Fra: 07-12-2016 til: 07-12-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 39907-12-2016SJ-STD-DEPSJE250183
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 40007-12-2016SJ-STD-DEPSJE250184
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 40107-12-2016SJ-STD-DEPSJE250185
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BB OMTRYK (Ændret adressat)06-12-2016SJ-STD-DEPSJE250114
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BC OMTRYK (Ændret adressat)06-12-2016SJ-STD-DEPSJE250128
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AR OMTRYK (Ændret spørger)07-12-2016SJ-STD-DEPSJE250137
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 26407-12-2016SJ-STD-DEPSJE250161
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BW07-12-2016SJ-STD-DEPSJE250162
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 39607-12-2016SJ-STD-DEPSJE250180
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 39707-12-2016SJ-STD-DEPSJE250181
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BD OMTRYK (Ændret adressat)06-12-2016SJ-STD-DEPSJE250132
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AS OMTRYK (Ændret spørger)07-12-2016SJ-STD-DEPSJE250140
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
S 39807-12-2016SJ-STD-DEPSJE250182
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BX07-12-2016SJ-STD-DEPSJE250186
 Borgerhenvendelse - Ros til ældreministeren05-12-2016SJ-STD-SUMAI248595
Dagens HelbredTil orientering: Nyt medie om sundhedspolitik og -ledelse02-12-2016SJ-STD-SUMAI246420
 Borgerhenvendelse - vedr. forsendelse fra udlandet01-12-2016SJ-STD-SUMPBR247617
 Ønsker kort interview til brug for artikel omkring indeklima på danske hospitaler06-12-20161600710248878
 Skoleelevers henvendelse vedr. projektuge om aktiv dødshjælp06-12-20161600710248462
 8. klasses elever stiller spørgsmål om aktiv dødshjælp til brug for projektopgave06-12-20161600710248472
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeLandsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade søger rådighedspuljen07-12-20161600903249782
Den danske ambassade i HanoiDecember 2016 Health Vietnam Quaterly Report07-12-20161601402248974
Furesø Kommuneudbetalingsanmodning30-11-20161601428248912
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i november 2016.06-12-20161601560248967
Region MidtjyllandUdbetalingsanmodning - Dansk Center for Partikelterapi - sygehusinvesteringer05-12-20161602412248460
Region MidtjyllandUdbetalingsanmodning - Dansk Center for Partikelterapi - sygehusinvesteringer05-12-20161602412247157
Danske RegionerInvesteringsprofiler - DR06-12-20161602418248823
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 50, 51 og 52)02-12-20161602492248938
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-556/16, Lutz05-12-20161602492249109
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-545/16, Kubota (UK) et EP Barrus05-12-20161602492249088
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-551/16, Klein Schiphorst05-12-20161602492249136
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-500/16, Caterpillar Financial Services05-12-20161602492249145
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 454 af 5. december 201606-12-20161602492249175
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-483/16, Sziber01-12-20161602492248898
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-546/16, Montte05-12-20161602492249121
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-550/16, A et S05-12-20161602492249154
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-537/16, Garlsson Real Estate e.a.02-12-20161602492248901
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-540/16, Spika e.a.07-12-20161602492249713
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-547/16, Gasorba e.a.07-12-20161602492249716
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-544/16, Marcandi07-12-20161602492249721
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-553/16, TTL07-12-20161602492249724
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-345/16, Jacob et Lennertz02-12-20161602492248923
