Fra: 02-08-2016 til: 02-08-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 77902-08-2016SJ-STD-DEPKHK146939
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78202-08-2016SJ-STD-DEPKHK146949
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78102-08-2016SJ-STD-DEPKHK146950
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 78302-08-2016SJ-STD-DEPKHK146962
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 77602-08-2016SJ-STD-DEPKHK146931
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 75502-08-2016SJ-STD-DEPKHK146929
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - samrådsspørgsmål AØ02-08-2016SJ-STD-DEPKHK146951
DR P4 Sjælland Danmarks RadioInvitation til ministeren til at deltage i P4 programmet Diva & Dario02-08-2016SJ-STD-SUMAI146802
Brønderslev KommuneHvilke rapporter skal udfyldes og hvortil skal regnskabet vedr. projekt "Æld-it" sendes.12-07-2016SJ-STD-SUMLLU141263
 Invitation til besøg på plejehjem28-07-20161600660145664
ISPE NordicInvitation til ministeren som speaker 17. november til ISPE Nordic Annual Conference 201601-08-20161600660146782
Erhvervs- og Vækstministeriet2. ministermøde vedr. Danmark i Vækst den 30. august 201601-08-20161600660146139
 Gallainvitation Aarhus Festuge 201601-08-20161600664146779
JustitsministerietBekræftelse overtagelse af henvendelse vedr. udbetaling af erstatning ved kritisk sygdom01-08-20161600668146539
 Borgerhenvendelse - et lille håb om hjælp31-07-20161600668146011
Transport og BygningsministerietBekræftelse overtagelse af henvendelse vedr. handicap parkering02-08-20161600668146831
Danske RegionerDR svar: kommissorium vedr. PRO08-07-20161600959140734
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune fremsender regnskab og slutrapport til projekt 65217 - styrkelse af den komunale alkoholbehandling.04-07-20161601536143754
Albertslund KommuneNy redegørelse Albertslund Kommune 2016, værdighedsmilliarden02-08-20161601577146762
Albertslund KommuneNy redegørelse Albertslund Kommune 2016, værdighedsmilliarden02-08-20161601577146837
Frederikshavn KommuneUddybning redegørelse Frederikshavn Kommune 2016, værdighedsmilliarden02-08-20161601604146943
Haderslev KommuneSvar på spørgsmål redegørelse Haderslev Kommune 2016, værdighedsmilliarden02-08-20161601679146731
Haderslev KommuneNy redegørelse Haderslev Kommune 2016, værdighedsmilliarden02-08-20161601679146857
Haderslev KommuneNy redegørelse Haderslev Kommune 2016, værdighedsmiliarden02-08-20161601679146940
Kerteminde KommuneSvar på spørgsmål redegørelse Kerteminde Kommune 2016, værdighedsmilliarden02-08-20161601713146935
Lyngby-Taarbæk KommuneNy redegørelse Lyngby-Taarbæk Kommune 2016, værdighedsmilliarden02-08-20161601891146932
Odsherred KommuneSvar spørgsmål redegørelse Odsherred Kommune 2016, værdighedsmilliarden22-07-20161601902144681
Skanderborg KommuneSvar spørgsmål redegørelse Skanderborg Kommune 2016, værdighedsmilliarden22-07-20161601914144683
Sønderborg KommuneSvar spørgsmål redegørelse Sønderborg kommune 2016, værdighedsmilliarden22-07-20161601927144682
KontinensforeningenUdmøntning forsinket - aktivitetspuljen 201601-08-20161603763146298
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 766-77327-07-2016SJ-STD-DEPSSHP145497
 Forespørger til svar på ansøgninger til puljer om livskvalitet på plejecentre15-07-20161604827143490
Styrelsen for International Rekruttering og IntegrationOrientering om medarbejder der overtager opgaven vedr. håndbøger om æresrelaterede konflikter08-07-20161605731140454
ForbrugerombudsmandenHøringssvar fra Forbrugerombudsmanden - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.13-07-20161605799146231
PatientforeningenHøringssvar fra Patientforeningen - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.23-07-20161605799146317
DommerfuldmægtigforeningenHøringssvar fra Dommerfuldmægtigforeningen - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.20-07-20161605799146313
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.15-07-20161605799146299
Dep. Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender mvHøringssvar fra Departement for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer18-07-20161605799146310
