Fra: 05-08-2016 til: 07-08-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Public Affairs & Internationale RelationerSvar på invitation til Netværksarrangement04-08-20161600664147615
UngdomsbureauetSvar på Invitation til at deltage i morgenfest på UFM'16, torsdag d. 8. september04-08-20161600664147626
Den Indonesiske Ambassade i DanmarkSvar invitation til reception den 24. august 2016 i anledning af Indonesiens nationaldag04-08-20161600664147666
Dansk FirmaidrætsForbundVedr. status for "Vejen er sund"05-08-20161601257147924
Københavns UniversitetSteno Træningsmateriale til Vietnam05-08-20161601402148145
Brønderslev KommuneEndeligt tilsagn Brønderslev Kommune 2016, værdighedsmilliarden05-08-20161601588148050
Kalundborg KommuneEndeligt tilsagn Kalundborg Kommune 2016, værdighedsmilliarden05-08-20161601712147952
Flyvestation KarupSvar på henvendelse fra Flyvestation Karup04-08-20161602233147794
Statens Serum Institut
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Danske Regioner
Finansministeriet
Vedr. 1. møde i arbejdsgruppen for produktivitet07-04-20161604623147583
Statens Serum Institut
Danske Regioner
Finansministeriet
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Produktivitet: Arbejdsgruppemøder i efteråret01-08-20161604623147584
Folketingets OmbudsmandOpfølgende svar til Folketingets Ombudsmand08-07-20161605428148076
 Ministeriet har ikke modtaget udtalelse - vedr. ansøgning om dansk speciallægeanerkendelse04-08-20161606051147439
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS vedr. borgerhenvendelse om Dercums sygdom05-08-20161606317148079
 Svar på borgerhenvendelse vedr. lægevejen.dk og sundhed.dk05-08-20161606378147993
 Svar på borgerhenvendelse vedr. Nordic Medicare05-08-20161606379147941
 Svar på borgerhenvendelse vedr. elektroniske henvisninger05-08-20161606381148125
PharmaCoDaneBrev til PharmaCoDane - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for primærsektormedicin04-08-20161606531147760
ParanovaBrev til Paranova - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for primærsektor- og sygehusmedicin04-08-20161606531147772
CelgeneBrev til Celgene - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for sygehusmedicin04-08-20161606531147780
2care4Brev til 2care4 - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for primærsektormedicin04-08-20161606531147746
SandozBrev til Sandoz - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for primærsektormedicin04-08-20161606531147750
ActavisBrev til Actavis - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for primærsektormedicin04-08-20161606531147754
OrifarmBrev til Orifarm - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for primærsektor- og sygehusmedicin04-08-20161606531147768
Teva DanmarkBrev til Teva Danmark - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for primærsektor- og sygehusmedicin04-08-20161606531147776
Krka ABBrev til Krka AB - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for primærsektormedicin04-08-20161606531147757
GileadBrev til Gilead - virksomheder udenfor prisloftsaftalen for sygehusmedicin04-08-20161606531147786
 Svar på borgerhenvendelse om alkoholfri øl05-08-20161606595147997
 Svar på borgerhenvendelse vedr. børns sundhed05-08-20161607028147968
 Svar på borgerhenvendelse vedr. markedsføring af lattergas05-08-20161607051147946
 Svar på borgerhenvendelse om passiv rygning mm.05-08-20161607304147907
 Svar på henvendelse om unges tobaksrygning05-08-20161607306147916
 Svar på henvendelse angående kontakt til egen læge under ophold i udlandet04-08-20161607357147561
 Besvarelse af borgerhenvendelse om dialyse og ferie03-08-20161607494147284
 Besvarelse af henvendelse vedr. konkret sygdomsforløb04-08-20161607513147467
SundhedsdatastyrelsenSvar vedr. dialogmøde om departementets tilsyn med informationssikkerhed 2015-1601-08-20161607518147483
 Besvarelse af henvendelse vedr. ventetid på undersøgelse04-08-20161607521147704