Fra: 03-08-2016 til: 03-08-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 77802-08-2016SJ-STD-DEPKHK146938
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78002-08-2016SJ-STD-DEPKHK146942
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78403-08-2016SJ-STD-DEPKHK147197
ErhvervsstyrelsenHøring: Vallensbæk Kommunes forslag til Kommuneplan 201601-07-2016SJ-STD-DEPLCT134967
ErhvervsstyrelsenHøring: Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 201630-06-2016SJ-STD-DEPLCT133799
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78503-08-2016SJ-STD-SUMHBJ147377
Sloveniens Ambassade i DanmarkInvitation to reception on the occasion of the National Day of Slovakia on Thursday, 8th September 201601-08-20161600664147219
 Syrien - danske soldater - mail om Norwich University, som har integreret meditation i deres undervisning31-07-20161600668145993
Statens Serum InstitutStatus, rådgivningstjenesten01-07-20161600851147129
 Kopi af afgørelse fra politiet i sag om bedrageri30-06-20161601349134361
Faaborg-Midtfyn KommuneNy redegørelse Faaborg-Midtfyn Kommune 2016, værdighedsmilliarden03-08-20161601595147040
Sund By NetværketEvaluering og afslutning af projekt Netværk for fællesskabsagenter03-08-20161602475147331
JulemærkefondenDriftstilskud til Julemærkehjemmene, 3. kvartal03-08-20161603979147354
Styrelsen for PatientsikkerhedReferat fra mødet i Fagligt Forum den 22. juni 201613-07-20161604064147291
KMDOpgradering af Captia til WZ2016 R2. Undervisningsplan - nyt oplæg fra KMD juli 2016.21-07-20161604106147217
Dansk Selskab for Almen MedicinSvar fra Sundheds- og Ældreministeriet på henvendelse om børn og unge06-07-20161604233146577
Pharmakon A/SVedr. projekt medicingennemgang01-07-20161604497147125
ErhvervsstyrelsenSpørgsmål vedrørende bekendtgørelsen om aftaleindgåelse03-08-20161604891147244
FormpipeEtablering af forbindelse til SDS03-08-20161605590147341
Ernst & YoungPKs kvittering for udbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNU for 3. kvartal 201601-07-20161605944146741
Statens Serum InstitutHøringssvar fra Statens Serum Institut - bekg. om gratis vaccination mod influenza01-08-20161606159146612
 Høringssvar fra Lægeforeningen: Gratis influenzavaccination26-07-20161606159146704
Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Henvendelse fra SST vedr. svar på borgerhenvendelse vedr. Dercums sygdom21-07-20161606317147121
JustitsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. Patientombuddet01-08-20161606371147017
LægemiddelstyrelsenKopi af svar fra Lægemiddelstyrelsen på henvendelse vedr. retningslinjer for anvendelse af antibiotika14-06-20161606521147290
Region MidtjyllandKvartalsrapport Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 31 marts 2016 - regionens kommentarer til DTØ19-07-20161606750146679
Folketingets LovsekretariatS 130202-08-20161606910146936
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar fra STPS vedr. borgerhenvendelse om lægebesøg, behandling og hospitalsophold af dansk statsborger bosat i udlandet med blåt sygesikringskort udstedt i og af Danmark21-07-20161607332147118
 Formel klage fremsendes fra EK på engelsk02-08-20161607364146705
 TZ fremsender klage på engelsk02-08-20161607436146752
 Borgerhenvendelse - indslag på FB om at plejehjem ikke skal være hoteller24-07-20161607444144737
Region MidtjyllandKvartalsrapport Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter pr. 31 marts 2016 - regionens kommentarer til DTØ19-07-20161607470146718
JustitsministerietSkrivelse om lovtekniske emner 2016 inkl. oversigt for 2009-201611-07-20161607479146887
Dansk FolkepartiSpm fra DF vedr. spm om henvendelse fra borger om forløb26-07-20161607481147307
 Henvendelse vedr. Essential Medicines List // Essential Drug List30-06-20161607484134087
Foreningen MisbrugsportalenAnsøgning til driftspuljen 201620-06-20161607505147343
 Borgerhenvendelse - journalforbyttelse (e-boks)26-07-20161607506145349
 Borgerhenvendelse om medicin og kørekort07-07-20161607507139069
 Henvendelse: Klage vedr. medicin og kørekort08-07-20161607507140873
 Borgerhenvendelse - frustreret over hvor lang tid embedslægen er om at behandle en lægeerklæring til kørekort20-06-20161607508125306
Statens Arkiver - RigsarkivetOrientering fra Rigsarkivet om ny ordning fra 2017 for myndigheders brug af arkivalier afleveret til Rigsarkivet01-08-20161607509146519