Fra: 29-08-2016 til: 29-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Dagens Medicin Vedr. Overrækkelsen af Den Gyldne Skalpel (Hjemmekemo) 26-08-2016 SJ-STD-DEPGST 161060
Region Nordjylland
Region Sjælland
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Vedr. opfølgning på satspuljeaftalen for 2015-2018 til psykiatrien 29-08-2016 SJ-STD-DEPPESK 162118
DemensKoordinatorer i Danmark Vedr. ministerens deltagelse i demenskoordinatorernes årskursus den 14. sep 29-08-2016 1600660 162298
Odense Kommune Svar på invitation til overrækkelse af præmie ifbm. CykelScores tur nr. 1.000.000 29-08-2016 1600660 162073
Yngre Læger - Region Sjælland Svar på invitation til debat vedr. prioritering ved Yngre Lægers debatarrangement 26-08-2016 1600660 161321
Dagens Medicin Bekræftelse på ministerens deltagelse i overrækkelsen af Den Gyldne Skalpel 26-08-2016 1600660 161059
  Vedr. overlæge om ekstrem overbelægning: Penge alene kan ikke løse problemet - Nationalt | www.b.dk 26-08-2016 1600661 161365
Det Ny Teater Svar på invitation til premieren på Anything Goes den 22. september 29-08-2016 1600664 162139
Det Kongelige Teater Svar på invitation til Ødipus og Antigone 29-08-2016 1600664 162151
Nelson Marlborough Institute of Technology Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. blyforurening af fødevarer 29-08-2016 1600668 162059
Erhvervs- og Vækstministeriet
DanskDamp
Vedr. overtagelse af henvendelse vedr. e-cigaretter 29-08-2016 1600668 161921
Diabetesforeningen Myndighedssamarbejdet med Vietnam 29-08-2016 1601402 161699
Samsø Kommune SUM kontakter Samsø Kommune for at få kontakt til sagsbehandleren - vedr. evt. forpligtelse til kølerum. 25-08-2016 1601694 160893
Rigsrevisionen Vedr. sagen <8117> : Sygehusbyggerier III - Ny Høringsfrist DNV-Gødstrup notatet 29-08-2016 1602229 162090
Social- og Indenrigsministeriet Kontoplan - budget og regnskabssystem for regioner 29-08-2016 1602407 162179
Vallensbæk Kommune Genfremsender ansøgningsskema til Vallensbæk Kommune - vedr. nedbringelse af ventetid til genoptræning. 26-08-2016 1602528 161097
Justitsministeriet Anmodning om status på tilbagemelding vedr. regionsrådenes ydelser 29-08-2016 1602712 162278
  Svar på borgerhenvendelse om erstatningspligten for privathospitaler og kliniker 29-08-2016 1602769 120038
  Borgerhenvendelse om ledsagerordning til handicappede 29-08-2016 1603081 162270
Sundhedsstyrelsen STPS orienteres om SUMS afgørelse vedr. STPS' sagsbehandling 26-08-2016 1603471 161191
  Afgørelsen sendt til advokaten vedr. klage over STPS sagsbehandling 26-08-2016 1603471 161172
Ambulix Svar vedr dispensationsansøgning - ambulancebekendtgørelsen 26-08-2016 1603712 161297
Sundhedsstyrelsen Kopi af Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse i sag vedr. klage fra DR over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om afslag på aktindsigt. 26-08-2016 1604266 161259
  Sundheds- og Ældreministeriets afgørelse i sag vedr. klage fra DR over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse om afslag på aktindsigt. 26-08-2016 1604266 161264
  Link til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvoraf Kammeradvokatens betragtninger vedr. afgørelser i tilsynssager fremgår. 25-08-2016 1604320 159400
Statens Serum Institut Forespørgsel om resultater fra SSI's undersøgelse om HPV 24-08-2016 1604645 158988
Statens Serum Institut Korrespondance med SSI om presse ved offentliggørelse af studier om HPV-vaccination 29-08-2016 1604645 162137
Statens Serum Institut SSI's studier om HPV-vaccination 16-08-2016 1604645 154034
Statens Serum Institut Korrespondance med SSI om undersøgelse om HPV 26-08-2016 1604645 160593
Vejle Kommune Vejle Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65243 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede. 29-08-2016 1605333 161917
Sundhedsdatastyrelsen Materiale til møde om kommunedata 29-08-2016 1606481 162143
Social- og Indenrigsministeriet Bidrag til SIM vedr. Opfølgning på udfordringsretten 29-08-2016 1607127 161585
Styrelsen for Patientsikkerhed SUM kvitterer for Styrelsen for Patientsikkerheds udtalelse i forbindelse med klage fra EK - vedr. krav til tandtekniker. 26-08-2016 1607364 160897
  Opinion of the Danish Patient Safety Authority - vedr. egnethedskrav til tandtekniker. 26-08-2016 1607364 160932
  Partshøring af TZ - egnetshedskrav - tandtekniker. 26-08-2016 1607436 161126
  Svar på henvendelse vedr. udredning i psykiatrien 29-08-2016 1607511 161803
Digitaliseringsstyrelsen Bestilling: Statusrapportering for 1. halvår 2016 for Sundheds- og Ældreministeriet - Sundheds-it og digitalisering. 26-08-2016 1607607 161143
  Svar på henvendelse vedr. mærkning af dosisdispenseret medicin 29-08-2016 1607637 161527
  Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination 29-08-2016 1607643 161596
  Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination 29-08-2016 1607646 161629
  Svar på henvendelse vedr. mangel på praktiserende læger 26-08-2016 1607839 161147
Wonderful Copenhagen Svar på anmodning om støttebrev til ISPPD Congress 2020 26-08-2016 1607853 160972
TV2 Danmark Klippekort til ældre 29-08-2016 1607858 162388
Region Midtjylland Udkast til referat af møde med Region Midtjylland om skærpet tilsyn med Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup (DNV) 17. august 2016 29-08-2016 1607878 162194
Region Midtjylland Skabelon til angivelse af reserveniveau og -behov i DNV 16-08-2016 1607878 162210
MedCom Udkast: Forslag til nye pro-områder. 26-08-2016 1607966 160512
Social- og Indenrigsministeriet Oversendelse af borgerhenvendelse vedr. handicapområdet 29-08-2016 1608118 162264
Sano - rehabilitering og genoptræning Orienterer om oversendelse til SDS - vedr. henvendelse om indberetning af genoptræningsplaner. 26-08-2016 1608222 160681
  Besvarelse af henvendelse vedr. juridisk beskyttelse af samtykke-inhabiles patientrettigheder jf. Bioetikkonventionens art. 6 29-08-2016 1608243 161492
Region Midtjylland Interne afregningspriser afsnit 6.2 i regnskabsinstruksen 29-08-2016 1608268 162175