Fra: 26-08-2016 til: 28-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Miljø- og FødevareministerietAng. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. forbud mod brændeovne26-08-20161600660161064
European Health Forum GasteinRegarding invitation: 19th European Health Forum in Gastein, September 28-30 201626-08-20161600660161368
UlykkesPatientForeningenSvar på invitation til ministeren til at deltage i temamøde26-08-20161600660161353
 Svar på henvendelse vedr. møde26-08-20161600660161371
DiaLab - Danish Diagnostics & Laboratory AssociationSvar på invitation til besøg på fagmesse for diagnostisk- og laboratorieudstyr26-08-20161600660161375
Globale SeniorerSvar på indbydelse til konferencen "Tyrkiet og Syrien - i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation"26-08-20161600660161341
 Vedr. invitation til at skrive kapitel i Hvidbog om multisygdom26-08-20161600660161282
Sex og SamfundSvar på invitation til reception for Tværpolitisk Netværk for SRSR26-08-20161600668161330
Danske Regioner
Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden
Svar: FL pulje - ØA16/RSI-projektet en del af målgruppen26-08-20161600961160921
DiabetesforeningenStatus bestilling af ny budgetoversigt - vedr. "Arbejdspladsen som sundhedsarena... "25-08-20161601266160205
Gribskov KommuneGribskov Kommune afslutning af projektnr. 62127 til puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.26-08-20161601339160519
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune afslutning af projektnr. 22307 til puljen til opsøgende tandpleje.26-08-20161601500161255
Hvidovre KommuneEndeligt tilsagn Hvidovre Kommune 2016, værdighedsmilliarden26-08-20161601705161137
Vordingborg KommuneEndeligt tilsagn Vordingborg Kommune 2016, værdighedsmilliard26-08-20161601941160704
Styrelsen for Videregående UddannelserOpsamling på tværministerielt dialogforum for forskningsbaseret myndighedsbetjening26-08-20161602701161154
Statens Institut for StrålebeskyttelseKlage over afslag på ansøgning om opbevaring af NORM26-08-20161603084160983
Region SjællandAnmodning om yderligere oplysninger vedr. projekt om efter- og videreuddannelse af frivilllige 112 hjælpere og projekt forbedret teknisk løsning til udkald af akuthjælpere25-08-20161603432160059
Region NordjyllandRegion Nordjylland: Status - vedr. projekt "Løft af kvalitet på fødeafdelinger".25-08-20161603626159373
Region SjællandRegion Sjælland: Status for afrapportering og regnskab - projekt vedr. løft af kvaliteten på fødeafdelinger.25-08-20161604257159412
Region HovedstadenRegion Hovedstaden: Regnskab og sidste rate - projekt vedr. løft af kvaliteten på fødeafdelinger.25-08-20161604257159405
Region NordjyllandRegion Nordjylland: Udsættelse af regnskab - vedr. projekt "Løft af kvalitet på fødeafdelinger".25-08-20161604257159378
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgning på besvarelse af SUU alm. del spm. 411 og 41226-08-20161604619160956
 Igangsættelse af aktiviteter for ældre.25-08-20161604827160142
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 74526-08-20161607129160776
Høje-Taastrup KommuneSvar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.25-08-20161607208159856
 Svar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 2016.24-08-20161607273159472
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 75626-08-20161607321160809
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 76326-08-20161607384160881
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 76126-08-20161607426160903
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 76226-08-20161607426160911
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 76026-08-20161607426160901
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 77425-08-20161607572160459
FinansministerietSvarbidrag vedr. opfølgning på flytning af statslige arbejdspladser (udfyldt skabelon)25-08-20161607741160568
FOA - Fag og ArbejdeRedegørelser for anvendelsen af værdighedsmilliarden 201626-08-20161607770161388
BeskæftigelsesministerietVedr. trivsel og sygemeldinger26-08-20161607850160598
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 85426-08-20161608135160455
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 85326-08-20161608135160453
SundhedsdatastyrelsenSpørger SDS, om de vil besvare henvendelse om registrering af genoptræningsplaner26-08-20161608222160616
SundhedsstyrelsenSIF rammeaftale 201726-08-20161608230160652
Statens Institut for FolkesundhedMøde om SIF rammeaftale26-08-20161608230160711