Fra: 17-08-2016 til: 17-08-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm BA16-08-2016SJ-STD-DEPSJE154752
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 82916-08-2016SJ-STD-DEPSJE155000
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 831-83517-08-2016SJ-STD-DEPSJE155003
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 82816-08-2016SJ-STD-DEPSJE154998
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 82716-08-2016SJ-STD-DEPSJE154997
LægeforeningenInvitation til konference om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen den 14. oktober 201617-08-20161600660154609
Dagens MedicinOverrækkelse af Den Gyldne Skalpel16-08-20161600660154247
School of Public HealthRequest for contact information15-08-20161600661153459
Den Amerikanske Ambassade i DanmarkInvitation to HJs reception in celebration of his 30 years with the Embassy and his 60th birthday16-08-20161600664153975
Den Mexicanske Ambassade i DanmarkOpfordring til at reservere datoen i forbindelse med Mexicos National dag 14. september kl. 17.0009-08-20161600664149723
 Borgerhenvendelse - mor til søn der har været udsat for en trafikulykke15-08-20161600668154471
SkatteministerietKopi af svar vedr. isafgift17-08-20161600668154814
BreelteparkenHenvendelse vedr. handicapparkeringsskort17-08-20161600668154607
Transport og BygningsministerietBekræftelse på overertagelse af henvendelse vedr. handicapparkering17-08-20161600668154907
 Studerende - Spørgsmål om sundhed17-08-20161600710154611
Komiteen for SundhedsoplysningKomiteen for Sundhedsoplysning, Afslutning af bevilling.04-07-20161600903153313
Komiteen for SundhedsoplysningKomiteen for Sundhedsoplysning anmoder om forlængelse01-07-20161601060154492
Nordfyns KommuneNy redegørelse Nordfyns Kommune 2016, værdighedsmilliarden17-08-20161601897155048
HjerteforeningenAfrapportering - Aktivitetspuljen 201415-08-20161602002154101
Danmarks ApotekerforeningSpørgsmål fra Apotekerforeningen vedr. status på projekt17-08-20161602158155098
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer15-08-20161605799153152
 Vedr. aktindsigt i Excel-ark16-08-20161606449154054
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSpørgsmål og svar vedr. godkendelse - budgetændring i KISS-budgettet15-08-20161607002153642
Vejle KommuneAccept af tilskudsbetingelser - "Det frie valg".16-08-20161607187153504
Danske RegionerDR bidrag til SUU alm. del spm. 753 og 754 om svangeromsorgen11-08-20161607320153865
StatsministerietVedr. hjælp i forbindelse med tvangsindlæggelse15-08-20161607544153633
 Anmeldelse af andelsboligforening Egilshus14-07-20161607589148424
Styrelsen for PatientsikkerhedBidrag til svar på bestilling fra Finansministeriet vedr. status på udflytning af statslige arbejdspladser17-08-20161607741155052
Gladsaxe KommuneSvar på henvendelse vedr. frit valg af leverandør fra Gladsaxe Kommune17-08-20161607748154370
Danske BioanalytikereHandleplanen for den ældre medicinske patient17-08-20161607768154412
 Borgerhenvendelse - vedr. plejehjemsbeboere.04-08-20161607776147695
SundhedsstyrelsenVedr. satspuljen "Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide" - anmodning fra SST03-08-20161607842153901
 Kvittering for svar på henvendelse vedr. oplevelse af fejlbehandling og mangelfuld pleje16-08-20161607845153577
Statens Serum InstitutVedr. eBug15-08-20161607888153417
Region SjællandSvar vedr. NFA regnskab16-08-20161607893153819
SundhedsstyrelsenSST bidrag til besvarelse af baseline survey on implementation of the European child and adolescent health strategy 2015–202012-08-20161607896153827
SundhedsdatastyrelsenSDS bidrag til baseline survey on implementation of the European child and adolescent health strategy 2015–202001-08-20161607896153836
SundhedsstyrelsenSST bidrag til baseline survey on implementation of the European child and adolescent health strategy 2015–202006-07-20161607896153860
 Borgerhenvendelse - beskrivelse af sygdomsforløb - ris, ros og tanker.15-08-20161607912153358
Novo Nordisk A/SVedr. møde mellem MK og sundheds- og ældreministeren02-08-20161607914152600
State Health Care Accreditation AgencyIn relation to teleradiology and requirements for providing it02-08-20161607915147368
SundhedsdatastyrelsenAdvarsel fra Center for Cybersikkerhed om mulig sårbarhed i hjemmesider21-07-20161607935154976
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 83016-08-20161607938155001