Fra: 28-04-2016 til: 28-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse vedr. flytning uden samtykke28-04-2016160112481006
 Svar på henvendelse vedr. ønske om ministersvar - sygesikring for pensionister bosat i udlandet27-04-2016160116380270
Region HovedstadenSvar på henvendelse vedr. ansøgning om to puljer på antibiotikaområdet28-04-2016160121181201
Region HovedstadenRegion Hovedstaden status på satspuljeprojekt 65301 - delprojekt 1: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne.28-04-2016160137580803
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Fødevarestyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin
Den Danske Dyrlægeforening
Danmarks Apotekerforening
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Danmarks Tekniske Universitet
Danske Regioner
Lægemiddelstyrelsen
Referat af møde i Antibiotikarådet d. 2. november 201528-04-2016160166480815
 Svar på henvendelser til statsministeren og sundheds- og ældreministeren - bevarelse af plejehjem27-04-2016160213280065
Danmarks LungeforeningUdsættelse af anvendelsesperiode for tilskud.27-04-2016160218980207
 Kvittering for modtagelse af klage28-04-2016160251180437
 Svar på henvendelse vedr. klage over patientklagenævnet27-04-2016160283479448
Nationalt Videnscenter for DemensInvitation til Marienborgmøde om demens - kvittering for tilmelding NVD28-04-2016160306280978
LægeforeningenTilmelding til Marienborgmøde om demens - kvittering for tilmelding Lægeforeningen28-04-2016160306280985
ÆldreForumInvitation til Marienborgmødet om demens - kvittering for tilmelding Ældreforum28-04-2016160306280591
ErgoterapeutforeningenInvitation til Marienborgmøde om demens - kvittering for tilmelding Ergoterapeutforeningen28-04-2016160306280921
Foreningen Pårørende i DanmarkInvitation til Marienborgmøde om demens - kvittering for tilmelding Pårørende Danmark28-04-2016160306280814
Danske SeniorerMarienborgmøde om demens - kvittering for tilmelding Danske Seniorer28-04-2016160306282096
SUFOVedr. Marienborgmøde - kvittering for tilmelding28-04-2016160306280438
 Svar på telefonisk henvendelse vedr. ledsagelse28-04-2016160308181033
RigspolitietVedr. henvendelse om nødopkald27-04-2016160354080013
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 184 Høringssvar og høringsnotat28-04-2016160360282015
SundhedsdatastyrelsenAnmoder SSI om bekræfte tidligere bidrag vedr. WHO klassifikation28-04-2016160401580736
Region HovedstadenSUM godkender udsættelse ansøgning om forlængelse Projektnr. 65101 Flere sengepladser i psykiatrien + følge-hjemordning21-04-2016160401880625
Region HovedstadenOpklaring SUM til reg H. Projektnr. 65101 Flere sengepladser i psykiatrien + følge-hjemordning10-03-2016160401880630
Dansk IndustriSvar på henvendelse vedr. hjælp efter § 83 m.v.27-04-2016160445579850
 Afgørelse om aktindsigt i dokumenter om folkesundhedsprogrammer28-04-2016160468280864
 Vedr. klage over afgørelser af 14. og 17. marts 2016 om aktindsigt - Styrelsen for Patientsikkerhed.27-04-2016160471179768
 Svar vedr. et røgfrit Danmark27-04-2016160481579788
 Svar vedr. genoptræningsplan27-04-2016160482079456
 Svar vedr. projektopgave28-04-2016160482280821
Holstebro KommuneSvar vedr. helbredstillæg til høreapparater27-04-2016160482479464
 Svar vedr. sundhedspotentialet i plantebaseret kost28-04-2016160482580841
Støtteforeningen ved Hospice RandersSvar på spørgsmål vedr. relevans af mulig ansøgning til Ansøgningspuljer til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger 2016 og 201727-04-2016160482780196
J.K. Medico ElectronicsKvittering for modtagelse af klage over fastsættelse af årsgebyr27-04-2016160489779392
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udtalelse vedrørende klage over fastsættelse af årsgebyr27-04-2016160489779405
Danske Regioner
KL
Finansministeriet
Sundhedsstyrelsen
Dagsorden til følgegruppe kræftplan 427-04-2016160499280162
Region MidtjyllandDagsorden til møde 28.04 - DNU27-04-2016160505980226
SundhedsdatastyrelsenSpærring af data for borgeren selv.27-04-2016160511480049
Social- og IndenrigsministerietTil SIM - Oversendelse af notat om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen27-04-2016160512179736
 Svar på borgerhenvendelse vedr. børnehjertecenteret i DK28-04-2016160513381934
 Svar på borgerhenvendelse vedr. børnehjertecenteret i DK28-04-2016160513381910
SundhedsstyrelsenOversendelse af borgerhenvendelse: Konkret forespørgsel vedr. rituelle indgreb på børn28-04-2016160515780560
 Vedr, henvendelse om donation af organer28-04-2016160515881754
Køge KommuneKonference i Køge den 4. maj om fremtidens plejebolig28-04-2016160516780707
Den Britiske Ambassade i DanmarkSvar vedr. spørgsmål vedr. DK og international bekæmpelse af antibiotikaresistens28-04-2016160517580897
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til borgerhenvendelse - tilskud til operation i andet EU/EØS land28-04-2016160518181031
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om bidrag til borgerhenvendelse - tilskud til operation i andet EU/EØS land28-04-2016160518181014
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af borgerhenvendelse - Fråga om läkarlegitimation28-04-2016160518681111