Fra: 09-08-2016 til: 09-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Esbjerg Kommune Svar på invitation til åbning af ny fælles akutfunktion i Esbjerg 09-08-2016 1600660 149660
Leadership Women Svar på mødeanmodning 09-08-2016 1600660 149496
Danske Seniorer Svar på invitation til åbning af Rude Strand Højskole 09-08-2016 1600660 149478
Social- og Indenrigsministeriet Vedr. overtagelse af henvendelse vedr. refusion af hospitalsudgifter i udlandet 09-08-2016 1600668 149450
Social- og Indenrigsministeriet Vedr. overtagelse af borgerbrev vedr. klage 09-08-2016 1600668 149429
Kulturministeriet Anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. Licens 09-08-2016 1600668 149699
Region Syddanmark Region Syddanmark afslutning af projektnr. 65503, styrkelse af den nære psykiatri - mobilteam. 09-08-2016 1601203 149196
Diabetesforeningen Budgetjustering - Arbejdspladsen som sundhedsarena... 08-08-2016 1601266 148691
Region Sjælland Region Sjælland afslutning af projektnr. 65502 Styrkelse af den nære psykiatri. 09-08-2016 1601378 149398
Bates Y&R Udbud (FRIST: 18/8 - 2016): National antibiotikakampagne 08-08-2016 1601435 148571
The Nudging Company Udbud (FRIST: 18/8 - 2016): National antibiotikakampagne 08-08-2016 1601435 148600
Komiteen for Sundhedsoplysning Udbud (FRIST: 18/8 - 2016): National antibiotikakampagne 08-08-2016 1601435 148568
Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune afslutning af projektnr. 65217 - styrkelse af den komunale alkoholbehandling. 08-08-2016 1601536 148633
Dragør Kommune Endeligt tilsagn Dragør Kommune 2016, værdighedsmilliarden 09-08-2016 1601589 149466
Slagelse Kommune Endeligt tilsagn Slagelse Kommune 2016, værdighedsmilliarden 09-08-2016 1601916 149157
Justitsministeriet Rykker: Spørgsmål om kørekortsagsbehandling og tilsyn 09-08-2016 1602897 149031
Region Nordjylland Indkaldelse af statusrapport vedr. projekt om mundhygiejne 09-08-2016 1603137 149590
  Svar vedr. kontakt til Miljø- og Fødevareministeriet til specialeopgave 09-08-2016 1604504 149474
Styrelsen for Patientsikkerhed Videresendelse STPS vedr. deadline - ad. patientmobilitetsdirektivet 08-08-2016 1605065 148619
  Borgerhenvendelse vedr. juridisk kønsskifte 24-04-2016 1605143 90580
Forum for Mænds Sundhed Godkendelse af status - projekt "Er du klar over det, mand?". 08-08-2016 1606178 148975
Lægemiddelstyrelsen Rykker for udtalelse - afg. vedr. indførsel af lægemiddel. 08-08-2016 1606189 148311
  Besvarelse af borgerhenvendelse om effektivisering af sygehuse og plejehjem 24-06-2016 1606886 129194
Køge Kommune Svar på henvendelse om hjemmesygepleje til børn og unge 08-08-2016 1607328 148644
DR Danmarks Radio Afgørelse vedr. aktindsigtsanmodning vedr. sagsliste over aktindsigtsanmodeninger fra pressen 08-08-2016 1607359 148754
Embassy of the Rebublic of Korea Response to Inquiry about supply of BCG vaccines from SSI to Korea 09-08-2016 1607422 149184
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. nr. S 1302 09-08-2016 1607483 149028
  Svar på henvendelse vedr. journalforbytning 08-08-2016 1607506 148741
Digitaliseringsstyrelsen Svar: Udkast PRO opgavebeskrivelse 09-08-2016 1607576 149573
  Besvarelse af henvendelse vedr. adgangen til gratis behandling i DK 08-08-2016 1607594 148645
  Besvarelse af henvendelse vedr. religiøse symboler og beklædningsgenstande på sygehuse 08-08-2016 1607596 148714
  Besvarelse af henvendelse vedr. transkønnethed 09-08-2016 1607634 149568
  Besvarelse af henvendelse vedr. transkønnethed 09-08-2016 1607634 149621
  Svar til borgeren vedr. rette klageinstans 09-08-2016 1607662 149412