Fra: 24-08-2016 til: 24-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
ForsvarsministerietKopi af svar på anmodning om aktindsigt i henhold til offentlighedsloven19-08-20161600791158584
Region NordjyllandSvar på spørgsmål om PRO23-08-20161600961158128
SundhedsstyrelsenBestilling vedr. opslag af ludomanipulje 2017 - frist den 6. september23-08-20161601006158216
Odense Kommune
KL
MedCom
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhed.dk
Københavns Kommune
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden
Digitaliseringsstyrelsen
Region Syddanmark
Endelige referater af ekstraordinært møde og 1. møde i styregruppen for MedCom 1014-04-20161601117158820
Sundhedsdatastyrelsen
Odense Kommune
KL
MedCom
Sundhed.dk
Københavns Kommune
Danske Regioner
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden
Digitaliseringsstyrelsen
Region Syddanmark
Endeligt referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 201624-08-20161601117158818
SundhedsdatastyrelsenBesvarelse af Sundhedsdatastyrelsens henvendelse vedr. formålet med udvidet indberetning til LPR23-08-20161601191158498
 Svar på henvendelse vedr. lægebesøg og smertestillende medicin24-08-20161601231159257
Alkohol & SamfundPlanlægning af afslutningskonference - Samskabelse, Unge og Alkohol23-08-20161601447158422
Lemvig KommuneEndeligt tilsagn Lemvig Kommune 2016, værdighedsmilliarden24-08-20161601889159137
 Svar på klagers oplysning om, at mulighederne for projektet er passeret - vedr. videregivelse af oplysninger til forskning23-08-20161603172157729
Nyborg KommuneSvar på genansøgning af midler overført fra 2015 - Løft af ældreområdet23-08-20161603348158110
Hillerød KommuneRykker for svar på diverse henvendelser vedr. spørgsmål fra revisionen23-08-20161603352158066
Vejle KommuneVejle: stofindtagelsesrum - regnskab og budget24-08-20161603509158735
Frederiksberg KommuneAnsøgning om overførelse af uforbrugte midler vedr. ældremilliarden23-08-20161605748158082
Folketingets OmbudsmandUdtalelse i anledning af klage fremsendt til Ombudsmanden19-08-20161606366158979
 Svar på borgerhenvendelse vedr. elektronisk henvisning24-08-20161606381159320
Fredericia KommuneSvar på henvendelse vedr. respirationsinsufficiens23-08-20161606454158032
 Svar på henvendelse om lægens konsultationsforløb24-08-20161606718158911
 Svar på henvendelse om lægebesøg ved arbejdspladsen24-08-20161606722158928
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patientklage02-08-20161607243146606
 Svar på borgerhenvendelse vedr. overvægt og type 2 diabetes24-08-20161607370159325
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetSpørgsmål om møde23-08-20161607576159253
 Besvarelse af henvendelse vedrørende kosten på dialyseafdelingen på Slagelse.19-08-20161607722156801
3F - Fagligt Fælles ForbundBesvarelse af henvendelse om fortolkning af SUL kap. 8.23-08-20161607809157671
 Svar på borgerhenvendelse vedr. elektroniske cigaretter og væsker24-08-20161607836159314
 Besvarelse af opfølgende henvendelse vedr. aktindsigtsanmodning24-08-20161608010158718
 Svar på borgerhenvendelse vedr. mulighed for at købe behandling i Danmark23-08-20161608124158305
Styrelsen for PatientsikkerhedTil STPS: Oversendelse af borgerhenvendelse om sundhedsforsikring24-08-20161608130158828
Ringkøbing-Skjern KommuneSvar på rykker for svar - brev af den 31.03.2016 vedr. ældremilliarden.23-08-20161608133158648