Fra: 19-12-2016 til: 19-12-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ballerup KommuneAnmoder om regneark til brug for regnskabsaflæggelse fremsendt vedr. projekt "Sund aldring blandt ældre etniske"24-11-2016SJ-STD-DEPPKS239135
Ikast-Brande KommuneØkonomisk redegørelse over foreløbigt forbrug af 2016 tilskuddet - værdighedsmilliarden15-11-2016SJ-STD-DEPPKS229841
Lyngby-Taarbæk KommuneØnsker at få fristen for afslutning af projek udskudt - byggeri24-11-2016SJ-STD-DEPPKS238958
Folketinget ChristiansborgB 39 som fremsat - vedr. ældreplejen mv.16-12-2016SJ-STD-SUMMPE258803
Folketinget ChristiansborgB 41 som fremsat - vedr. cannabis16-12-2016SJ-STD-SUMMPE258804
 Borgerhenvendelse - fremsender forslag til justering af især ældreområdet17-12-20161600651259466
 Skoleelever - har projekt vedr. seksuelt misbrug på børn16-12-20161600710258390
 Skoleelever - spørgsmål vedrørende danske unges alkoholforbrug16-12-20161600710258391
HjerteforeningenHjerteforeningens ansøgning til Rådighedspuljen 201608-12-20161600903259153
Dansk Børne Astma CenterUdbetalingsanmodning - 2015 regnskab og rapport mv.16-12-20161601148259097
Miljø- og FødevareministerietKopi af Ministersvar til orientering - vedr. Toxoplasma gondii.16-12-20161601274258474
Bornholms RegionskommuneUdbetalingsanmodning - projekt "Vi hopper fra smøgerne - et rygestop motionshold".16-12-20161601440258768
Horsens KommuneHorsens Kommune angående forlængelse af projektnr 22306 til puljen til opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte.17-12-20161601499259530
KLSucceskriterier godkendt - Center for Forebyggelse i Praksis.16-12-20161601738258486
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 52, 1 og 2)16-12-20161602492259519
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-638/16 (PPU), X et X19-12-20161602492259907
PolitiforbundetHøringsvar Politiforbundet udkast til bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder19-12-20161602712260428
Bloddonorerne i DanmarkUnderskreven acceptskrivelse fra Bloddonorerne - Aktivitetspuljen 2016.13-12-20161604936259037
Migræne og HovedpineforeningenMigræne og Hovedpineforeningen genfremsendes - Driftspuljen 2016.11-12-20161606355259149
 Fremseder endnu en klage vedr. diverse.12-12-20161606559254080
SundhedsdatastyrelsenBelægningsanalysen14-12-20161607098258915
Thisted KommunePulje - Livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger, 2016.15-12-20161607203258910
HjerneForumAnsøgningsskema og revisorpåtegning - Driftspuljen 2016.13-12-20161607924258773
Rigshospitalet - BlegdamsvejAccept - Pulje målrettet antibiotikaforbrug og resistens samt forebyggelse af infektioner i primær- og sekundærsektoren.16-12-20161608962258722
Region SjællandSpørgsmål til Tilsagn vedr. ansøgningen ”Behandling af MRSA svælgbærerskab med rhinopharynxskylning med mupirocin”19-12-20161608964260315
Region SjællandSvar på spørgsmål til Tilsagn vedr. ansøgningen ”Behandling af MRSA svælgbærerskab med rhinopharynxskylning med mupirocin”19-12-20161608964260355
MF Kirsten Normann AndersenBorgerhenvendelse vedr. klage over behandlig i hhv. Danmark og Sverige15-11-20161609825260041
MiljøstyrelsenHøring over miljøvurdering af forslag til ændring af nitrathandlingsprogrammet bestående af dele af ny husdyrregulering og målrettet efterafgrødeordning.15-12-20161610300258507
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. det nationale kvalitetsprogram25-11-20161610321258477
MF Kirsten Normann AndersenBorgerhenvendelse vedr. klage over behandlig i hhv. Danmark og Sverige15-11-20161610589230936
Dansk FirmaidrætsForbundLykønskning til sundhedsminsteren og ønske om et møde.08-12-20161610653251408
Sundhed DanmarkVelkomsthilsen og mødeanmodning til sundhedsministeren16-12-20161610653260390
Socialt LederforumVelkomsthilsen og mødeanmodning19-12-20161610653260401
RealdaniaForespørgsel til aftalte møde den 5. januar 201715-12-20161610653259806
Det Etiske Råd
National Videnskabsetisk Komité
Invitation til debatdag - Klima og danskernes sundhed den 21. marts 201716-12-20161610653259102
