Fra: 12-12-2016 til: 12-12-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
F 1912-12-2016SJ-STD-DEPSJE253665
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
F 1812-12-2016SJ-STD-DEPSJE253664
 Borgerhenvendelse - anmodning om et møde med ministeren09-12-2016SJ-STD-SUMAI251567
 Invitation til Slagelse den 14. december 2016 til verdenspremiere på den helt nye musikdukketerapi for pleje af svært demente09-12-2016SJ-STD-SUMAI251529
LEAD AgencyInvitation til at åbne konference om svær overvægt den 8. februar 2017 i Folketinget09-12-2016SJ-STD-SUMAI252137
Roche A/SAnmoder om møde i nær fremtid om bl.a. etablering af medicinråd, sundhedsdata m.m.09-12-2016SJ-STD-SUMLLU252944
MF Pernille Rosenkrantz-TheilInvitation til reception (40 års fødselsdag)09-12-2016SJ-STD-SUMLLU252896
 Borgerhenvendelse - anmodning om MUS samtale08-12-20161600668251510
 Borgerhenvendelse - forslag til forbedring08-12-20161600668251499
Region HovedstadenHabilitetserklæring for BB - Det Nationale Antibiotikaråd.22-11-20161600820240024
SundhedsdatastyrelsenSvar fra SDS vedr. den tekniske løsning vedr. registrering af omskæringer12-12-20161601191253481
 Borgerbrev - Kriminel sag politisk, juridisk, øk., og social08-12-20161601336251487
Region MidtjyllandRegion Midtjylland sender en status på projektnr. 65304 vedrørende satspuljeprojektet dobbeltdiagnoser.25-11-20161601379253323
Morsø KommuneVedr. afrapportering af partnerskab12-12-20161601426253521
Bates Y&R
FOA - Fag og Arbejde
Antibiotikabannere - Europæisk Antibiotikadag 2016.09-12-20161601435251374
INTERLEX AdvokatfirmaSvar fra advokat - indeholder protokollater - Driftspuljen 2015 - Familier med Kræftramte Børn - aktindsigt.09-12-20161602296252498
Region HovedstadenUdgiftsprofiler - sygehusinvesteringer09-12-20161602418251850
UdenrigsministerietFristliste af 8. december 201608-12-20161602492253621
Gefion RecordsHenvendelse om positivlisten - salg af produkter på apoteker08-12-20161602677251720
JustitsministerietÆndring af mødedato for møde i Følgegruppen om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer09-12-20161606439252492
 Borgerhenvendelse - klage over forlænget døgnrytme10-12-20161607376253214
Svendborg KommuneSvendborg Kommune revideret budget til projektnr. 68453 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.12-12-20161608033253342
Danske RegionerFra DR: Vedrørende patienter til de private og dybe links i patientbreve09-12-20161608701253094
JPIAMRVedr. Powerpoint om JPIAMR12-12-20161608835252853
KLSvar på DUT-høring over bekendtgørelser om lægers indberetning i forbindelse med stofmisbrugsbehandling09-12-20161609056253854
Dansk Selskab for Addiktiv MedicinHøringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser om lægers indberetningspligt09-12-20161609056253838
Region MidtjyllandKvartalsrapport Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 30 juni 201607-12-20161609426251592
 Rykker for svar på tidligere henvendelse vedr. kliniske forskningsforsøg - information/samtykke.08-12-20161609602251152
KLKL's økonomiske høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast til "Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin - Lovkrav og anbefalinger"09-12-20161609779253586
 Ny anmodning vedr. forordning08-12-20161609870252817
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. befordringsgodtgørelse.09-12-20161610362252352
 Borgerhenvendelse - ris og ros til sundhedsvæsenet19-11-20161610507234556
LægemiddelstyrelsenFremsender bidrag til høring - tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier01-12-20161610517251348
SundhedsdatastyrelsenFremsender bidrag til høring - tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier.30-11-20161610517251344
Statens Serum InstitutFremsender bidrag til høring om tidsplan for aflevering af data fra it-systemer og papirarkivalier01-12-20161610517251349
