Fra: 23-08-2016 til: 23-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Besvarelse af opfølgende henvendelse af 18. august 2016 om omskæring23-08-20161600809157664
Danske RegionerSpm. om formidling af PRO-pulje22-08-20161600961157566
Region NordjyllandRegion Nordjylland afslutning af projektnr. 65105 puljen til flere sengepladser i psykiatrien.23-08-20161601380157678
Allerød KommuneUdbetalingsanmodning 1. rate 2016 Allerød Kommune - værdighedsmilliarden.22-08-20161601578157438
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering om høring forslag til lov om ændring af autorisationsloven og lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere23-08-20161603280158201
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr - STRASBOURG : Request nomination of NFPs-Invitation to Workshop on transplant-related crimes22-08-20161604502157325
Region Hovedstaden
Styrelsen for Patientsikkerhed
Brev til Region H om takstbekendtgørelse23-08-20161604856158034
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Orientering til STPS om SUM's udtalelse til ombudsmanden vedr. aktindsigt i patientjournaler23-08-20161606366157659
 Svar på forespørgsel vedrørende indførsel af B17 vitamin22-08-20161606529157020
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 71119-08-20161606709157874
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 70919-08-20161606709157870
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 71019-08-20161606709157872
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 71519-08-20161606709157882
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 71419-08-20161606709157880
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 71219-08-20161606709157876
Skanderborg KommuneSpørgsmål ang. bortfald af tilsagnet - pulje livskvalitet på plejehjem22-08-20161607186157154
 Svar på henvendelser vedr. alternativ behandling23-08-20161607432158642
 Svar på henvendelse vedr. befordring23-08-20161607622158036
 Svar på henvendelse vedr. svimmelhed23-08-20161607883158637
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning vedr. genudstedelse af bkg nr 1073 af 6/9-200723-08-20161608010157921
KLSvar til KL vedr. alkoholbehandling til borgere på Færøerne og Grønland22-08-20161608100157520
WELFARE DENMARK APSWelfare Denmark møde m. KL, SUM og EVM22-08-20161608104157594
 Svar på henvendelse vedr. HK-personale23-08-20161608115158621
 Svar på henvendelse om Det Psykiatriske Patientklagenævn23-08-20161608128158543