KLInvitation til Kommunalpolitisk Topmøde 16.-17. marts 2017 i Aalborg15-12-20161610653258318
Crans Montana ForumInvitation til Crans Montana Forum on Africa and South-South Cooperation 16-21 marts 201709-12-20161610653252649
Rainbow Business DenmarkInvitation til at deltage ved Danish Rainbow Awards - AXGIL, i Cirkusbygningen den 8. februar 201715-12-20161610654257855
 Borgerhenvendelse - Lykønskning til ældreministeren med ønske om at ses i 201716-12-20161610672259432
POINTER A/SLykønsknign til ældreministeren i anledning af udnævnelse med ønske om glædelig jul og forespørgsel om at ses i 201716-12-20161610672259442
 Lykønskningshilsen i forbindelse med ældreministerens tiltræden06-12-20161610672258846
HjerneSagenJulehilsen til sundhedsministeren med ønsket om et godt samarbejde15-12-20161610725258305
 Borgerhenvendelse vedr. politik og fodbold16-12-20161610725258388
 Borgerhenvendelse vedr. uddannelsesloftet16-12-20161610725258671
Selveje DanmarkØnsker møde med ældreministeren for at drøfte udvikling af mangfoldighed, kvalitet og nytænkning på området for selvejende institutioner på ældreområdet12-12-20161610726256663
KLInvitation til Kommunalpolitisk Topmøde 201715-12-20161610726258319
RealdaniaForespørgsel til aftalte møde den 5. januar 201715-12-20161610726258423
 Ønsker besøg af ældreministeren i Vejdirektorates seniororganisation februar eller marts 201716-12-20161610726259448
HjerneSagenJulehilsen til ældreministeren med ønsket om et godt samarbejde15-12-20161610728258306
 Borgerhenvendelse - utilfredsstillende behandling af ældre på sygehus25-11-20161610789240475
Region MidtjyllandOplæg fra i dag - Region Midtjylland13-12-20161610790259833
 Borgerhenvendelse om Steno diabetescenter14-12-20161611053257495
 Borgerhenvendelse om regionernes samarbejde med NNF05-12-20161611053248266
 Borgerhenvendelse om diabetes15-12-20161611053257839
Styrelsen for Videregående UddannelserHøring over bekg. om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, samt bekg. om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på UFM's område m.v.14-12-20161611223258868
SundhedsstyrelsenTilmelding til konference om sundhedsberedskabsplanlægning den 24. marts 201716-12-20161611234258903
Varde KommuneTakster til beregning af plejevederlag05-12-20161611244247715
 Pædagogstuderende om eventuelle pædagoger på ældreområdet11-12-20161611245253349
FOA - Fag og ArbejdeDen nationale demenshandleplan28-11-20161611246241049
 Borgerhenvendelse vedr. udbetaling af folkepension09-12-20161611247252654
 Borgerhenvendelse vedr. plejehjemspladser11-12-20161611248253239
 Borgerhenvendelse - ministeren bør kunne gøre det bedre04-12-20161611251246970
 Borgerhenvendelse - kopi af klage vedørede behandlig af afdød mand29-11-20161611252242886
 Borgerhenvendelse - er i tvivl om tiltag har hjulpet08-12-20161611254252647
Aktivitets- og plejecentret BonderupgaardHenvendelse vedr. vejledning om fast arbejdsbeklædning12-12-20161611255256664
Aktivitets- og plejecentret BonderupgaardØnsker dispensation fra kravet om at bære arbejdsumiformer pr. 1. januar 201712-12-20161611255253971
ThermIT ApsVil gerne hjælpe med at give mulighed for flere varme hænder på plejehjemmene14-12-20161611257257449
 Præsentation af et innovationsprojekt "det gode liv" om hjælp til demente13-12-20161611259254505
Hobro AlderdomshjemInformation om Hobro Alderdomshjem09-12-20161611260251569
Syddjurs KommuneEfterlyser nye takster for 2017 for egenbetaling for madservice30-11-20161611261243720
 Borgerhenvendelse - ældrepleje30-11-20161611263243818
 Borgerhenvendelse - hjælp og støtte til ældre08-12-20161611264251512
 Borgerhenvendelse - afslag på hjælp02-12-20161611265246346
Kolding KommuneBeregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 01. januar 2017 efter Serviceloven30-11-20161611266243705
 Borgerhenvendelse vedr. møde med kommunens hjemmehjælpsordning09-12-20161611267256662
 Borgerhenvendelse om ældreplejen07-12-20161611268254087
 Tip fra læge til gratis effektivisering i sundhedsvæsenet02-12-20161611286246486