Fra: 10-08-2016 til: 10-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Sloveniens Ambassade i Danmark Svar på invitation til fejring af Slovakiets national dag 10-08-2016 1600664 150464
Kastelløbet Svar på invitation fra Kastelløbet til at støtte de fysisk og psykisk sårede soldater og deres børn 09-08-2016 1600664 149555
Social- og Indenrigsministeriet Vedr. overtagelse af borgerbrev med spørgsmål til socialloven 10-08-2016 1600668 150347
  Svar på henvendelse vedr. lækket CPR nummer 10-08-2016 1600668 150008
  Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. velfærds Danmark 10-08-2016 1600668 150270
  Svar: Spørgsmål vedr. Pulje til anvendelse af Patientrapporterede Oplysninger i den direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde 10-08-2016 1600961 150269
KL
Danske Regioner
MedCom
Sundhed.dk
Københavns Kommune
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Digitaliseringsstyrelsen
Region Syddanmark
Sundhedsdatastyrelsen
UDKAST: Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 10 den 22. juni 2016 09-08-2016 1601117 149437
Danske Regioner God mad på de nye sygehuse - absolut endelig pdf'et version 10-08-2016 1602024 150287
Danske Regioner God mad på de nye sygehuse - se ændringsforslag under hovedkonklusioner 10-08-2016 1602024 149975
Danske Regioner God mad på de nye sygehuse pr. 10. august 2016 - endelig version 10-08-2016 1602024 150109
Holstebro Kommune Svar til Holstebro Kommune vedr. opgørelser over ventetid 09-08-2016 1602528 149170
Allerød Kommune Svar til Allerød Kommune vedr. mulighed for overførsel af uforbrugte midler til følgende år 10-08-2016 1602528 150336
Glostrup Kommune Svar til Glostrup Kommune vedr. budget, regnskab m.v. 10-08-2016 1602528 150332
Furesø Kommune Svar til Furesø Kommune på spm. vedr. ansøgning 09-08-2016 1602528 149217
Sundhedsstyrelsen Rykker - Audiologiassistenters videregivelse af helbredsoplysninger på høreklinikker 09-08-2016 1602807 149116
Region Midtjylland Svar vedr. årsrapport og konvertering af projektmidler, ansøgning 9 10-08-2016 1603151 149707
Region Syddanmark Region Syddanmark: justering af budget for 2015 midler 10-08-2016 1604257 150410
  Besvarelse af henvendelse vedr. hjerteafdelingen på Skejby Sygehus 10-08-2016 1605684 150261
  Besvarelse af henvendelse vedr. hjerteafdelingen på Skejby Sygehus 10-08-2016 1605684 149803
Danske Regioner DR - Opfølgning på samråd AG om kugle- og kædedyner 01-07-2016 1606453 148561
  Vedr. ventetid på scanning på Herlev og Gentofte Hospital 09-08-2016 1606614 149445
  Svar på henvendelse vedr. et råb om hjælp 10-08-2016 1607074 149835
Transport og Bygningsministeriet Svar på høring vedr motorløbsbekendtgørelsen 10-08-2016 1607092 150307
Social- og Indenrigsministeriet Oversendelse af udkast til svar på henvendelse vedrørende befordringsgodtgørelse 10-08-2016 1607100 149947
Lægemiddelstyrelsen Orientering om udpegning af medlem til Medicintilskudsnævnet 10-08-2016 1607104 150075
  Svar på henvendelse vedr. barnebarn med psykiske problemer 10-08-2016 1607380 149876
  Svar på henvendelse vedr. støtte til filmproduktion 10-08-2016 1607381 149822
  Besvarelse af henvendelse om besparelser på sygehusene 04-08-2016 1607537 147814
  Besvarelse af borgerhenvendelse vedrørende travlhed på sygehusene 05-08-2016 1607547 147976
Forsvarsministeriet Videresendelse af henvendelse til Forsvarsministeriet 10-08-2016 1607602 149846
  Besvarelse af henvendelse vedr. behandling af krigsveteraner 10-08-2016 1607602 149838
  Besvarelse af henvendelse vedr. krigsveteraner 10-08-2016 1607603 149864
Holstebro Kommune Svar på henvendelse om satspuljen 10-08-2016 1607635 150196
Centre for Science and Environment Regarding request for English version on National Action Plan on AMR for Denmark 10-08-2016 1607697 150010
Healthcare Denmark Vedr. svensk delegationsbesøg på ældreområdet 10-08-2016 1607706 149938
Styrelsen for Patientsikkerhed Anmodning om bidrag til svar til Finansministeriet vedr. status på udflytning af statslige arbejdspladser 10-08-2016 1607741 150295
Styrelsen for Patientsikkerhed Oversendelse af henvendelse vedrørende behandling på spansk hospital 10-08-2016 1607742 150222