Fra: 19-08-2016 til: 21-08-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - samrådsspm. BE19-08-2016SJ-STD-DEPSJE156375
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - samrådsspm. BF19-08-2016SJ-STD-DEPSJE156379
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - samrådsspm. BC19-08-2016SJ-STD-DEPSJE156371
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - samrådsspm. BG19-08-2016SJ-STD-DEPSJE156388
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - samrådsspm. BB19-08-2016SJ-STD-DEPSJE156235
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - samrådsspm. BD19-08-2016SJ-STD-DEPSJE156372
Det Kongelige TeaterInvitation til forpremiere/premiere Ødipus og Antigone september18-08-2016SJ-STD-SUMLLU156203
INInterview-forespørgsel til Modemagasinet IN18-08-2016SJ-STD-SUMLLU156205
Dansk IndustriInvitation til DI Topmødet 201618-08-20161600660156351
KUPOSOForespørgsel om ministeren vil holde et foredrag d. 16. januar 201718-08-20161600660155687
Aarhus UniversitetOpfordring til at skrive et kapitel om 'multisyge - hvordan møder vi den skrøbelige borger' til Hvidbog om multisygdom16-08-20161600660154261
 Henvendelse vedr Hvidbog om multisygdom16-08-20161600661154264
Det Ny TeaterInvitation til "Anything Goes" på det Det Ny Teater den 22. september 201618-08-20161600664156166
 Opfølgende henvendelse pba. ministeriets besvarelse vedr. omskæring af 18. august 201618-08-20161600809156644
 Besvarelse af henvendelse vedr. omskæring.18-08-20161600809155542
CSC Danmark A/SOpgradering til WorkZone 2016 R2. Opdateret statusliste for udestående fejlrettelser ifm. test.19-08-20161601287156620
Kræftens BekæmpelseNy kontaktperson i SUA-partnerskabet19-08-20161601447156338
Silkeborg KommuneSilkeborg Kommune regnskab og slutrapport til projektnr. 22307 puljen til opsøgende tandpleje.19-08-20161601500156382
Allerød KommuneSvar på tilbagemelding redegørelse Allerød Kommune 2016, værdighedsmilliarden18-08-20161601578156423
RigsrevisionenHøring af revisionsnotat om DNU-Skejby, del 1 <8117>19-08-20161602229156651
RigsrevisionenRR kvittering for DNU reservetræk <8117>19-08-20161602229156575
MedComUnderskrevet accept - vedr. projekt - almen praksis12-08-20161602419155756
Region HovedstadenKvittering fra klager for modtagelse af orientering om klagesag - vedr. videregivelse af helbredsoplysninger16-08-20161602547155559
Region MidtjyllandOpdateret budget for ansøgning 9 - forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner18-08-20161603151155578
Region SjællandRegion Sjælland - acceptskrivelser for to projekter på det præhospitale område samt rev. budget19-08-20161603432156269
 Ny henvendelse om magtmisbrug16-08-20161606259153517
Region MidtjyllandBesvarelse af anmodning om at genoverveje sagen vedr. medlem af ankenævn.17-08-20161606300155166
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. merudgifter som handicappet.21-06-20161606601155489
Carlsberg A/SAktindsigt - anmoder om udsættelse12-08-20161606904151968
SundhedsstyrelsenDagsorden til 1. møde i Faglig arbejdsgruppe til udarbejdelse af kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner d. 23/8-1616-08-20161607050156329
Halsnæs KommuneFremsender budget og fordelingsbudget19-08-20161607197156479
Ishøj KommuneSvar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger12-08-20161607219156056
Thisted KommuneRevideret budget til Puljen til livskvalitet på plejehjem og plejecentre17-08-20161607229155917
 Besvarelse af henvendelse vedr. POB og behandling af klagesag.18-08-20161607292155634
 Besvarelse af henvendelse vedr. forbedrede patientrettigheder.17-08-20161607293155189
 Kommentar fra borger på ministeriets svar af 18. august 2016 vedr. omskæring18-08-20161607294156584
 Ny borgerhenvendelse - har PTSD16-08-20161607543153647
LægemiddelstyrelsenLMST eftemiddagsstatus16-08-20161607768156441
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftemiddagsstatus17-08-20161607768156450
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftemiddagsstatus18-08-20161607768156451
SundhedsstyrelsenSST eftemiddagsstatus16-08-20161607768156438
SundhedsstyrelsenSST eftemiddagsstatus17-08-20161607768156439
SundhedsdatastyrelsenSDS eftemiddagsstatus18-08-20161607768156454
SundhedsdatastyrelsenSDS eftemiddagsstatus16-08-20161607768156452
LægemiddelstyrelsenLMST eftemiddagsstatus17-08-20161607768156443
LægemiddelstyrelsenLMST eftemiddagsstatus18-08-20161607768156447
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftemiddagsstatus16-08-20161607768156448
SundhedsstyrelsenSST eftemiddagsstatus18-08-20161607768156440
Embassy of the Rebublic of KoreaVisiting request for South Korean ministry of health and welfare11-08-20161607976156066
Rødovre KommuneRødovre Kommune ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.19-08-20161607992156369
Furesø KommuneFuresø Kommune ansøgning til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.19-08-20161607995156576
 Borgerhenvendelse med forslag om PTSD, veteraner og medicin15-08-20161608008152642
SundhedsdatastyrelsenOversendelse af anmodning om aktindsigt i styrelsens sag vedr. genudstedelse af BEK nr 1073 af 06/09/200718-08-20161608010156201
Diagnostów LaboratoryjnychInformation regarding medical diagnostic laboratories22-07-20161608020145489
 Borgerhenvendelse vedr. henvisning til psykiater01-07-20161608029156189
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 841 - 84419-08-20161608073156390