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-554/16, EP Agrarhandel05-12-20161602492249150
SundhedsstyrelsenData for monitorering af hjerteområdet06-12-20161603225247710
Bloddonorerne i DanmarkUnderskreven acceptskrivelse fra Bloddonorerne07-12-20161604936249843
SundhedsstyrelsenHenvendelse om udkast til vejledninger om stofmisbrugsbehandling.06-12-20161605104248185
SundhedsstyrelsenHenvendelse om udkast til vejledninger om stofmisbrugsbehandling.06-12-20161605104248281
Favrskov KommuneFavrskov Kommune revideret budget til projektnr. 65267 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.07-12-20161605443249468
Danske RegionerPl-satser - sygehusinvesteringer05-12-20161605698248143
Danske RegionerPl-satser - sygehusinvesteringer.06-12-20161605698248787
Migræne og HovedpineforeningenHovedpineforeningen årsregnskab 201507-12-20161606355249513
Rådet for Socialt UdsatteHØRINGSVAR - Rådet for Socialt Udsatte05-12-20161606516247602
CSL Behring ABSvar fra CSL Behring AB - vedr. virksomhed udenfor prisloftaftalerne - lægemidler.06-12-20161606531248643
Kerteminde KommuneKerteminde Kommune revideret budget til projektnr. 68450 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-12-20161607327248883
Foreningen Cancerramte BørnSøger driftspuljen 201623-06-20161607504127905
Brøndby KommuneBrøndby Kommune brug af midler til projektnr. 68404 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161607981248992
Brøndby KommuneBrøndby Kommune brug af midler til projektnr. 68404 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161607981249014
Gentofte KommuneGentofte Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 68406 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161607983249658
Lyngby-Taarbæk KommuneLyngby-Taarbæk Kommune budget til projektnr. 68413 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161607991249701
Egedal KommuneEgedal Kommune tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 samt revideret budget til projektnr. 68425 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.07-12-20161608002249535
Stevns KommuneStevns Kommune orientering om overførsel af midler til 2017 til projektnr. 68440 til pulje til nedbringelse af ventetid på genoptræning.07-12-20161608019249577
Hjørring KommuneHjørring Kommune revideret budget til projektnr. 68497 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-12-20161608069248907
SikkerhedsstyrelsenFyrværkerikampagne07-12-20161608367249157
MCS Foreningen - for duft og kemikalieoverfølsommeSøger driftspuljen 201629-11-20161608459242662
Region HovedstadenTilsagn vedr. ansøgningen ”Mindre antibiotika til førskolebørn og ældre - antibiotic stewardship med fokus på vidensopbygning baseret på skandinaviske erfaringer og metoder”07-12-20161608956250121
Region SyddanmarkTilsagn vedr. ansøgningen ”Antibiotikaudskrivning i dansk almen praksis: Determinanter for variation i anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og ordinationsmønstre”07-12-20161608957250129
Region HovedstadenTilsagn vedr. ansøgningen ”Effekten af syv eller fjorten dages antibiotikabehandling af simpel Staphylococcus aureus bakteræmi: et randomiseret, ublindet, noninferioritets interventionsstudie.”07-12-20161608958250115
Region MidtjyllandTilsagn vedr. ansøgningen ”Værd at vide om antibiotika!”07-12-20161608959250123
Region HovedstadenTilsagn vedr. ansøgningen ”Bedre diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner på plejehjem - kan forbedret diagnostik og tværsektorielt samarbejde reducere uhensigtsmæssige antibiotikaudskrivninger?”07-12-20161608960250112
Region HovedstadenTilsagn vedr. ansøgningen ”Forbedring af diagnostik, målrettet terapi og forebyggelse af resistens gennem stewardship ved invasiv svampeinfektioner på et højt specialiseret hospital, Rigshospitalet.”07-12-20161608962250118
Region SyddanmarkTilsagn vedr. ansøgningen ”Kan antibiotikaforbruget på hospitalerne ændres ved indførelse af fælles retningslinjer for mikrobiologisk diagnostik og antibiotika anvendelse i Region Syddanmark? - Southern Denmark Antibiotic Stewardship (SODAS) projekt”07-12-20161608963250138
