Fra: 15-08-2016 til: 15-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Bornholms TidendeVedr. akutlægebil på Bornholm15-08-2016SJ-STD-DEPCLAB153036
Københavns KommuneKøbenhavns Kommune Afslutning af projektnr. 62101 puljen til styrkelse af hjerneskadeindsatsen.15-08-20161601289152520
Københavns UniversitetFørste møde i arbejdsgruppen for SSC Vietnam15-08-20161601402152601
Hillerød KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Hillerød Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601593153105
Faxe KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Faxe Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601600153137
Frederikshavn KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Frederikshavn Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601604153138
Horsens KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Horsens Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601607153097
Gentofte KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Gentofte Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601672153076
Haderslev KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Haderslev Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601679153099
Helsingør KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Helsingør Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601684153077
Herlev KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Herlev Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601686153095
Høje-Taastrup KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Høje-Taastrup Kommune 2016, værdighedsmiliarden15-08-20161601706153052
Kolding KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Kolding Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601715152919
Lyngby-Taarbæk KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Lyngby-Taarbæk Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601891153131
Nyborg KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Nyborg Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601898153128
Odsherred KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Odsherred Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601902153098
Ringkøbing-Skjern KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Ringkøbing-Skjern Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601905153104
Rudersdal KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Rudersdal Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601908153117
Skanderborg KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Skanderborg Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601914153074
Skive KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Skive Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601915153113
Svendborg KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Svendborg Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601924153145
Sønderborg KommuneTilbagemelding uddybning redegørelse Sønderborg Kommune 2016, værdighedsmilliarden15-08-20161601927153136
SivantosSvar til Sivantos vedr. videre proces15-08-20161602320153224
Sund By NetværketSBN - Evaluering og afslutning af projekt om fællesskabsagenter15-08-20161602475153172
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgning på beretning om ledsagelse af demente og svage ældre - B 2215-08-20161602691152976
 Høringsbrev- udtalelse fra STPS sendes i partshøring hos lægen15-08-20161604320152844
SundhedsstyrelsenAnmodning om supplerende faglig udtalelse - behandlingsredskaber - betalingsforpligtelse12-08-20161605253151916
 Svar på henvendelse vedr. klage over Styrelsen for Patientsikkerhed29-06-20161605318133092
Healthcare DenmarkSvar ang oplægsholder til besøg fra TPG USA15-08-20161605690153135
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Finansministeriet
Lægeforeningen
Overlægeforeningen
Social- og Indenrigsministeriet
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Ny Høring: Udkast til skrivelse om gratis influenzavaccination15-08-20161606159152904
 Svar på henvendelse vedr. mulighed for pligt til at gennemføre børnevaccinationsprogrammet15-08-20161606223152484
 Svar på henvendelse vedr. ønske om erstatning15-06-20161606325122181
 Svar på henvendelse vedr. klage over Styrelsen for Patientsikkerhed07-07-20161606383122200
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - svar på spm. 30215-08-20161606492152682
Styrelsen for Arbejdsmarked og RekrutteringSvar vedr. redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 201515-08-20161606498152821
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeGodkendelse af budgetændring i KISS-budgettet12-08-20161607002151710
Det Centrale HandicaprådFremsender tidligere korrespondance vedr. opfølgning på rapporter til DCH12-08-20161607125152293
 Svar på borgerhenvendelse om tilskud til akupunktur15-08-20161607299152575
 Svar på sygeplejerskes klage over ledelsen på OUH15-08-20161607300152571
 Svar til borgeren vedr. klage over arbejdsskade og behandlingsskade15-08-20161607334152510
 Svar på borgerhenvendelse vedr. klage over POB15-08-20161607341152486
 Svar til borger vedr. klage over behandling, klage over sekretær på OUH og pension28-07-20161607395145605
Styrelsen for PatientsikkerhedSpm. til STPS vedr. obduktionskort02-08-20161607492151950
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 78315-08-20161607567152717
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lea Wermelin
Svar på spm. S 130915-08-20161607567152738
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lea Wermelin
Svar på spm. S 131015-08-20161607567152741
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lea Wermelin
Svar på spm. S 131115-08-20161607567152743
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lea Wermelin
Svar på spm. S 131215-08-20161607567152758
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lea Wermelin
Svar på spm. S 131315-08-20161607567152771
 Besvarelse af henvendelse vedr. markedsføring af sundhedsydelser12-08-20161607822151663
LægemiddelstyrelsenKommissionens gennemførelsesafgørelse om markedsføringstilladelserne for veterinærlægemidler indeholdende "altrenogest beregnet til oral anvendelse til svin og heste"12-08-20161607826151713
SundhedsstyrelsenAccept af udskudt brug af satspuljemidler til "Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide"12-08-20161607842152034
Region MidtjyllandDagsorden til møde den 17.815-08-20161607872152695
Region MidtjyllandDagsorden til møde den 17.815-08-20161607872152712