Fra: 08-08-2016 til: 08-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Embassy of the Rebublic of Korea Svar på henvendelse vedr. besøg 20-07-2016 1600660 148513
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vedr. overtagelse af borgerhenvendelse om omskæring 08-08-2016 1600668 148556
Social- og Indenrigsministeriet Anmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. cpr-nr. 08-08-2016 1600668 148688
Kulturministeriet Vedr. overtagelse af borgerbrev vedr. lægemangel 08-08-2016 1600668 148693
Aarhus Kommune Aarhus Kommune afslutning af projekt 65207 - alkoholbehandling af dobbeltbelastede. 08-08-2016 1601220 148627
  Svar på henvendelse vedr. journalrettelser og afslag på aktindsigt i patientjournal 08-08-2016 1601349 148708
Bro Kommunikation A/S Udbud (FRIST: 18/8 - 2016): National antibiotikakampagne 08-08-2016 1601435 148575
Kolding Kommune Tilbagemelding redegørelse Kolding Kommune 2016, værdighedsmilliarden 08-08-2016 1601715 148909
Region Midtjylland Forventet forbrug for kvalitetsfondsprojekterne i 2016 08-08-2016 1602418 148857
Region Syddanmark Forventet forbrug for kvalitetsfondsprojekterne i 2016 08-08-2016 1602418 148867
MedCom Brev om midler til finansiering af to MedCom projekter vedr. almen praksis 19-07-2016 1602419 148781
MedCom Svar: Brev om midler til finansiering af to MedCom projekter vedr. almen praksis 19-07-2016 1602419 148792
Styrelsen for Patientsikkerhed Ad. Henvendelse fra Lægeforeningen vedr. sundhedslovens § 215 - anmodning om sagens akter - rykker. 08-08-2016 1605078 148638
Dansk Selskab for Almen Medicin
Sundhedsministeriet
Svar på mail fra DSAM ang. STARS* eksempelsamling 08-08-2016 1605585 148818
Erhvervs- og Vækstministeriet Udvidelse af Søfartsstyrelsens benchmark analyse af erhvervsvilkårene på søfartsområdet 05-08-2016 1606204 148112
  Answer to enquiry concerning smoke in eating areas 05-08-2016 1607031 148080
  Svar på henvendelse om genoptræning efter hjerneskade 08-08-2016 1607237 148986
  Svar på henvendelse vedr. ønske om sukkerstopkursus 08-08-2016 1607254 148988
Region Syddanmark Svar på henvendelse vedr. puljer til patientinddragelse. 05-08-2016 1607268 147950
  Svar på borgerhenvendelse om rygning 05-08-2016 1607354 148066
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU Orientering om åbningsskrivelse nr. 2016/0511-0515 08-08-2016 1607398 148904
  Svar på henvendelse vedr. medicin og kørekort 08-08-2016 1607507 148725
  Svar på henvendelse vedr. ventetid ved udstedelse af kørekort 08-08-2016 1607508 148731
Singapore Ministry of Health Singapore's Ministry of Health - Study Trip to Denmark 05-08-2016 1607551 148030
  Besvarelse af henvendelse vedr. indkaldelser i e-boks. 05-08-2016 1607560 148168
Social- og Indenrigsministeriet Oversender henvendelse om bevilling af hjælpemidler efter servicelovens § 112 til SIM 08-08-2016 1607569 148880
Ringkøbing-Skjern Kommune Orienterer kommune om oversendelse til SIM 08-08-2016 1607569 148886
Digitaliseringsstyrelsen Svar: Udkast til PRO opgavebeskrivelse 08-08-2016 1607576 148855
Health Research Board Answer regarding Community pharmacies dispensing medicines schemes 20-07-2016 1607582 144091
Danske Regioner Kvittering til Danske Regioner for opdateret kapacitetspapir på kræftområdet 24-05-2016 1607598 148729
  Svar til borgeren vedr. rejse til Florida og risiko for Zikavirus 08-08-2016 1607606 148829
Styrelsen for Patientsikkerhed Oversendelse af borgerhenvendelse til STPS vedr. ret til behandling i Danmark 08-08-2016 1607609 148902