Fra: 15-04-2016 til: 17-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
LægemiddelstyrelsenOrientering om udpegning af suppleant til Forfremmelsesrådet15-04-2016160065970977
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om ledsagerordning15-04-2016160066871595
Social- og IndenrigsministerietOvertagelse af henvendelse af borgerbrev klage over DUKH15-04-2016160066871096
 Svar på henvendelse vedrørende projekt om pårørende til demente15-04-2016160071071202
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Fødevarestyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Dansk Selskab for Almen Medicin
Danmarks Apotekerforening
Den Danske Dyrlægeforening
Lægemiddelstyrelsen
Lægeforeningen
Danske Regioner
Danmarks Tekniske Universitet
Brev til Antibiotikarådets medlemmer14-04-2016160079770809
SundhedsdatastyrelsenMateriale til PRO-møde.13-04-2016160095970024
Danske RegionerStatus på ØA16 om PRO til bestyrelsen.08-04-2016160095969995
SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål om bidrag vedr. PRO.12-04-2016160095969997
SundhedsdatastyrelsenVedr. PRO papir.13-04-2016160095970006
LægemiddelstyrelsenForespørgsel vedrørende indstilling til Farmakopenævnet15-04-2016160103971121
Danske RegionerSvar på henvendelse om puljer på antibiotikaområdet15-04-2016160121171388
Region NordjyllandRegion Nordjylland afslutning af projektnr. 65605 - Udvidelse af Friklinikken og Regionalt center for børn og unge med ADHD.14-04-2016160138070427
 Kvittering til borgeren vedr. opfølgende spørgsmål til BEU alm. del - spm. 19715-04-2016160138471527
LægeforeningenForespørgsel om evaluering af kampagne - Antibiotika.14-04-2016160143570144
 Afbeskikkelse som medlem af Lægemiddelnævnet12-04-201616019959793
 Beskikkelse som medlem af Lægemiddelnævnet12-04-2016160199550172
LægemiddelstyrelsenOrientering om beskikkelse og afbeskikkelse i Lægemiddelnævnet15-04-2016160199570993
 Svar på borgerbrev - klage over forkert diagnose.21-03-2016160203054085
 Fremsendelsesmail med svar på klage over forkert diagnose.14-04-2016160203070780
LægemiddelstyrelsenIndhentelse af bidrag fra LMS - Borgerhenvendelse vedr. indhold af Twinrix-vaccine, samt dødsfald i forbindelse med HPV vaccine15-04-2016160229371193
SundhedsdatastyrelsenVedr. borgerbrev a- anmodning af SDS om kontakt til sagsbehandler i SPS15-04-2016160249671750
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering vedr. Advokatsamfundets indstiling til Ankenævnet for Patienterstatning15-04-2016160290471769
 Besvarelse af henvendelse om demens15-04-2016160322871766
DR Danmarks RadioFremsendelse af aktlisten - Anmodning om aktindsigt.14-04-2016160371370613
DR Danmarks RadioOrientering af Danmarks Radio om fristoverskridelse15-04-2016160384371011
Center for LudomaniRegnskab for 2015 - CfL/behandling15-04-2016160404871237
Center for LudomaniRegnskab for 2015 - CfL/Forebyggelse15-04-2016160404871271
 Svar på borgerbrev - lukning af gratis psykologhjælp til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.11-04-2016160412367323
 Svar på borgerbrev - pårørende, bisiddere.21-03-2016160417753926
 Svar vedr. egenbetaling15-04-2016160436171064
 Svar vedr. afskaffelse af sommertid15-04-2016160436271300
 Svar på borgerbrev - CSM/Center for seksuelt misbrugte.11-04-2016160437767207
Dansk ErhvervØnsker bidrag til udkast til svar vedr. "frit valg" til DI - Plejeboliger.14-04-2016160445570114
 Svar på påmindelse fra borger om tidsfrist for aktindsigtsanmodning14-04-2016160456970987
 Svar på gensvar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning14-04-2016160456970991
 Svar vedr. aftaler om udvidet frit sygehusvalg15-04-2016160467271461
BeskæftigelsesministerietHenvendelse vedr. førtidspension.13-04-2016160476169423
 Orientering om videresendelse af henvendelse vedr. førtidspension15-04-2016160476171122
 Svar vedr. betaling af tandlæge15-04-2016160481971467
 Svar på henvendelse vedr. akutmedicinsk speciale.14-04-2016160482670883
 Svar på borgerbrev vedr. gebyr for livstestamente15-04-2016160483471051
 Anmodning om at konkretisere aktindsigtsanmodning15-04-2016160483571226
 Svar til borger vedr. aktiv dødshjælp15-04-2016160483671471
Amgros I/SPriser for insulinsprøjter og SWASH-ortoser17-03-2016160485171690
UdenrigsministerietSvar på HR question on access, pricing and reimbursement of certain medical devices15-04-2016160485171697