Fra: 10-08-2016 til: 10-08-2016
Indgående post
 
Afsender/modtager Emne Brevdato Sagsnr Dokumentnr
Folketinget Christiansborg SUU am. del - spm. 788-789 09-08-2016 SJ-STD-DEPKHK 149705
Plejehjemmet Damsøgaard Accept af tilskudsbetingelser 10-08-2016 SJ-STD-DEPPKS 150132
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 793 10-08-2016 SJ-STD-SUMMPE 150294
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 791 10-08-2016 SJ-STD-SUMMPE 150291
Folketinget Christiansborg SUU alm. del - spm. 792 10-08-2016 SJ-STD-SUMMPE 150292
  Støtte til markedsføring 10-08-2016 1600660 149890
Dansk Hæmokromatose forening v/ formand Lone Marianne Severinsen Anmoder om møde med ministeren vedr. arvelig hæmokromatose 15-07-2016 1600660 150084
Sex og Samfund Invitation til reception for Tværpolitisk Netværk for SRSR 08-08-2016 1600660 149046
  Invitation til demonstration af Software til at diagnosticere cancer 03-08-2016 1600660 146990
UlykkesPatientForeningen Invitation til temamøde om spildtid i sundhedsvæsnet 09-08-2016 1600660 149176
  Bachelorinspiration 09-08-2016 1600661 149361
Aarhus Universitet Svar på invitation til Aarhus Universitets årsfest 10-08-2016 1600664 150462
Den kinesiske ambassade i Danmark Invitation til reception i anledning af Kinas nationaldag 08-08-2016 1600664 149015
Vejdirektoratet Invitation: Indvielse af udbygningen af Helsingørmotorvejen fredag den 26. august 2016 09-08-2016 1600664 149425
  Borgerhenvendelse - alle skal betale den samme licens til DR 08-08-2016 1600668 149023
Kulturministeriet Svar på anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. Licens 10-08-2016 1600668 149879
Region Sjælland Svar: Afrapportering vedr. Effektiviseringsgevinster ved USK- projektet 03-08-2016 1600850 150309
  Spørgsmål vedr. Pulje til anvendelse af Patientrapporterede Oplysninger i den direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde 08-08-2016 1600961 150273
MedCom Input til møde d.15.8 10-08-2016 1601117 149916
Diabetesforeningen Justeret budget i 2016 og 2017 - Arbejdspladsen som sundhedsarena... 14-07-2016 1601266 148686
  Genhenvendelse efter svar på henvendelse vedr. journalrettelser og afslag på aktindsigt i patientjournal 09-08-2016 1601349 149095
Danske Regioner God mad på de nye sygehuse pr. 10. august 2016 10-08-2016 1602024 150101
Sundhedsstyrelsen Bidrag fra SST til besvarelse af henvendelse vedr. klinisk gentestning 01-07-2016 1603047 149594
Region Nordjylland Endeligt regnskab, afrapportering og Revisionsberetning og -erklæring vedr. Nudging i et hospitalsmiljø 05-07-2016 1603136 149598
ICAO EUR/NAT
International Civil Aviation Organisation EUR/NAT Office
16-0334 - CAPSCA-EUR/05 (Budapest, Hungary, 12-14 October 2016) - invitation (POS/LEJ) 13-07-2016 1603221 149653
Nyborg Kommune Udbetalingsanmodning - Ældre It Nyborg Kommune 08-04-2016 1604668 65879
  Fremsender yderligere til klagesag - vedr. behandlingsforløb ved ØNH-læge 17-07-2016 1605426 143520
Formpipe Etablering af TAS test og driftsmiljø 10-08-2016 1605590 149978
FOA - Fag og Arbejde Udkast - referat fra 1. møde i referencegruppen den 23. juni 2016 08-08-2016 1606035 149737
Forum for Mænds Sundhed Udbetalingsanmodning og status for økonomien - "Er du klar over det, mand?" 08-08-2016 1606178 149165
  Vedr. misbrug af borgernes cpr. numre 01-08-2016 1606259 146917
  Uddybelse af borgerhenvendelse vedr. elektroniske henvisninger 07-08-2016 1606381 149794
  Vedr. svar på henvendelse om hjerteforløb og kommunikation 11-06-2016 1606502 118473
