Fra: 07-04-2016 til: 07-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på invtiation til at deltage i DM i entreprenørskab 27. april07-04-2016160066064915
Det Sociale NetværkSvar på invitation til ministeren til at deltage i Det Sociale Netværks debatarrangement på Folkemødet07-04-2016160066264617
Proof of LifeSvar på invitation til ministeren til at deltage i Proof of Life løbet ifm. Folkemødet07-04-2016160066264621
ScleroseforeningenSvar på invitation til ministeren til at deltage i Scleroseforeningens arrangement på Folkemødet07-04-2016160066264624
Socialdemokraternes PartikontorSvar på invitation til ministeren til at deltage i sundhedspolitisk duel på Folkemødet07-04-2016160066264627
Dansk IndustriSvar på invitation til ministeren til at deltage i DI's arrangement på Folkemødet07-04-2016160066264631
Københavns UniversitetSvar på invitation til ministeren til at deltage i KU's arrangement på Folkemødet07-04-2016160066264633
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på invitation til at deltage i PLO's arrangementer på Folkemødet07-04-2016160066264372
Professionshøjskolen MetropolSvar på invitation til at deltage i Professionshøjskolen Metropols debat på Folkemødet07-04-2016160066264355
SocialpædagogerneSvar på invitation til at deltage i Socialpædagogernes demensarrangement på Folkemødet07-04-2016160066264404
Danmarks ApotekerforeningSvar på invitation til at deltage i Danmarks Apotekerforenings debatarrangementer på Folkemødet07-04-2016160066264609
Rud Pedersen Public Affairs CompanySvar på invitation til at deltage i Selskab for Mænds Sundheds debat på Folkemødet07-04-2016160066264345
KMDSvar på invitation til at deltage i KMDs event på Folkemødet07-04-2016160066264360
Health NavigatorSvar på invitation til ministeren til at deltage i Health Navigators arrangement på Folkemødet07-04-2016160066264842
Rud Pedersen Public Affairs CompanySvar på invitation til at deltage i Bryggeriforeningens debatarrangement på Folkemødet07-04-2016160066264615
Danske ArkitektvirksomhederSvar på invitation til at deltage i Danske Arkitektvirksomheders debatarrangement på Folkemødet07-04-2016160066264613
PharmadanmarkSvar på invitation til at deltage i Pharmadanmarks paneldebat på Folkemødet07-04-2016160066264611
DiabetesforeningenSvar på invitation til at deltage i Diabetesforeningens topmøde på Folkemødet07-04-2016160066264418
Forum for Mænds SundhedSvar på invitation til at deltage i Forum for Mænds Sundheds paneldebat på Folkemødet07-04-2016160066264389
 Ang. slutrapport - Pulje om udvikling af molekylær-biologiske analyser.06-04-2016160072662984
KLHøring vedr. udkast til bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab.05-04-2016160073062992
Danske RegionerKvitterer svar vedr. notat om PRO.05-04-2016160095963316
Holstebro KommuneHolstebro Kommune afslutning af projektnr. 22305.07-04-2016160149764274
Gladsaxe KommuneGladsaxe Kommune godkender overførsel af midler mellem årene til projektnr. 65220.07-04-2016160153864762
Danske RegionerSygehusmad - konklusion07-04-2016160202465017
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Påmindelse: Høring vedr. dansk deltagelse i joint actions under EU's tredje sundhedsprogram - frist d. 11/407-04-2016160258064358
SundhedsstyrelsenOpfølgning på udmøntning af midler07-04-2016160279864450
 Vedr. spørgsmål om autorisation/tilladelse - FFL uddanner læger m.v.06-04-2016160283763418
Statens Serum InstitutAd. miniudbud af rengøringsopgaver i SUM - udkast til Leveringsaftalebilagene 1, 3 og 4.06-04-2016160302964023
Region NordjyllandSvar på anmodning om ledelinje: Godkendelse af status vedr. Sundhedshus Brønderslev06-04-2016160333063040
 Oversættelse af betegnelse til engelsk.06-04-2016160338763646
Danske RegionerNy anmodning om bidrag til patientvejlederordningen.06-04-2016160366362947
Danmarks Apotekerforening
Lægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Dansk Sygeplejeråd
Ergoterapeutforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Danske Fysioterapeuter
Astma-Allergi Danmark
Kræftens Bekæmpelse
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Tandlægeforeningen
Komiteen for Sundhedsoplysning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
KL
LO - Landsorganisationen i Danmark
Mødrehjælpen
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Hjerteforeningen
Sund By Netværket
Danske Regioner
Socialpædagogerne
Datatilsynet
Dansk Farmaceutisk Industri
Arbejdstilsynet
Beskæftigelsesministeriet
Transport og Bygningsministeriet
Søfartsstyrelsen
Høring vedrørende bekendtgørelse om elektroniske cigaretter m.v.07-04-2016160372964949
Region SyddanmarkSpm. til Region Syd om første spadestik til Nyt OUH torsdag den 28. april 2016 klokken 11-12.3007-04-2016160375664286
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 35606-04-2016160377063504
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 35506-04-2016160377063500
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 35306-04-2016160377063502
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 35406-04-2016160377063512
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 35706-04-2016160377063506
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 35806-04-2016160377063508
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 35906-04-2016160377063510
 Svar til borger vedr. aktindsigt07-04-2016160439864244
 Kvitt.svar - Henvendelse om mangel på sengepladser i psykiatrien.06-04-2016160455763345
 Kvitt. svar - Henvendelse om psykofamaka og ødelagte tænder.06-04-2016160456163537
 Kvittering for aktindsigtsanmodning07-04-2016160456964569
Region HovedstadenVedr. status for sociolanceprojektet07-04-2016160459064792