Fra: 26-04-2016 til: 26-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ringsted KommuneSvar på Spørgsmål vedr. pulje livskvalitet26-04-2016SJ-STD-DEPSDPE78235
Fagligt Selskab for KræftsygeplejerskerSvar på invitation til at deltage i paneldebat ved landskursus for kræftsygeplejersker25-04-2016160066077881
Arla DanmarkSvar på invitation til ministeren til at besøg ArlaFondens MADlejr.25-04-2016160066077841
Kristiansen+PartnersSvar på henvendelse om kaffeaftale med ministeren26-04-2016160066479034
Social- og IndenrigsministerietVedr. overtagelse af henvendelse vedr. sundhedssystemet i DK26-04-2016160066879066
 Henvendelse fra skoleelever vedr projekt om forsvaret til 9.kl. opgave26-04-2016160071079006
KLKvittering for KL's økonomiske høringssvar26-04-2016160089578271
Ernst & Young
Region Midtjylland
SUM svar på honoraropgørelse vedr. DNU handlingsplan26-04-2016160090278879
Region MidtjyllandHonoraropgørelse - DNU.21-04-2016160090277855
Statens Institut for Folkesundhed
Sundhedsstyrelsen
Referat fra SIF dialogmøde d. 13/426-04-2016160126778599
CPH WestGodkendelse af afrapportering - partnerskabsprojekt26-04-2016160145878622
Cryos International DenmarkSvar på erindringsmail vedr. opfølgende spørgsmål om assisteret reproduktion17-03-2016160240977429
Cryos International DenmarkSvar fra SUM på opfølgende spørgsmål vedr. forståelsen af bestemmelser i lov om assisteret reproduktion25-04-2016160240977439
Region MidtjyllandMødereferat 15.03.2016 - DCPT26-04-2016160241278490
Komiteen for SundhedsoplysningBevillingsforlængelse - Rådighedspuljen 2015.25-04-2016160259177837
Region HovedstadenOrientering til region vedr. forventet svartidspunkt26-04-2016160268479302
 Invitation til Marienborgmøde om demens26-04-2016160306279152
 Marienborgmøde om demens26-04-2016160306279252
 Marienborgmøde om demens26-04-2016160306279199
Folketingets LovsekretariatSUU Undersøgelse af kiropraktorområdet26-04-2016160328078412
Healthcare DenmarkHCD vedr. oplæg26-04-2016160371078391
KL3. udkast til "Indblik i sundhedsvæsenets resultater".25-04-2016160380877284
Folketingets Lovsekretariat
MF Mette Abildgaard
SUU alm. del - svar på spm. 37626-04-2016160388578462
Dansk Lymfødem ForeningMangler i ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen.25-04-2016160392277845
Social- og IndenrigsministerietUdkast til svar vedr. spm. fra Hjørring Kommune om botilbud med henblik på bemærkninger.25-04-2016160408077262
Statens Serum InstitutReminder - Spørgsmål vedr. mail der evt. ikke er leveret19-04-2016160413078091
 Svar på henvendelse om prisen på smerteplastre.25-04-2016160419777507
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 42326-04-2016160421078651
BygningsstyrelsenSvar på rykker for svar på skema vedr. statens lokaleanvendelse i København26-04-2016160434479219
 Kvittering for modtagelse af klage over afgørelse om aktindsigt.25-04-2016160439377037
Landslægen - FærøerneAnmodning om udtalelse i sag om klage over afgørelse om aktindsigt.25-04-2016160439377030
 Svar vedr. influenzacaccination26-04-2016160465678079
Institut for MenneskerettighederSvar på henv. vedr. dispensation efter ligebehandlingslovens § 13, stk. 126-04-2016160473678624
Ringsted KommuneSvar på Spørgsmål vedr. pulje livskvalitet26-04-2016160482778244
Folketingets LovsekretariatSUU alm del - svar på spm. 49125-04-2016160488778592
Folketingets LovsekretariatSUU alm del - svar på spm. 49025-04-2016160488778533
Folketingets LovsekretariatSUU alm del - svar på spm. 49525-04-2016160488778557
Folketingets LovsekretariatSUU alm del - svar på spm. 49325-04-2016160488778574
Folketingets LovsekretariatSUU alm del - svar på spm. 49425-04-2016160488778570
Folketingets LovsekretariatSUU alm del - svar på spm. 49225-04-2016160488778585
 Svar på henvendelse vedr. spilafhængighed26-04-2016160491978393
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Tak for bemærkninger fra SDS vedr. Deloitte DG DIGIT26-04-2016160494378658
 Svar på spørgsmål om årsager til omskæring.25-04-2016160495077238
KMDPlanlægningen af WZ 2016-kurserne kan nu gå videre25-04-2016160498979244
SundhedsdatastyrelsenAftale om servicevindue før sommerferien mhbp. ny exchangeserver26-04-2016160504079260
Kalundborg KommuneBekræftelse af modtagelse af henvendelse om ernæringspræparater.25-04-2016160504777370
Aarhus UniversitetshospitalBekræftelse af modtagelse af henvendelse - Egenbetaling af hjælpemidler til sondeernæring.25-04-2016160504877374
 Svar på henvendelse om patientinddragelse og manglende sammenhæng.25-04-2016160505277644
Danske Patienter
Danske Regioner
KL
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Sundhedsstyrelsen
Danske Patienter
Ældre Sagen
Alzheimerforeningen
DemensKoordinatorer i Danmark
Danske Seniorer
Danske Ældreråd
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
ÆldreForum
OK-Fonden
Selveje Danmark
SUFO
Dansk Psykolog Forening
Socialpædagogerne
Demensalliancen
Aflysning af følgegruppemøde den 29. april26-04-2016160509679025
Ældre SagenVedr. følgegruppemøde om demenshandlingsplanen den 29. april26-04-2016160509679032
Landsforeningen LEVBesvarelse af aktindsigtsanmodning26-04-2016160509879262
SundhedsstyrelsenHenvendelse til Sundhedsstyrelsen om retningslinjer om substitutionsbehandling04-04-2016160510479293
Den danske ambassade i BeijingBesøg til SUM af Ministry of Human Resources and Social Security of China d. 10. 201626-04-2016160510579295