Fra: 14-12-2016 til: 14-12-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
FinansministerietHenvendelse vedr. forløb i forbindelse med hudcancer09-12-2016SJ-STD-DEPKHK255247
FinansministerietHenvendelse vedr. forundersøgelse og samtaler.09-12-2016SJ-STD-DEPKHK255241
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 28913-12-2016SJ-STD-DEPSJE255340
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27613-12-2016SJ-STD-DEPSJE254785
Danske Patienter
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
Anmoder om møde med ældreminsiteren for at drøfte spørgsmålet om indragelse af pårørende12-12-2016SJ-STD-SUMAI254018
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 27513-12-2016SJ-STD-SUMMPE255045
 Henvendelse vedr. interview med sundhedsministeren om diabetes14-12-20161600710255673
 Journaliststuderende vedr. opgave om klassestørrelser i den danske folkeskole12-12-20161600710253996
Dansk Børne Astma CenterAcceptskrivelse - tilskud til forebyggelse og behandling.12-12-20161601148254062
Falck HealthcareJustering af tidsplan - projekt "Ulighed i sundhed".12-12-20161601256254037
BryggeriforeningenUdbetalingsanmodning - "Alkoholpartnerskabet - for en ansvarlig alkoholkultur."12-12-20161601425254290
Sex og SamfundUdbetalingsanmodning - projekt "Læring for sundhed og trivsel".09-12-20161601430254158
Region SyddanmarkUdbetalingsanmodninger - "Partnerskabet om det Digitale Sundhedscenter".06-12-20161601449254114
Helsingør KommuneHelsingør Kommune angående regnskab til projektnr. 22304 ­puljen til opsøgende tandpleje.13-12-20161601496255400
Hørsholm KommuneSpørgsmål fra Hørsholm Kommune: Tilbageførelse af ubrugte midler?13-12-20161601795255020
Assens KommuneSvar til Assens Kommune ang. manglende udbetaling - pulje til særlige tilbud (forebyggende hjemmebesøg)12-12-20161601797255036
World Health Organization (WHO)WHO (Universal Health Coverage (UHC))12-12-20161602142254099
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Supplerende høringssvar til udkast til Beretning til Statsrevisorerne om Region Midtjyllands risikostyring og reservestyring i 2 sygehusbyggerier <8117>29-11-20161602229256155
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Status på samråd mv. <8117>09-12-20161602229256151
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Status på samråd mv. <8117>12-12-20161602229256149
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Opmærksomhedspunkter ifm. udbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNU for 3. kvartal 2016 <8117>29-11-20161602229256157
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Nyt om opfølgende høringssvar? <8117>29-11-20161602229256159
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Nyt om opfølgende høringssvar? <8117>28-11-20161602229256161
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Supplerende høringssvar til udkast til Beretning til Statsrevisorerne om Region Midtjyllands risikostyring og reservestyring i 2 sygehusbyggerier <8117>29-11-20161602229256153
Danske RegionerOK-Nyt 044-16 Indbetaling til Kiropraktorfonden i 201730-11-20161602255242995
Region SjællandProjekt Familiepakken - "Behandling af svært overvægtige børn."13-12-20161602486254218
Region SyddanmarkAnmodning om statusredegørelse, pulje til behandling af svært overvægtige børn12-12-20161602487254118
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-557/16, Astellas Pharma12-12-20161602492254699
RigsrevisionenNotat og orienteringsbrev om opfølgning i sagen vedr. beretning om sygehusbyggerier II (2/3013) <8088>02-12-20161603608256145
ParkinsonforeningenRevideret budget for rehabiliteringsprojektet 2015-201614-12-20161603907256369
Rigshospitalet - BlegdamsvejUdbetalingsanmodning - tilskud - EDMaRC.12-12-20161604357254203
SundhedsstyrelsenStyregruppe vedr. Parkinson14-12-20161604622256351
Region SyddanmarkRegion Syddanmark vedr. projekt udkaldssystem til førstehjælpsordninger13-12-20161605485256394
Region SyddanmarkRegion Syddanmark oplyset om projektets sluttidspunkt - projekt udkaldssystem til førstehjælpsordninger14-12-20161605485256448
SundhedsstyrelsenReferat fra kontaktkreds for sundhedsberedskab den 29. november samt NIR om præhospital infektionshygiejne14-12-20161605979256325
