Fra: 24-08-2016 til: 24-08-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Slagelse KommuneVedr. tilskud til remedier efter punkt 4 i vejledning om ernæringspræparater22-08-2016SJ-STD-DEPCHO157909
LYLE - Patientforeningen for lymfekræft og leukæmiInvitation til at holde oplæg ifm. LYLEs teamaweekend den 29. september 201724-08-20161600660158881
AltingetInvitation til reception i Altingets nye domicil den 8. september 201622-08-20161600664158725
Advokatfirmaet Ledet Willadsen MejlholmOrientering om klient18-08-20161600795155827
Frederiksberg CenteretUdbetalingsanmodning ludomaniforebyggelse 201610-08-20161601074158394
Folketingets OmbudsmandKopi af svar vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antidepressive lægemidler23-08-20161601614157673
Lemvig KommuneNy redegørelse Lemvig Kommune 2016, værdighedsmilliard24-08-20161601889158854
Lemvig KommuneNy redegørelse Lemvig kommune 2016, værdighedsmilliarden24-08-20161601889159126
 Svar til Arbejdsskadesstyrelsen samt klage!23-08-20161602140158804
ForsvarsministerietSvar vedr. artikel om biosikringssituationen i Kenya23-08-20161602905158068
 Klager gør opmærksom på, at mulighederne for at gennemføre projektet er passeret - vedr. videregivelse af oplysninger til forskning16-08-20161603172157727
Nyborg KommuneAnmodning om svar på ansøgning vedr. ældremilliarden.23-08-20161603348158108
Folketingets OmbudsmandØnsker ny underretning vedr. udnyttelse af bemyndigelse i sundhedsloven.10-08-20161605428149785
Kræftens BekæmpelseBrev fra Kræftens Bekæmpelse - vedr. erstatningsmuligheder - ressourcemangel26-05-20161605520132532
FormpipeStandard sagsflow16-08-20161605590158454
FormpipeOpfølgning på mødet i dag vedr. implementering af TAS16-08-20161605590158460
SundhedsdatastyrelsenKortlægning af det kommunale dataområde (input fra SDS)23-08-20161605623158376
Frederiksberg KommuneVedr. ældremilliarden.19-08-20161605748158083
Frederiksberg KommuneAnsøgning om overførelse af uforbrugte midler vedr. ældremilliarden23-02-20161605748158079
DatatilsynetNy procedure for anmeldelse.22-06-2016SJ-STD-DEPMAIC126662
 Borgerhenvendelse om begravelseshjælp28-05-20161606352105519
SundhedsdatastyrelsenFremsendelse af excel-arket - vedr. omskæring.17-08-20161606449157809
 Besvarelse af henvendelse vedr. udlevering af excel-ark - vedr. omskæring23-08-20161606449158337
 Replik på svar på borgerhenvendelse om forhold på fødegangene23-08-20161606535158966
Køge KommuneVidersendelse af henvendelse fra Køge Kommune om, hvem der skal afholde udgiften til kørsel og låsesmed i forbindelse med tvangsindlæggelse13-06-20161606979119160
Folketingets OmbudsmandAnmoder om en udtalelse med henblik på en evt. partshøring - vedr. krav til tandlæge uddannet i 3. land.04-07-20161607147136610
Folketingets OmbudsmandFremsender kopi af klage - vedr. krav til tandlæge uddannet i 3. land.13-07-20161607147141512
ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse i SundhedsvæsenetSvar vedr. møde24-08-20161607576159249
Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Danske Regioner
Region Nordjylland
Hospitalsenheden Vest Staben - HR
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Hjerteforeningen
Danske Patienter
Region Midtjylland
Referat fra styregruppemøde d. 17.8 i PRO-projektet24-08-20161607967158807
 Besvarelse af aktindsigtsanmodning - vedr. omskæring.23-08-20161608010158141
 Kvitterer for modtagelsen af svar på opfølgende henvendelse vedr. aktindsigtsanmodning24-08-20161608010158730
 Borgerhenvendelse om tandlægeregning uden tilskud17-08-20161608119154459
 Borgerhenvendelse om sundhedsforsikring18-08-20161608130156363
Ringkøbing-Skjern KommuneRykker for svar - brev af den 31.03.2016 - vedr. ældremilliarden.22-08-20161608133158644
Ringkøbing-Skjern KommuneUforbrugte midler 2015 - ansøgning - ældremilliarden.22-08-20161608133158647
Ringkøbing-Skjern KommuneRykker for svar - brev af den 31.03.2016 - vedr. ældremilliarden.22-08-20161608133158646
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 85323-08-20161608135158468
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 85423-08-20161608135158469
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 84822-08-20161608138157648
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 85523-08-20161608139158465
Pfizer ApSKlage over retsstridig reklame for receptpligtige lægemidler01-07-20161608140141278
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)Kopi af brev om ny RADS behandlingsvejledning07-07-20161608140140447
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)Kopi af brev til Pfizer07-07-20161608140140444
Region HovedstadenSpørgsmål om rækkevidden af L142 lov om kliniske forsøg med lægenmidler mv.01-07-20161608142134972
World Health Organization (WHO)Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances26-07-20161608144146555
Alliance of Blood OperatorsRisk-Based Decision-Making Framework for Blood Safety22-08-20161608157156925