Fra: 11-04-2016 til: 11-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Rådet for bedre hygiejneSvar på invitation til ministeren til at holde åbningstale på Rådets temadag11-04-2016160066066878
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse - Klage over midlertidig stop af sygedagpenge.08-04-2016160066865943
Social- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse om klage over manglende afgørelse11-04-2016160066866958
Nordisk MinisterrådSvar vedr. NKJ og One Health11-04-2016160077566985
Danske Patienter
Dansk Sygepleje Selskab
DASYS
Danmarks Statistik
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Dansk Industri
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Sundhedsministeriet
Dansk Sygeplejeråd
Udkast til referat og bilag fra mødet i STARS* den 8. marts 2016 samt mødeplan for 2016 m.fl.11-04-2016160082766320
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Danmarks Apotekerforening
Gerontopsykologisk Selskab
Dansk Psykolog Forening
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Kræftens Bekæmpelse
Lægeforeningen
Lægemiddelindustriforeningen - LIF
Ankestyrelsen
Socialpædagogerne
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
HjerneSagen
Hjerteforeningen
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Scleroseforeningen
ÆldreForum
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Forbrugerrådet Tænk
Tandlægeforeningen
Ankestyrelsen
Datatilsynet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Finansministeriet
Justitsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Høring over ny bekendtgørelse om medicintilskud samt ny bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud11-04-2016160085966796
BenzoRådgivningenDelvis imødekommelse af ansøgning om støtte- Benzo11-04-2016160095867280
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Imødekommelse af ansøgning om støtte - FAKS11-04-2016160095867290
BetterOff.meAfslag på ansøgning om støtte - BetterOff11-04-2016160095867241
Foreningen MisbrugsportalenAfslag på ansøgning om støtte - Misbrugsportalen11-04-2016160095867258
GigtforeningenAfslag på ansøgning om støtte - Gigtforeningen11-04-2016160095867264
Landsforeningen af Polio-,Trafik og Ulykkesskadede - PTUUdbetalingsanmodning til PTU vedrørende 2. kvartal 2016.11-04-2016160112366882
3F - Fagligt Fælles ForbundJustering af budget - Sammen står vi stærkt.08-04-2016160126065145
Statens Arkiver - RigsarkivetAnmodning om udsættelse af fristen for aflevering af Sundhedsministeriets ESDH-system for perioden 2009-2016 til den 31. marts 2017.08-04-2016160127165489
 Afgørelse - Klage over afgørelse om indførsel af lægemidler.08-04-2016160128565471
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune angående regnskab til projektnr. 62170.11-04-2016160132467133
Kræftens BekæmpelseTilsagn og status - "Sunde erhvervsskoler - godt på vej".08-04-2016160142165894
Komiteen for SundhedsoplysningTilsagn, status og regnskab - Styrkelse af de borgernære sundhedstilbud i almene boligområdet.08-04-2016160142465211
Sex og SamfundTilsagn og status projekt - "Læring for sundhed og trivsel".07-04-2016160143064727
Red BarnetTilsagn og status projekt - "DropMob".08-04-2016160143165909
Lemvig KommuneTilsagn og regnskabsstatus projekt - "Sundhed der bevæger".08-04-2016160143465217
KLTilsagn og status projekt - "Lige adgang til kommunale sundhedstilbud".08-04-2016160143865888
HjerteforeningenTilsagn og status projekt - "Sundhed for kortuddannede på arbejdspladser".08-04-2016160143965902
Dansk FirmaidrætsForbundTilsagn og status projekt - "I form i fremtiden".08-04-2016160145165872
Haderslev KommuneTilsagn og status projekt - "Unge på sporet".08-04-2016160145565253
DiabetesforeningenTilsagn og status projekt - "Type 2-diabetes i familien".08-04-2016160145665866
Nordfyns KommuneSvar vedr. "ser sig nødsaget til at trække sig fra projektet".04-04-2016160179265156
LægemiddelstyrelsenKopi af høringssvar vedr. revideret anerkendelsesdirektiv om uddannelser til Lægemiddelstyrelsen til orientering.11-04-2016160205767170
MedComSvar på Budget, projektbeskrivelser og tidsplaner for it-projekter.08-04-2016160241966003
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 27011-04-2016160298867218
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 26911-04-2016160298867221
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 27111-04-2016160298867224
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del – svar på spm. 27311-04-2016160299766566
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del – svar på spm. 27411-04-2016160299766570
Faxe KommuneSvar på spm vedr. Forebyggende hjemmebesøg og kollektive arrangementer11-04-2016160317966830
MF Jonas Dahl
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 33011-04-2016160356866276
MF Jonas Dahl
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 32411-04-2016160356866274
Holmegårdsparkens VennerSvar vedr. ansøgningsskema til satspulje - Livskvalitet på plejehjem og plejecentre.08-04-2016160361665183
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lotte Rod
SUU alm. del - svar på spm. 34011-04-2016160364266496
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lotte Rod
SUU alm. del - svar på spm. 33811-04-2016160364266494
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Lotte Rod
SUU alm. del - svar på spm. 33911-04-2016160364266492
DR Nyheder Danmarks RadioMail med akter og afgørelse vedr. aktindsigt i korrespondance om psykiaters døde patienter.08-04-2016160371366113
Danmarks Apotekerforening
Lægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Dansk Sygeplejeråd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Danske Fysioterapeuter
Astma-Allergi Danmark
Kræftens Bekæmpelse
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Tandlægeforeningen
Komiteen for Sundhedsoplysning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
KL
LO - Landsorganisationen i Danmark
Mødrehjælpen
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Hjerteforeningen
Sund By Netværket
Danske Regioner
Socialpædagogerne
Datatilsynet
Dansk Farmaceutisk Industri
Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
Transport og Bygningsministeriet
Søfartsstyrelsen
Høring vedr. bekendtgørelse om tobaksvarer m.v.11-04-2016160372966842
Landslægen - FærøerneLandslægens supplerende spørgsmål til SUMs svar vedr. udstedelse af vejledninger.10-04-2016160374666155
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 40111-04-2016160387066741
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Mette Abildgaard
SUU alm. del - Svar på spm. 39611-04-2016160387666530
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Mette Abildgaard
SUU alm. del - Svar på spm. 39711-04-2016160387666537
Erhvervs- og VækstministerietUdkast til Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse.08-04-2016160388965718
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering om Justitsministeriets besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse11-04-2016160400666856
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Carolina Magdalene Maier
SUU alm. del - svar på spm. 41611-04-2016160413667111
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Carolina Magdalene Maier
SUU alm. del - svar på spm. 41911-04-2016160413667116
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Carolina Magdalene Maier
SUU alm. del - svar på spm. 42011-04-2016160413667119
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Carolina Magdalene Maier
SUU alm. del - svar på spm. 41711-04-2016160413667109
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Carolina Magdalene Maier
SUU alm. del - svar på spm. 41811-04-2016160413667113
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 42511-04-2016160415766314
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - spm. 42411-04-2016160415766317
MF Liselott Blixt
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 44411-04-2016160440666407
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 44208-04-2016160447765802
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 44108-04-2016160447765797
 Vedr. Deltagelse i studie om det nationale samarbejde omkring antibiotika resistens11-04-2016160450466822
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 41311-04-2016160455866399
 Svar på henvendelse vedr. forespørgsel om interview med ministeren11-04-2016160456567324
UdenrigsministerietArktis: Høring: Uddeling af midler til arktiske projekter under Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2016 - frist den 8. april 2016.08-04-2016160465565720
Køge TandklinikBekræftelse af modtagelse af klage11-04-2016160470067330