161611010262582
Økonomi- og IndenrigsministerietVedr. lånedispositioner21-12-20161611010262362
SundhedsdatastyrelsenSDS melder medlemmer ind til IT-gruppe20-12-20161611035261524
LægemiddelstyrelsenLMS melder medlemmer ind til IT-gruppe20-12-20161611035261507
Det Centrale HandicaprådInvitation til Det Centrale Handicapråds årsmøde 7. februar 201721-12-20161611061262754
Folketingets OmbudsmandFremsender klage over afgørelse af sag vedr. aktindsigt i sag om omskæring.15-12-20161611273258356
Folketingets OmbudsmandAnmodning om udtalelse mv. i sag om klage over afgørelse om aktindsigt - vedr. dataudtræk.15-12-20161611300258357
Novo Nordisk FondenSpm. til forberedelse? - vedr. møde med Novo Nordisk Fonden.19-12-20161611352261186
 Mangel på læger, de nye supersygehuse m.m.02-12-20161611353246215
 Borgerhenvendelse vedr. tilføjelse af dyr på plejehjem m.m.10-12-20161611358253210
Region HovedstadenKvartalsrapport 3. kvartal 2016 - sygehusinvesteringer.19-12-20161611373261387
 Artikel om psykose14-12-20161611406257497
 Borgerhenvendelse - forespørger til nye takster for egenbetaling i omsorgstandplejen 201702-12-20161611409246208
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 45220-12-20161611410261803
 Borgerhenvendelse vedr. ”Status-undersøgelser” i tandplejen02-12-20161611413245304
 Borgerhenvendelse vedr. medicin med trekant og kørekort15-12-20161611414257704
 Borgerhenvendelse vedr. lovgivning om fodterapeuter07-12-20161611416250296
Sikkerhedsstyrelsen
Dansk e-Damper Forening
Oversendelse af aktindsigtssag16-12-20161611420262367
 Borgerhenvendelse - tilskud til tandlæge i Tyskland07-12-20161611421249523
HjerneskadeforeningenInvitation til konference: Bliv klogere på senfølger af en hjernerystelse og hvordan de behandles05-12-20161611423248412
 Borgerhenvendelse vedr. genoplivning på plejehjem01-12-20161611425244751
Begravelses ServiceDiverse spørgsmål vedr. begravelseshjælp01-12-20161611426244885
Dansk BlindesamfundHenvendelse vedr. Kennedycentret og ressourcer til udvikling og forskning i øjensygdomme14-12-20161611429258417
Region HovedstadenKopi af svar på henvendelse om en fødsel med ulyksalig udgang01-12-20161611430244788
 Borgerhenvendelse om en fødsel med ulyksalig udgang30-11-20161611430244274
Region HovedstadenKopi af svar på henvendelse om en fødsel med ulyksalig udgang30-11-20161611430244283
 Borgerhenvendelse - Request for delivery Admission12-12-20161611444253430
Fjernarkiv DanmarkHenvendelse fra Fjernarkiv Danmark med tilbud om bistand til aflevering af arkivalier til Rigsarkivet18-12-20161611456260711
Dansk Selskab for PatientsikkerhedInvitation til deltagelse i styregruppe om styrkelse af patientsikkerheden på tværs af sektorer - 1. møde den 16. december 201614-10-20161611460200641
Dansk Selskab for PatientsikkerhedInvitation til deltagelse i styregruppe - Sikker Sammenhæng05-12-20161611460248040