Fra: 20-12-2016 til: 20-12-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 30419-12-2016SJ-STD-DEPSJE262080
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 30319-12-2016SJ-STD-DEPSJE262079
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 30119-12-2016SJ-STD-DEPSJE262077
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 30920-12-2016SJ-STD-DEPSJE262092
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 30619-12-2016SJ-STD-DEPSJE262082
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 30719-12-2016SJ-STD-DEPSJE262083
 Rykker for svar på henvendelse vedr. skattefrit bundfradrag16-12-20161600668258672
Dansk Selskab for PatientsikkerhedOrientering - styregruppe - Næstved Kommune trækker sig - vedr. "I sikre hænder".16-12-20161600950259609
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune afslutning af projektnr. 22312 til puljen til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte.20-12-20161601196260767
3F - Fagligt Fælles ForbundBudgetjustering - projekt "Samme står vi stærkt ....."19-12-20161601260260480
CSC Danmark A/SStatus for WZ2016 opgradering efter statusmøde den 19. december 201620-12-20161601287261478
Lemvig KommuneEvaluering - projekt "Sundhed der bevæger".19-12-20161601429260471
HjerteforeningenUdbetalingsanmodning og kort status - projekt "Sundhed for kortuddannede på arbejdspladser".19-12-20161601439260462
Brøndby KommuneBrøndby Kommune Status på projektnr. 65223 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.20-12-20161601542261843
UdenrigsministerietFristliste af 15. december 2016.15-12-20161602492259515
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-577/16, Trinseo Deutschland.19-12-20161602492259921
UdenrigsministerietNy EFTA-sag E-13/16 - EFTA Surveillance Authority v Iceland.19-12-20161602492259924
Region HovedstadenStatusrapport på projekt ”Implementering af kendt viden til forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner”19-12-20161603150261135
 Borgerhenvendelse "Der er nu truffet afgørelse via det psykiatriske ankenævn".14-12-20161603459256294
RigsrevisionenRR kvittering for høringssvar til Rigsrevisionens udkast til fortsat notat vedr. sygehusbyggerier II <8088>20-12-20161603608261162
Region MidtjyllandSvar på invitation til møde om begrænsning af visse patienters indkøb af fødevarer20-12-20161603947261477
Folketingets OmbudsmandKopi af svar vedr. opdatering af vejledning om aktindsigt i helbredsoplysninger08-12-20161606366259798
Landsforeningen Downs SyndromUdbetalingsanmodning LDS dec 201618-12-20161606713260262
Køge KommuneVedr. udlæg i forbindelse med tvangsindlæggelse19-12-20161606979259691
AdipositasforeningenRegnskab og beretning 2014 og 2015 - Driftspuljen 2016.16-12-20161607674260362
Fanø KommuneFanø Kommune revideret ansøgning samt budget til projektnr. 68462 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.20-12-20161608040261621
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune revideret budget til projektnr. 68484 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.19-12-20161608059260299
Region HovedstadenAcceptskrivelse - pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens ...19-12-20161608958259863
Region MidtjyllandAcceptskrivelse - projekt "Værd at vide om antibiotika".19-12-20161608959259575
Region Hovedstaden
Gentofte Kommune
Vedr. anmodning om udsættelse af frist for tilsagnskrivelse og projektstart - vedr. antibiotikaforbrug17-12-20161608960259560
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Anmodning om at få oplyst status i sagen - vedr. klagemulighed - markedsføringstilladelse.19-12-20161610334259597
Region SjællandBesvarelse af henvendelse vedr. genindlæggelser fordelt på specialer19-12-20161610465260384
 Svar på borgerhenvendelse vedr. odontologiske specialer16-12-20161610543259542
Grønlands RepræsentationInvitation til nytårsreception den 12. januar 201701-12-20161610645260735
Dansk Psykolog ForeningHenvendelse med ønske om møde med sundhedsministeren for at orientere om psykologernes bidrag og position i den nære sundhedsvæsen m.m.15-12-20161610653258353
Københavns UniversitetSvar på invitation til indvielse af Mærsk Bygningen den 18. januar20-12-20161610726261150
 Borgerhenvendelse - salg af snus28-11-20161610737241494
 Borgerhenvendelse - behov for administrativ præcisering vedr. Abbott's Freestyle Libre22-11-20161610743236665
Region MidtjyllandRegion Midtjyllands høringssvar - bekg. om gebyrer for lægemidler mv.19-12-20161610775260568
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens høringssvar - bekg. om gebyrer for lægemidler mv.19-12-20161610775260564
FarmakonomforeningenFarmakonomforeningens høringssvar - bekg. om gebyrer for lægemidler mv.19-12-20161610775260572