SundhedsstyrelsenOrientering om KL bemærkninger til høringsudkast akutfunktioner02-12-20161607050255814
KLHøringssvar vedr. bekendtgørelse - gravide alkoholmisbrugere13-12-20161607076254772
World Health Organization (WHO)WHO - 25. meeting of the Programme, Budget and Administration Committee of the Executive Board12-12-20161607580254100
Langeland KommuneLangeland Kommune revideret budget til projektnr. 68455 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-12-20161608034255722
Vejen KommuneVejen Kommune revideret budget til projektnr. 68464 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.13-12-20161608042254669
Vejen KommuneVejen Kommune revideret budget til projektnr. 68464 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.14-12-20161608042255507
Norddjurs KommuneNorddjurs Kommune revideret budget til projektnr. 68475 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.13-12-20161608051255675
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune revideret budget til projektnr. 68481 til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.14-12-20161608056256205
Statens Institut for FolkesundhedUdkast til rammeaftale 201712-12-20161608230255646
Danmarks Tekniske UniversitetConsulting Project - Final Report02-12-20161608519255676
 Borgerhenvendelse om sygeplejersker i retspsykiatrien08-09-20161608997170316
 Borgerhenvendelse om alkohol og cannabis08-09-20161609019170305
 Borgerhenvendelse - forebyggelse af stress13-09-20161609043173416
Region MidtjyllandEffektivisering - vedr. sygehusinvesteringer.13-12-20161609426255060
Region MidtjyllandAnlægsregnskaber RH Viborg - sygehusinvesteringer.13-12-20161609426255163
Region MidtjyllandAcceptskrivelse - projekt (videre)udvikling af lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse.08-12-20161609921254005
Region HovedstadenAcceptskrivelse - projektstøtte vedr. bedre kapacitetsudnyttelse.13-12-20161609924254712
Region HovedstadenAcceptskrivelse - tilskud - vedr. lokale værktøjer til bedre kapacitetsanvendelse.12-12-20161609924254058
 Svar på henvendelse vedr. AES.18-11-20161610410252094
SundhedsstyrelsenHar ingen bemærkninger til høring vedr. tidsplan for aflevering af data12-12-20161610517254888
BørneulykkesfondenInvitation til lancering af Sikker Hverdag-projektet12-12-20161610653255151
Sex og SamfundInvitation til at deltage i Uge Sex kampagne 6. februar om seksuel sundhed13-12-20161610653255471
TV SYDInvitation - live on Facebook13-12-20161610654255463
Det Kongelige TeaterInvitation til medlemmerne af Folketinget: Teaterkoncerten Højskolesangbogen den 25. janaur 201714-12-20161610654256304
KLHenvendelse til ældremininisteren med forslag om et møde for at drøfte dokumentationskrav og en værdig pleje og omsorg13-12-20161610726255960
AmCham DenmarkLykønskning til sundhedsministeren i forbindelse med tiltrædelsen13-12-20161610942255365
 Anmodning om svar - vedr. behandling af diabetes.05-12-20161611053248298
 Vedr. aktindsigt - vedr. behandling af diabetes.08-12-20161611053251475
LYLE - Patientforeningen for lymfekræft og leukæmiKontrolforløb for hæmatologiske kræftpatienter og frit sygehusvalg09-12-20161611056251552
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 28013-12-20161611067254790
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 28613-12-20161611070255337
 Forslag: kilde til flere ressourscer i sundhedsvæsenet01-12-20161611072246776
 Borgerhenvendelse - lægeopsigelser02-12-20161611076246485
 Borgerhenvendelse - hjælp til børn med diabetes06-12-20161611081248464
 Spørgsmål vedr. antal hospitaler.06-12-20161611085249556
AnkestyrelsenAnkestyrelsen anmoder om oplysninger ift. glukosemåler08-12-20161611086251066
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27713-12-20161611089254786
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27813-12-20161611089254787
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27913-12-20161611089254789
Børne- og SocialministerietHøring over lov om ægtefællers økonomiske forhold05-12-20161611090256235
Statens Serum InstitutFra SSI: Tegninger af nabo-bygning 03107-12-20161611096256537