Region SjællandTilsagn vedr. ansøgningen ”Behandling af MRSA svælgbærerskab med rhinopharynxskylning med mupirocin”07-12-20161608964250126
Region SjællandTilsagn vedr. ansøgningen ”Rektal bakterieinstillation, fækal mikrobiotisk transplantation eller oral vancomycin til behandling af rekurrente Clostidium difficile infektioner: Et randomiseret, kontrolleret forsøg”07-12-20161608965250107
Region HovedstadenTilsagn vedr. ansøgningen ”Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner med et intelligent spritdispensersystem.”[3 vedhæftede filer]07-12-20161608966250101
Region SyddanmarkTilsagn vedr. ansøgningen ”Antibiotika resistens i danske akutafdelinger. Prævalens, risikofaktorer og afgrænsning af risikogrupper.”07-12-20161608967250109
Region HovedstadenTilsagn vedr. ansøgningen ”Reduktion af antibiotikaforbruget hos patienter indlagt med pneumoni”07-12-20161608969250103
Region HovedstadenTilsagn vedr. ansøgningen ”Et projekt til forebyggelse af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner relaeret til kateter a` demeure.”07-12-20161608970250091
Region NordjyllandAnsøgning om midler til løft af kvaliteten på fødeafdelingerne i Region Nordjylland i 2017 og samt foreløbigt regnskab for anvendelsen af 2016 midlerne.06-12-20161609226248569
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens svar til Frankrig - vedr. sikkerhed ved danske hospitaler.05-12-20161610055248627
Den Kinesiske ambassade i Danmark2017 Happy Chinese New Year Performance Invitation01-12-20161610645244302
Region SyddanmarkIndbydelse til Nytårskur i Regionshuset fredag den 6. januar 2017 kl. 12.3005-12-20161610645249207
Børne- og Ungdomspsykiatrisk CenterForspørger til ministerens besøg i Psykoterapeutisk Enhed den 9. januar 201704-12-20161610653246952
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkInvitation til årsmøde for at holde oplæg om børne- og ungdomspsykiatrien den 2. februar 2017 i Middelfart06-12-20161610653248873
Region SyddanmarkIndbydelse til Nytårskur i Regionshuset fredag den 6. januar 2017 kl. 12.3005-12-20161610654248263
 Opfølgning på ansøgning fra borger til kommune om hjælpemiddel06-12-20161610683249053
Mariagerfjord KommuneOpdatering fra kommune om sag om behandlingsredskab contra hjælpemiddel06-12-20161610691249651
GigtforeningenHenvendelse til sundhedsministeren med ønske om et godt samarbejde05-12-20161610725248271
Forældre og FødselHenvendelse til sundhedsministeren med ønske om et godt samarbejde på fødselsområdet.06-12-20161610725249064
 Henvendelse til ældreministeren med tilbud om møde om stressprojekt05-12-20161610726247901
Certa Intelligence & Security A/SAnmoder ældreministeren om møde vedr. projekt som vil nedbringe ældres frygt for kriminalitet mv.05-12-20161610726248159
 Borgerhenvendelse - vil gerne mødes med ministeren om årsagssammenhænge og fremadrettet indsats01-12-20161610726244887
HjerneSagenAnmoder om møde med ældreministeren for at drøfte handleplan for apopleksi05-12-20161610726247607
 Borgerhenvendelse - Ris og ros til ældreministeren.06-12-20161610728248459
 Borgerhenvendelse - kommentarer til udtalelser på DR1 i fredags02-12-20161610728246487
 Borgerhenvendelse - Forenkling i samfundet.05-12-20161610728248385
 Borgerhenvendelse - held og lykke til ny ældreminister05-12-20161610728248592
GigtforeningenHenvendelse fra Gigtforeningen med ønske om godt samarbejde05-12-20161610728248267
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Arkitema
360° på risikostyring i kvalitetsfondsprojekterne 13. december 201607-12-20161610790250007
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Danske Regioner
Arkitema
360° på risikostyring i kvalitetsfondsprojekterne 13. december 201607-12-20161610790250002
ArkitemaOplæg den 13. december - vedr. videndeling om risikostyring - sygehusinvesteringer.06-12-20161610790247952
 Borgerhenvendelse: "Behov for administrativ afklaring som opfølgning - sundhedsministers udtalelse til ekstrabladet".18-11-20161610857247882
Kræftforeningen TidslerneUdlodningsmidler - Driftspuljen 2016.06-12-20161610883248632
PAN EuropeCriteria on Endocrine Disrupting Chemicals - EU Member States unprotected - Denmark14-11-20161610891227782