  Borgerhenvendelse om tilskud til tandbehandling 10-06-2016 1606593 118463
  Borgerhenvendelse - psykisk nedbrudt i forbindelse med jobsøgning 13-06-2016 1606596 120192
  Borgerhenvendelse - lægens løn 20-06-2016 1606718 124625
  Borgerhenvendelse - lægebesøg tilgængeligt tæt på arbejdspladsen 16-06-2016 1606722 122752
Region Midtjylland Region Midt udbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNU for 3. kvartal 2016 10-08-2016 1606750 150178
  Fremsender nylig opdatering af "Behandlingsmanual" 06-08-2016 1606984 148323
Erhvervs- og Vækstministeriet Høring: Grund- og nærhedsnotater vedr. Kommissionens standardiseringspakke 28-06-2016 1607007 132064
  Borgerhenvendelse - forespørgsel om børns sundhed 23-06-2016 1607028 127903
Region Hovedstaden Angående udeblivelsesgebyr i almen praksis 22-06-2016 1607029 127083
  Borgerhenvendelse - smoking in eating areas 22-06-2016 1607031 127899
  Enquiry regarding dietary guidelines 23-06-2016 1607052 134063
  Borgerhevendelse om forbud mod tobak 28-06-2016 1607054 131755
Socialpædagogerne Høringssvar fra Socialpædagogernes Landsforbund: Forebyggelse af vold på botilbud 10-08-2016 1607099 150424
Dansk Psykiatrisk Selskab Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab: forebyggelse af vold på botilbud 10-08-2016 1607099 150354
FOA - Fag og Arbejde FOAs høringssvar: forebyggelse af vold på botilbud 10-08-2016 1607099 149943
  Borgerhenvendelse om tobak og unge 06-07-2016 1607306 139063
Lægemiddelstyrelsen Besvarelse fra Lægemiddelstyrelsen på opfølgende henvendelse vedr. hofteoperation 10-08-2016 1607310 149995
  Spørgsmål vedrørende EHS og trådløse supersygehuse - tilgængelighed for alle borgere? 17-07-2016 1607330 141967
  Spørgsmål vedrørende EHS og trådløse supersygehuse - tilgængelighed for alle borgere? 17-07-2016 1607330 141969
  Borgerhenvendelse - klage over afgørelse - arbejdsskade og behandlingsskade 12-07-2016 1607334 141461
  Borgerhenvendelse - klage over Patientombuddet 19-07-2016 1607341 143633
Sundhedsstyrelsen Bidrag fra SST vedr. WHO-spørgeskema 09-08-2016 1607369 149643
Miljøstyrelsen Præhøring forud for udarbejdelsen af 5. rapport om implementering af Århuskonventionen 10-08-2016 1607392 150087
  Anmodning om aktindsigt af 3. august 2016 vedr. omskæring 03-08-2016 1607488 147029
  Anmodning om aktindsigt af 3. august 2016 vedr. omskæring 03-08-2016 1607489 147573
  Anmodning om aktindsigt af 2. august 2016 vedr. omskæring 02-08-2016 1607489 146989
  Anmodning om aktindsigt af 4. august vedr. omskæring 04-08-2016 1607489 147735
  Borgerhenvendelse - obduktionskort 07-07-2016 1607492 140150
  Borgerhenvendelse vedr. egenbetaling til vaccination 15-03-2016 1607497 51369
  Borgerhenvendelse - besparelser på sygehusene 20-07-2016 1607537 144193
  Borgerhenvendelse - travlhed på sygehusene 17-07-2016 1607547 145906
Aktiv Etablering Borgerhenvendelse - økonomisk støtte til projekt om ulighed i sundhed 14-07-2016 1607550 141766
Dansk Søvnapnø Forening Dansk Søvnapnø Forening- underskrevet ansøgning - Driftspuljen 2016 08-08-2016 1607614 149244
Foreningen af Transkønnede i Danmark Vedr. transkønnede i Danmark 20-05-2016 1607645 98195
  Borgerhenvendelse - syg af HPV-vaccinen 03-07-2016 1607650 135698
Ambassaden i Washington Vedr. Requirements for secure email 20-06-2016 1607667 149449
Udenrigsministeriet Svar fra Lægemiddelstyrelsen vedr. kryptering af e-mails 09-08-2016 1607667 149440
Region Sjælland Henvendelse fra Region Sjælland om radiologers adgang til oplysninger 11-04-2016 1607689 149747
