Fra: 08-04-2016 til: 10-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Vedr. Invitation til ministeren - deltagelse på Stresstopmødet 25/408-04-2016160066065747
Dansk IndustriVedr. inivtation til at detlage i Mexico-Denmark Econimic Forum08-04-2016160066065309
Københavns KommuneSvar på invitation til sundheds- og ældreborgmesters 40 års fødselsdagsreception08-04-2016160066465408
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. folkepensionsalderen08-04-2016160066865374
Nordisk MinisterrådRekvisition og projektregnskab til NMR08-04-2016160077565088
Region SjællandSvar på afrapportering vedr. effektiviseringsgevinster i USK-projektet08-04-2016160085065591
Danske RegionerSUM svar notat om PRO07-04-2016160095965689
CyklistforbundetBudget - De tunge drenge.07-04-2016160143264183
Region SyddanmarkTilsagn og status for ”Livsstilsguide i praksis”07-04-2016160143464734
Danmarks Idræts-ForbundTilsagn og status - Bedre byer, mere sundhed.07-04-2016160146164755
GAME DanmarkTilsagn og status for partnerskabsprojekt - Sunde børn og unge i sundere boligområder.07-04-2016160146264748
 Svar på borgerbrev vedr. tilknytning til dansk sygesikring ved bopæl i udlandet08-04-2016160217765963
Bornholms RegionskommuneSvar på henvendelse fra Bornholms Regionskommune om klage over genoptræning08-04-2016160221465439
 Svar på borgerens gensvar vedr. livstestamente og hjertestop08-04-2016160340565273
RigsrevisionenHar prøvet at sende mails, men er ikke sikker på at de er gået igennem08-04-2016160360865666
RigsrevisionenSvar på materialeanmodning vedr. fortsat notat til beretning (2/2013) om sygehusbyggerier II <8088>08-04-2016160360865498
RigsrevisionenSvar på materialeanmodning vedr. fortsat notat til beretning (2/2013) om sygehusbyggerier II <8088> - 2. mail08-04-2016160360865683
 Svar nr. 3 på henvendelse vedr. uetisk eksperiment med psykisk syg psykolog08-04-2016160366566056
Styrelsen for PatientsikkerhedRykker for sagsakter + udtalelse i klagesag.07-04-2016160369864859
Region SyddanmarkKvittering for drejebog07-04-2016160375664982
Region SjællandBrev til Region Sjælland vedr. indhentelse/videregivelse af helbredsoplysninger.07-04-2016160382865043
Region SyddanmarkOrientering om status i sag vedr. befordring.29-02-2016160393864222
Region SyddanmarkOrientering om status i sag om befordring.07-04-2016160393864224
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 41008-04-2016160395165574
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 40708-04-2016160395165563
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 41208-04-2016160395165584
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF May-Britt Kattrup
SUU alm. del - svar på spm. 41108-04-2016160395165572
Forskningsklinikken for LudomaniTilbagemelding vedr. rapport om effekten af behandlingsmetoder indenfor ludomani07-04-2016160395364768
Statens Arkiver - RigsarkivetSvar til Rigsarkivet vedr. de videnskabsetiske komiteers elektroniske anmeldelsessystem08-04-2016160417566009
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering af SPS: Svar på borgerbrev om anerkendelsesdirektivet08-04-2016160430065149
Styrelsen for PatientsikkerhedMail til SPS vedr. behandling efter anerkendelsesdirektivet08-04-2016160430065240
 Svar på borgerbrev om anerkendelsesdirektivet08-04-2016160430065132
 Svar på henvendelse om fornyelse af kørekort.07-04-2016160430664219
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering til SUU og § 71-tilsynet om offentliggørelse af tal for anvendelse af tvang i psykiatrien for 2015.07-04-2016160431765028
MF Flemming Møller Mortensen
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
MF Karin Nødgaard
ORIENTERING TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Puljeopslag af pårørende til mennesker med demens der bor i egen bolig08-04-2016160444365937
 Afgørelse vedr. aktindsigt som sendt til borger.07-04-2016160449164226
 Svar på henvendelse vedr. manglende invitation til dialogmødet i Hillerød08-04-2016160453066065
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis08-04-2016160458465251
 Confirmation of receipt - "Electron Beam sterilization of medical production".07-04-2016160460664391
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKlage vedr. tildeling af ydernummer til tandlæger08-04-2016160464365814
AnkestyrelsenBekræftelse af modtagelse af henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. ministeriets arbejdsskadesager i 201508-04-2016160465265650
Statens Serum InstitutTil Koncern-HR vedr. henvendelse fra Ankestyrelsen om opkrævning af administrationsbidrag for arbejdsskadesager i 201508-04-2016160465265605
 Borgerhenvendelse vedrørende vaccination08-04-2016160465665676