Region SjællandRegion Sjællands høringssvar - bekg. om gebyrer for lægemidler.16-12-20161610775260575
 Borgerhenvendelse - kamp om betaling af ny banebrydende teknologi indenfor diabetesområdet18-11-20161610870235944
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26716-12-20161611007258797
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26816-12-20161611007258798
Sundhedsstyrelsen
Statsministeriet
Svar på henvendelse om diabetes fra borger19-12-20161611053259973
 Borgerhenvendelse om aktindsigt - vedr. diabetes og Novo.14-12-20161611053257461
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéGodkendelse af beregningen af DKetiks betaling af husleje mv for 201620-12-20161611073261937
 Opfølgende henvendelse vedr. udlevering af lægemiddel20-12-20161611134261408
 Borgerhenvendelse - klage over manglende sygedage25-11-20161611199239675
 Sygeplejestuderende ønsker svar vedr. KRAM-faktorerne og KRAM-screeningen08-12-20161611201251412
 Borgerhenvendelse vedr. sygemeldinger m.v.06-12-20161611203248874
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om nyt sundhedskort02-12-20161611204246204
 Borgerhenvendelse - regioner og kommuner handler i modstrid med regeringen vedr. hjælpemiddel til diabetespatienter07-12-20161611205249796
 Borgerhenvendelse vedr. mærkning af cigaretter30-11-20161611207243219
 Borgerhenvendelse - ramt af virus som ikke behandles11-12-20161611231253350
Varde KommuneVedr. henvendelse om takster for SEL § 11919-12-20161611244260232
Folketingets OmbudsmandAnmoder om udtalelse og materiale - vedr. afgørelse om aktindsigt.15-12-20161611273258302
 Borgerhenvendelse vedr. provokeret abort af ufødte børn12-12-20161611295254070
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Spm. S 44919-12-20161611301260530
Folketinget ChristiansborgB 45 som fremsat - vedr. sundhedsdata.19-12-20161611303260022
 Borgerhenvendelse vedr. demens01-12-20161611345244789
 Borgerhenvendelse - forslag til ressourcebesparelse01-12-20161611346244750
 Borgerhenvendelse - Et ønske om hjælp01-12-20161611347244304
 Borgerhenvendelse - bedre vilkår til sosuhjælpere/assistenter06-12-20161611349249334
Ældrerådet Rebild KommuneOm varme hænder, dokumentation m.v.07-12-20161611351249764
Novo Nordisk FondenNovo fonds-besøg15-12-20161611352261276
ThermIT ApsVil gerne give mulighed for flere "Varme Hænder" på plejhjemmene08-12-20161611354251061
 Borgerhenvendelse vedr. det nye ældreministerium09-12-20161611355252898
 Borgerhenvendelse vedr. kritisabel ældrepleje13-12-20161611359256165
 Borgerhenvendelse vedr. forholdene på landets plejehjem13-12-20161611359256164
 Borgerhenvendelse - udsat for indbrud10-11-20161611360225387
 Borgerhenvendelse - væsentlige indlæg i Jyllandsposten vedr. den øgede sygdoms- og fedmeepidemi16-12-20161611362259445
 Borgerhenvendelse vedr. badesæbe og sundhed15-12-20161611363257715
 Borgerhenvendelse vedr. brænderøgsforurening14-12-20161611364256292
 Borgerhenvendelse - "husleje" på plejehjemmene30-11-20161611365243823
 Borgerhenvendelse - Hillerød Kommune afviser alle, der ønsker det nye blodsukker apparat13-12-20161611366255377
 Borgerhenvendelse - tillykke til ny ældreminister. Fremsender idé vedr. registrering af tidsforbrug på plejehjem01-12-20161611367244035
 Borgerhenvendelse vedr. det offentlige sygehusvæsen13-12-20161611368256281
Miljø- og FødevareministerietOversender borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine06-12-20161611369249086
 Borgerhenvendelse - ressourceborger på plejehjem01-12-20161611370244483
 Borgerhenvendelse - ventetid på afgørelse af sag17-11-20161611371232020
 Borgerhenvendelse - afskaf al den dokumentation03-12-20161611372246830
 Borgerhenvendelse - behandlingen af ældre i Danmark08-12-20161611374251517
 Borgerhenvendelse om plejehjem m.v.12-12-20161611375254627
Region SjællandVedr. tilskud til høreapparat19-12-20161611378261481
Børne- og KulturchefforeningenLykønskning i forbindelse med sundhedsministernes tiltræden13-12-20161611379256119
UBBY ConsultingHenvendelse med spørgsmål om magistrelle lægemidler12-12-20161611380254419
 Doing This 1 Thing Saved My Wife From Alzheimer's...08-12-20161611382250894
 Borgerhenvendelse - har bipolar affektiv lidelse og ønsker hjælp18-12-20161611386259483
 Borgerhenvendelse - anmoder om hjælp17-12-20161611387260685
Horsens KommuneHvornår kan man forvente svar på ansøgninger til pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre16-12-20161611391258733
 Forespørger til forslag i 2025 planen om fritvalgsordning i børnetandplejen20-11-20161611397234570
Skanderborg KommuneForespørger til aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 vedr. forbedret tandsundhed for de svageste ældre06-12-20161611398248169