Fra: 20-04-2016 til: 20-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Knuthenborg SafariparkSvar på invitation til officiel åbning af Knuthenborg Safariparks dampende vulkan 28. maj.19-04-2016160066473791
 Svar på henvendelse vedr ledagerordning20-04-2016160066875443
Social- og IndenrigsministerietSpørgsmål om besvarelse af borgerhenvendelse - BPA ordningen.19-04-2016160066873545
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelsen vedr. borderline patienter - behandling efter psykiatrisk indlæggelse.19-04-2016160066873208
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 920-04-2016160069174994
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 820-04-2016160069174991
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 720-04-2016160069174989
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
SUU L 143 - svar på spm. 620-04-2016160069174987
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 1120-04-2016160069174996
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 1020-04-2016160069174998
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 1220-04-2016160069175001
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 1320-04-2016160069175003
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 1420-04-2016160069175005
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 1520-04-2016160069175007
Folketingets Lovsekretariat
MF Flemming Møller Mortensen
SUU L 143 - svar på spm. 1620-04-2016160069175009
Folketingets LovsekretariatSUU L 143 - svar på spm. 2120-04-2016160069175011
SundhedsstyrelsenGodkendelse af budget for oplysningsindsats om organdonation 201620-04-2016160079274833
 Underskrevet brev til JS - Beskikkelse til Det Nationale Antibiotikaråd.18-04-2016160082072272
Danske Patienter
Dansk Sygepleje Selskab
DASYS
Danmarks Statistik
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Dansk Industri
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Sundhedsministeriet
Dansk Sygeplejeråd
Aarhus Universitet
Bemærkninger fra AF til udkast til referat den 8. marts 2016 - STARS*19-04-2016160082773207
 Projekt Åte VR Neuro - afslag på ansøgning om midler.19-04-2016160090373883
 Honorering af Farmakopénævnets formand20-04-2016160103974718
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen SIND
Mødeindkaldelse april 2016 fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende retspsykiatrien20-04-2016160121775686
Danske Regioner
Social- og Indenrigsministeriet
KL
Justitsministeriet
Mødeindkaldelse april 2016 fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende retspsykiatrien20-04-2016160121775688
Greve KommuneSvar på spm. vedr. puljemidler - forebyggende hjemmebesøg.19-04-2016160179473733
 Henvendelse vedr. forsikringspligt (øjenkirurgisk klinik og optikerkæde)20-04-2016160332974574
KL
Finansministeriet
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
3. udkast til Indblik i sundhedsvæsenets resultater19-04-2016160380875470
Danske RegionerOpfølgning på bemærkninger ift. Indblik i sundhedsvæsenet19-04-2016160380875468
KLOpfølgning på bemærkninger ift. Indblik i sundhedsvæsenet19-04-2016160380875467
KL
Finansministeriet
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Indblik i sundhedsvæsenets resultater - kræftoverlevelse20-04-2016160380875447
Statens Serum InstitutAnmodning om udtalelse fra SSI - Antibiotikaresistens, kronik i Kristeligt Dagblad.19-04-2016160384073739
KulturministerietOrientering af KUM om oversendelse af svar til FT - SUU alm. del - spm. 374.19-04-2016160386274387
Danske RegionerOrientering af DR oversendelse af svar til FT - SUU alm. del - spm. 374.19-04-2016160386274381
KulturministerietOrientering af KUM om oversendelse af svar til FT - KUU alm. del spm. 105 og SUU alm. del spm. 374.19-04-2016160386374393
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Yderligere spørgsmål til Plesner i klagesag vedr. Lægemiddelstyrelsens afslag på aktindsigt20-04-2016160391175411
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 142 - svar på spm. 920-04-2016160439574740
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU L 142 - svar på spm. 1320-04-2016160439574747
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU L 142 - svar på spm. 1020-04-2016160439574737
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU L 142 - svar på spm. 1120-04-2016160439574742
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU L 142 - svar på spm. 1220-04-2016160439574745
Paranova Group A/SHenvisning til SDS - Vedr. oplysninger om referencepriser20-04-2016160452574929
 Svar på anmodning om aktindsigt af 6. april 2016 - vedr. rituel omskæring.19-04-2016160454373762
 Svar på henvendelse om behandling af lavt stofskifte20-04-2016160462174771
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. konkret behandlingsforløb og befordring.19-04-2016160465173533
 Svar angående bortkommen journal20-04-2016160480475291
 Svar på henvendelse vedr fejlagtig optegnelse i journal20-04-2016160480675328
 Kvitt. på modtagelse af borgerbrev - Udfordringer i psykiatrien.18-04-2016160486772271