Statens Serum Institut Henvendelse fra Indien: Request for English version on National Action Plan on AMR for Denmark. 27-07-2016 1607697 148365
Slagelse Kommune Henvendelse af 9. august 2016 vedr. tilskud til remedier efter punkt 4 i vejledning om ernæringspræparater 09-08-2016 1607699 149264
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 29-07-2016 1607700 145948
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 29-07-2016 1607701 145958
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 29-07-2016 1607702 145909
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 30-07-2016 1607703 145960
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 30-07-2016 1607704 145981
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine 30-07-2016 1607705 145963
Healthcare Denmark Forespørgsel vedr. svensk delegationsbesøg 27-07-2016 1607706 149934
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 30-07-2016 1607708 145967
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 30-07-2016 1607709 145959
Region Hovedstaden Kvartalsrapport Rigshospitalet 2016 Q1 13-07-2016 1607710 149977
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 31-07-2016 1607711 145995
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 01-08-2016 1607712 146487
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 01-08-2016 1607713 146141
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 01-08-2016 1607714 146778
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 02-08-2016 1607715 146785
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 02-08-2016 1607716 146971
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 03-08-2016 1607717 147678
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 03-08-2016 1607718 147680
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 04-08-2016 1607719 147691
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 04-08-2016 1607719 147736
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 04-08-2016 1607720 147681
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 04-08-2016 1607721 147698
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccine 05-08-2016 1607724 148252
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccination 05-08-2016 1607725 148253
  Borgerhenvendelse vedr. HPV-vaccinen 07-08-2016 1607726 148526
  Borgerhenvendelse - Spørgsmål vedrørende EHS og trådløse supersygehuse - tilgængelighed for alle borgere? 09-07-2016 1607729 140888
Sundhedsstyrelsen Vedr. henvendelser om HPV-vaccination 29-06-2016 1607730 132689
  Borgerhenvendelse - medicindata ønskes slettet. 29-06-2016 1607731 132174
  Borgerhenvendelse vedr. medicinsk cannabis 31-07-2016 1607732 146010
  Borgerhenvendelse - Forslag til besparelser 05-08-2016 1607733 148265
  Borgerhenvendelse - Egenbetaling for ny medicin til dialysepatient 31-07-2016 1607734 145999
  Borgerhenvendelse om medicintilskud 06-08-2016 1607735 148326
VesaliusMed Regarding software from VesaliusMed 30-06-2016 1607736 134318
  Etniske minoriteter og sundhedspersonalet 07-08-2016 1607740 148531
Erhvervs- og Vækstministeriet Bestilling. Status på udflytning (Frist: 22. august) 09-08-2016 1607741 150199
Styrelsen for Patientsikkerhed Bekræftelse STPS rette modtager 10-08-2016 1607742 150237
Social- og Indenrigsministeriet Henvendelse vedr. refusion for behandling på et hospital i Spanien 09-08-2016 1607742 149442
  Mobilen ökar risken för cancer i huvud- och halsområdet 04-08-2016 1607749 147732
  Borgerhenvendelse - Legalisering af hash 21-06-2016 1607762 126416