Fra: 17-08-2016 til: 17-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
CareInMindSvar på henvendelse vedr. projektide om tilbud om samarbejde til udvalgte kommuner17-08-20161600661154978
VejdirektoratetSvar på invitation: Indvielse af udbygningen af Helsingørmotorvejen fredag den 26. august 201617-08-20161600664154761
 Svar på henvendelse vedr. ministerens Bachelorinspiration17-08-20161600664154755
Social- og IndenrigsministerietSvar på henvendelse vedr. overtagelse af borgerhenvendelse17-08-20161600668155055
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. forsikringer17-08-20161600668154936
BreelteparkenOrientering om oversendele om handicapparkeringskort.17-08-20161600668154918
 Svar på henvendelse fra studerende om spørgsmål om sundhed17-08-20161600710154846
Region SyddanmarkSvar vedr. godkendelse af ny tidsplan for etablering af frivillig akuthjælperordning på Rømø17-08-20161600848154366
Faxe KommuneEndeligt tilsagn Faxe Kommune - værdighedsmilliarden16-08-20161601600154133
Horsens KommuneEndeligt tilsagn Horsens Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601607154326
Haderslev KommuneEndeligt tilsagn Haderslev Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601679154312
Helsingør KommuneEndeligt tilsagn Helsingør Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601684154443
Herlev KommuneEndeligt tilsagn Herlev Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601686154453
Høje-Taastrup KommuneEndeligt tilsagn Høje-Taastrup Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601706154343
Lyngby-Taarbæk KommuneEndeligt tilsagn Lyngby-Taarbæk Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601891154356
Rudersdal KommuneEndeligt tilsagn Rudersdal Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601908154377
Skanderborg KommuneEndeligt tilsagn Skanderborg Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601914154422
Danmarks ApotekerforeningSvar til Apotekerforeningen ad status på projekt17-08-20161602158155103
Alfa-1Mangler i regnskabsaflæggelse17-08-20161602167154608
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Anmodning om sagsakter og SST's udtalelse - vedr. sag om videregivelse af helbredsoplysninger til forskning16-08-20161602547153772
 Orientering om klagesag vedr. videregivelse af helbredsoplysninger til forskning16-08-20161602547153775
 Anmodning om partshøring - vedr. sag om videregivelse af oplysninger til forskning16-08-20161603170153698
 Anmodning om partshøring - vedr. sag om videregivelse af oplysninger til forskning16-08-20161603172153711
 Anmodning om partshøring - vedr. sag om videregivelse af oplysninger til forskning16-08-20161603173153744
 Orintering til klager om anmodning til STPS om udtalelse - vedr. sag om adgang til patientjournaler - projekt om AK-behandling16-08-20161603175153663
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Anmodning om udtalelse - vedr. sag om adgang til patientjournaler til brug for projekt om AK-behandling16-08-20161603175153659
 Afbeskikkelse af JH-P - Det Psykiatriske Patientklagenævn16-08-20161604318154007
Danske Regioner
KL
DUT-høring over bekendtgørelser og vejledning vedr. udvidet frit valg17-08-20161604891154951
 Orientering til klager om anmodning til STPS om sagsakter og udtalelse - vedr. sag om videregivelse af oplysninger16-08-20161605457153669
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Anmodning om sagsakter og udtalelse - vedr. sag om videregivelse af oplysninger16-08-20161605457153665
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Anmodning om sagsakter og udtalelse - vedr. sag om godkendelse af videregivelse af patientoplysninger16-08-20161606207153690
 Orientering til klager om anmodning til STPS om sagsakter og udtalelse - vedr. sag om videregivelse af patientoplysninger16-08-20161606207153696
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Orientering til Ankenævnet for Patienterstatningen om besvarelse af henvendelse fra Region Midtjylland17-08-20161606300154286
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 63717-08-20161606335154291
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 63817-08-20161606335154288
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 63917-08-20161606335154293
 Svar til borger om samtykke17-08-20161606348154308
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karin Nødgaard
SUU alm. del - svar på spm. 68217-08-20161606771154489
Folketingets Udvalg for Landddistrikter og ØerULØ alm. del - svar på spm. 11717-08-20161607048154509
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHenvendelse fra KFST vedr. klage over konkurrenceforvridende tilskud til tandprotetisk arbejde17-08-20161607093155031
 Svar på henvendelse om SUM's budget for 201616-08-20161607666153545
Danske BioanalytikereHandleplanen for den ældre medicinske patient17-08-20161607768154415
 Svar på aktindsigtsanmodning16-08-20161607771153940
 Besvarelse af henvendelse vedr. markedsføring af sundhedsydelser (rette e-mail)16-08-20161607822153795
Region SjællandNFA regnskab16-08-20161607893153806
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag til baseline survey on implementation of the European child and adolescent health strategy 2015–202006-07-20161607896153851
SundhedsdatastyrelsenMedlem af koordinationsgruppen17-08-20161607931154787