Det Kongelige TeaterInvitation til teaterkoncerten "højskolesangbogen" 25. januar 201709-12-20161610645252881
Aarhus UniversitetTillykke med udpegningen til posten som sundhedsminister - foreslår et møde i det nye år09-12-20161610653252965
Danske RegionerAnmodning om møde for at drøfte strategi for personlig medicin m.m. og invitation til generalforsamlig 6. april 201706-12-20161610653249114
Magic Hour FilmsForespørgsel om deltagelse i film og debatarrangement d. 1. februar09-12-20161610653252964
MF Pernille Rosenkrantz-TheilInvitation til reception (40 års fødselsdag) 17. januar 15-1709-12-20161610654253705
Det Kongelige TeaterInvitation til teaterkoncerten "højskolesangbogen" 25. januar 201709-12-20161610654252878
Brand & Redning SønderjyllandIndbydelse til nytårsparole den 14. januar 2017 i Agerskov Hallen08-12-20161610654251468
 Tillykke til ministeren09-12-20161610672253141
Krop og KulturHenvendelse til ministeren i anledning af tiltrædelse01-12-20161610672244753
Danske ÆldrerådØnske om møde med ældreministeren om ældresvilkår09-12-20161610726252146
ErgoterapeutforeningenAnmoder om møde med ældreministeren om indragelse og aktivitet for ældre på plejehjem09-12-20161610726252887
 Protest over Grevinde Alexandras særlov betalt af de danske skatteborgere10-12-20161610728253199
KLSUA-analyse - vedr. genindlæggelser i psykiatrien.08-12-20161610753251584
Region MidtjyllandTilmelding til arrangement den 13/12 - vedr. videndeling om risikostyring08-12-20161610790250366
Region HovedstadenRisiko workshop SUM d. 13. december 201609-12-20161610790251519
Nordsjællands Hospital - HillerødStøtteerklæring fra speciallægerne på gynækologisk, obstetrisk afdeling Nordsjællands Hospital, Hillerød til afgående klinikchef Morten Hedegaard, Obstetrisk klinisk RH og dennes udtalelser om forholdene på landets fødeafdelinger.09-12-20161610966251566
 Lægevalgspraksis ved flytning udover km-grænsen04-11-20161610981252643
 Borgerhenvendelse - hjemmeplejen stopper kl. 13.00 på Femø05-12-20161610982247912
 Borgerhenvendelse - gør plejehjemsagen til en vindersag05-12-20161610985248392
 Borgerhenvendelse - forslag til omsorgsdage til pårørende ældre05-12-20161610987248428
 Borgerhenvendelse - Bedre ældrepleje08-12-20161610988250893
 Borgerhenvendelse - respektløs måde at efterlade ældre borger på vej til sygehus06-12-20161610990248876
 Borgerhenvendelse - mere hjemmehjælp til de ældre06-12-20161610991248478
 Borgerhenvendelse - idé til at undgå omsorgssvigt06-12-20161610992249044
 Borgerhenvendelse - fremtidig drejning mod et værdigt og glædesfyldt ældreliv05-12-20161610993246819
 Borgerhenvendelse - forholdene på plejehjem06-12-20161610994248463
 Borgerhenvendelse vedr. hjælp til dememte05-12-20161610995247714
 Borgerhenvendelse - nytænkning på ældreområdet06-12-20161610996249342
 Borgerhenvendelse - køkkenet sparet væk på plejecenter i Hammel05-12-20161610997247732
 Borgerhenvendelse - kommune svigter plejehjem06-12-20161610998249453
 Borgerhenvendelse - ældrepleje06-12-20161610999249056
 Borgerhenvendelse - pårørende til ældre på plejehjem07-12-20161611000249784
 Borgerhenvendelse - hjælp til ældre i eget hjem05-12-20161611001248257
 Borgerhenvendelse - tillykke til ny ældreminister06-12-20161611002249062
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27208-12-20161611004251591
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27308-12-20161611004251595
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26807-12-20161611007251574
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26707-12-20161611007251321
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Lån - KF-projekter12-12-20161611010253630
 Borgerhenvendelse vedr. tilskud til ernæringspræparater12-12-20161611011253119
Den Nationale TolkemyndighedDagsorden, Tolkerådsmøde onsdag d. 14. december12-12-20161611017253285
 Borgerhenvendelse vedr. Alberslund sagen09-12-20161611020252659