Fra: 18-08-2016 til: 18-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
School of Public HealthSvar på henvendele om kontaktoplysninger i forbindelse med undersøgelse17-08-20161600661155045
MentoramaSvar på invitation til en dag i folkeskolen18-08-20161600664155716
Dansk IndustriSvar på invitation til direktør i Dansk Industris 60 år 4. november18-08-20161600664155695
 Orientering om oversendelse af henvendelse vedr. forsikringsvilkår og ménerstatning18-08-20161600668156045
JustitsministerietSvar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. forsikringer18-08-20161600668155560
Erhvervs- og VækstministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. forsikringer18-08-20161600668155572
Transport og BygningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. handicapparkering17-08-20161600668154783
SundhedsstyrelsenVedr. SST's forslag til afsnit om genopretning i vejledning - vedr. kriseberedskab17-08-20161600791154619
 Besvarelse af akt 11 - vedr. omskæring17-08-20161600809154449
Komiteen for SundhedsoplysningMeddelelse om forlængelse af frist.17-08-20161601060154501
Region SyddanmarkRegion Syddanmark afslutning af projekt 65303 - Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede.18-08-20161601203155647
Region SyddanmarkRegion Syddanmark afslutning af projektnr. 65103 - flere sengepladser i psykiatrien.18-08-20161601203155216
Region SjællandRegion Sjælland afslutning af projektnr. 65302 til Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede.18-08-20161601378155902
Region SjællandRegion Sjælland afslutning af projektnr. 65102 projektet etablering af nyt sengeafsnit.18-08-20161601378155256
Region NordjyllandRegion Nordjylland afslutning af projektnr. 65305 - styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede.18-08-20161601380155608
Odense KommuneOdense Kommune Afslutning af projektnr. 65204 puljen til alkoholbehandling.18-08-20161601513155192
Nordfyns KommuneEndeligt tilsagn Nordfyns Kommune 2016, værdighedsmilliarden18-08-20161601897156031
HjerteforeningenAfrapportering - Aktivitetspuljen 2014.17-08-20161602002154336
RigsrevisionenDNU reservetræk <8117>18-08-20161602229155704
RigsrevisionenRR spørgsmål om referat af møde 17. august 2016 <8117>18-08-20161602229155987
Social- og IndenrigsministerietKontoplan - budget og regnskabssystem for regioner18-08-20161602407156000
MedComSvar: Afrapportering vedr. it-projekter for almen praksis januar og april kvartal 2016.18-08-20161602419155755
 Svar på henvendelse vedr. pårørende18-08-20161604840155659
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om yderligere dokument - Sag vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling.18-08-20161605078155587
 Svar på henvendelse om behandling af stofskiftesygdom m.v.18-08-20161605189155176
Vesthimmerlands KommuneVesthimmerlands Kommune besvarer spørgsmål til projektnr. 65230 pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.17-08-20161605210155453
 Svar på henvendelse vedr. klage over Faxe kommune.17-08-20161605311154275
 Svar til borgeren om hvem der er nærmeste pårørende18-08-20161605442156021
AnkestyrelsenOpdateret udtalelse til Ankestyrelsen - vedr. behandlingsredskaber - betalingsforpligtelse.17-08-20161605774154986
 Svar på henvendelse vedr. klage over rengøring på plejehjem18-08-20161606107155251
Region MidtjyllandBesvarelse af anmodning om at genoverveje sagen vedr. udpegning af nyt medlem17-08-20161606300154284
 Svar på henvendelse vedr. Dercums sygdom18-08-20161606317155209
Danske RegionerOpdateret opfølgning på samråd - vedr. behandlingsredskaber17-08-20161606453154988
 Svar på henvendelse vedr. ældrepleje18-08-20161606699155323
Erhvervs- og VækstministerietSvar på bestilling fra EVM vedr. udflytning af statslige arbejdspladser på Sundheds- og Ældreministeriets område18-08-20161607008156087
 Svar på henvendelse om sundhedsstyrelsens faglige oplæg18-08-20161607115155428
DARE DenmarkSvar på henvendelse vedr. møde om fertilitetsbehandling i forbindelse med surrogacy18-08-20161607121155374
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. patientrettigheder17-08-20161607293154299
 Besvarelse af henvendelser af 11. juli 2016 - vedr. omskæring17-08-20161607294154441
 Svar på borgerhenvendelse vedr. udlevering af foster efter abortering17-08-20161607318154573
 SUM orienterer om STPS' ønske om forlængelse af fristen for udtalelse vedr. tandtekniker fra andet EU-land.17-08-20161607364154562
 Svar på henvendelse vedr. medicinfri behandling i psykiatrien18-08-20161607379155881
 Svar på henvendelse vedr. terminal borgers forhold i eget hjem18-08-20161607390155385
 Orientering om, at STPS først leverer udtalelse d. 26. august 2016 - vedr. tandtekniker fra andet EU-land.17-08-20161607436154569
Styrelsen for PatientsikkerhedKorrespondance med STPS vedr. bidrag til svar på borgerhenvendelse vedr. obduktionskort18-08-20161607492155885
 Svar på henvendelse vedr. svigt af veteraner17-08-20161607543154753
BeskæftigelsesministerietTil videre foranstaltning i BM - borgerhenvendelse vedr. svigt af veteraner17-08-20161607543154759
Region HovedstadenSvar på Faserapportering for kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland18-08-20161607608156097
 Svar på henvendelse vedr. forslag om billede på sundhedskort18-08-20161607610155231
 Reply regarding dental treatment in Denmark18-08-20161607613155389
 Svar på henvendelse om artikel vedr. plejehjem som hoteller15-08-20161607776155342
 Svar på henvendelse vedr. sygeplejeopgaver18-08-20161607840156098
Region MidtjyllandDNU reservetræk16-08-20161607872155415
 Svar vedr. sletning af livstestamente18-08-20161607880155174
 Ministeriet oplyser at SUM ikke har adgang til Livstestamenteregistret18-08-20161607880155491
SundhedsstyrelsenHenvendelse om hepatitis C17-08-20161607925155423
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Peder Hvelplund
SUU alm. del - foreløbigt svar på spørgsmål 83018-08-20161607938155264
 Svar til borger vedr. forsøg på at tilbagekalde livstestamente via sundhed.dk18-08-20161607960155843
 Dato for 2. møde i dialogpanelet for Det Natioanel Kvalitetsprogram18-08-20161607970155984