Fra: 04-04-2016 til: 04-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danmarks Apotekerforening
Lægemiddelstyrelsen
Svar vedr. spørgsmål om offentliggørelse af oplysninger efter Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold.04-04-2016SJ-STD-SUMDRA61483
Region SjællandAnmodning om tilbagebetaling af resterende beløb04-04-2016160084261467
SundhedsstyrelsenAnmodning om oplysninger vedr. organdonation.01-04-2016160097860316
Danske Regioner
Finansministeriet
KL
Social- og Indenrigsministeriet
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Mødet i Styregruppen for Synlighedsreformen den 11. april aflyses04-04-2016160101261614
Norddjurs KommuneSvar på henvendelse vedr. betaling for sondemad til plejehjemsbeboer med terminalerklæring04-04-2016160101461610
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesSvar på henvendelse om Danmarks UNGASS-forberedelser01-04-2016160105460833
 Svar på henvendelse vedr. sygesikring for pensionister bosat i udlandet04-04-2016160116360839
SundhedsdatastyrelsenBrev til Sundhedsdatastyrelsen om diagnosekode i LPR.01-04-2016160119160435
Komiteen for SundhedsoplysningGodkendelse af slutrapport og regnskab04-04-2016160142261676
Viborg KommuneViborg Kommune afslutning af projektnr. 65222.04-04-2016160153961011
 Svar på henvendelse vedr. samtykke i forbindelse med deltagelse i kliniske forsøg med lægemidler04-04-2016160164961590
Danske RegionerSUM kommentar til Samlet oversigt over valg af kostkoncepter på de 16 kvalitetsfondsbyggerier04-04-2016160202461674
Danske RegionerSUM bem. til samlet oversigt over valg af kostkoncepter på de 16 kvalitetsfondsbyggerier04-04-2016160202461554
Syddansk UniversitetForespørgsel vedr. projektoplæg vedr. evaluering af generisk tekst på apotekets label.04-04-2016160215861262
Danmarks Psoriasis ForeningBesvarelse af henvendelse vedr. dækning af udgifter til behandling i udlandet.01-04-2016160223159970
Kræftens BekæmpelseSvar på henvendelse vedr. erfaringsopsamling for første halvår 201504-04-2016160240461547
DeloitteUdkast - aflæggelse af regnskab04-04-2016160240561519
 Svar på henvendelse vedr. vold og trusler mod sundhedsprofessionelle04-04-2016160241361732
Danske RegionerBrev vedr. udmøntning af midler til regionale indsatser04-04-2016160241461533
 Svar på henvendelse vedr. forsøg med kolesterolsænkende medicin04-04-2016160275461527
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccine04-04-2016160275661637
Region MidtjyllandUdbetaling af kvalitetsfondsmidler til DNU, 2. kvartal 201604-04-2016160302161090
Region MidtjyllandFinansieringsprofil, DNU04-04-2016160302161505
LægemiddelstyrelsenBestilling til Lægemiddelstyrelsen - vedr. testlaboratorie i DK.01-04-2016160304760333
 Svar på borgerhenvendelse vedr. colloidal silver.01-04-2016160313459520
Fredensborg KommuneSatspulje 2016 - Anmodning om yderligere oplysninger.03-04-2016160400960668
UdenrigsministerietOpdateret version af "Start with Denmark"01-04-2016160408260204
UdenrigsministerietSvar sendt til FNs specialrapportør04-04-2016160409960741
Paludan OtikBesvarelse af henvendelse vedr. kontaktlinser04-04-2016160422661014
 Svar på henvendelse vedr. forældelse i patientklagesystemet04-04-2016160440161650
 Svar vedr. tandrensning.01-04-2016160440759549
UdenrigsministerietKopi til UM vedr. tvang i psykiatrien - udlandet.01-04-2016160444959660
 Besvarelse vedr. henvendelser om L-theanine04-04-2016160446760846
LægemiddelstyrelsenBestilling af udtalelse i klagesag vedr. aktiebesiddelse04-04-2016160448060965
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Oversendelse af henvendelse til STPS: Residency in dermatology04-04-2016160448161399
DonorregistretAfmelding af donorregister grundet bopæl i udlandet04-04-2016160448561024
Styrelsen for PatientsikkerhedStrasbourg. Invitation to nominate delegates to the European Committee on Organ Transplantation04-04-2016160450261239
LægemiddelstyrelsenBestilling af udtalelse og beslutning om opsættende virkning i klagesag04-04-2016160451061568
Det Etiske Råd
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Videresendelse af Finansministeriets nye cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver med tilhørende vejledning04-04-2016160451361622