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA - bekg. om indberetningspligt og personlige alarm- og pejlesystemer.06-07-20161605799146065
Region MidtjyllandUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNU for 3. kvartal 201630-06-20161605944146725
Region MidtjyllandRM kvittering for mail vedr. udbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNU for 3. kvartal 201627-07-20161605944146740
LægemiddelstyrelsenUdtalelse vedrørende klage over afgørelse om indførsel af lægemiddel.08-07-20161606193140902
 Når psykiatrien begynder at se i øjnene, at de laver fejl, så kan der begynde at ske forbedringer.05-07-20161606259136635
 Når psykiatrien begynder at se i øjnene, at de laver fejl, så kan der begynde at ske forbedringer.05-07-20161606259136634
 Borgerhenvendelse "Ansatte mangler uddannelse".23-07-20161606259144704
Fredericia KommuneHar tidligere sendt forespørgsel vedr. fortolkning af vejledning om respirationsinsufficiens. Hvornår kan der forventes svar?13-07-20161606454141505
 Ønsker at kunne se, hvilke kommuner, ansøgningerne er fra25-06-20161606704130803
Region MidtjyllandLedelsesunderskrevet kvartalsrapport pr. 31 marts 201619-07-20161606750146682
Køge KommuneErklæring om projektforløb - Klippekortordningen11-07-20161606878141246
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSvar på anmodning om budgetændring i KISS-budgettet01-08-20161607002146166
AlzheimerforeningenPuljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger28-07-20161607198145825
 Svar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 201626-07-20161607206145826
 Svar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 201726-07-20161607206145831
Forsvarsministeriets Materiel- og IndkøbsstyrelseHASTER! Lægemiddel ønskes ved dispensation fritaget for apoteksforbehold (BEK 370 af 14/05/2009)08-07-20161607257140151
Plejecenter Solgården47. Svar på ansøgning vedr. pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 201614-07-20161607273142530
 Opfølgende henvendelse vedr. befordringsgodtgørelse.14-07-20161607311141752
Aarhus KommuneSvarbrev til sundheds- og ældreministeren vedr. huslægeordningen30-07-20161607356146427
 TZ fremsender klage på dansk og IMI svar31-07-20161607436146410
 Borgerhenvendelse - Synes kommunerne burde have ensartet service over for ældre26-05-20161607442140002
 Borgerhenvendelse - indlæg om at ældre, tror de er på hotel24-07-20161607443144723
 Borgerhenvendelse - ældre på Hotel24-07-20161607445144739
 Borgerhenvendelse - de ældre på plejehjem23-07-20161607446144705
 Borgerhenvendelse - ældre borgere i arbejdstøjet?23-07-20161607447144719
 Borgerhenvendelse - spørgsmål vedr. de gamle på plejehjem23-07-20161607448144703
 Borgerhenvendelse - hoteltankegang23-07-20161607449144718
 Borgerhenvendelse - de ældre på plejehjem23-07-20161607450144702
 Borgerhenvendelse - sutsko og ældre24-07-20161607451144733
 Borgerhenvendelse - plejehjem24-07-20161607452144732
 Borgerhenvendelse - involvering af ældre24-07-20161607453144725
 Borgerhenvendelse - de ældre på plejehjem24-07-20161607454144726
 Borgerhenvendelse - artikler om ældre24-07-20161607455144731
 Borgerhenvendelse - artiklen "plejehjem skal ikke være hoteller"24-07-20161607456144738
 Borgerhenvendelse - plejehjem25-07-20161607457144741
 Borgerhenvendelse - forholdene på plejehjem25-07-20161607458144925
 Borgerhenvendelse - plejehjemsaktiviteter26-07-20161607459145355
Plejecenter SandfeldgårdenArtikel om det gode hverdagsliv på et plejehjem med beboerinddragelse26-07-20161607460145353
 Borgerhenvendelse - udtalelse vedr. nutidens plejehjem29-07-20161607461145908
 Borgerhenvendelse - hotel plejecenter Ørestaden29-07-20161607462145918
TerapikompagnietBrev fra Terapikompagniet om prisregulering vedr. aftale om massageordning i departementet23-06-20161607466146641
Styrelsen for PatientsikkerhedUdkast - referat fra 1. møde i referencegruppen den 23. juni 201615-07-20161607469146653
Region MidtjyllandLedelsesunderskrevet kvartalsrapport pr. 31 marts 201619-07-20161607470146721