Fra: 01-04-2016 til: 03-04-2016
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 121 Ændringsforslag01-04-2016160073360572
Statens Veterinärmedicinska AnstaltVedr. refusion for rejseudgifter for oplægsholder01-04-2016160077559530
Danske RegionerSvar på status for kortlægning og puljekriterier01-04-2016160095960186
SundhedsdatastyrelsenBidrag fra RSI PRO projektgrundlag.31-03-2016160095958771
Styrelsen for PatientsikkerhedOm tilsynslisten01-04-2016160109460554
Region MidtjyllandRegionshospitalet Viborg - kvartalsrapport for 3. kvt. 201501-04-2016160116959544
Dansk MetalStatusrapport og tilsagn for projekt Sundhed i Gear.31-03-2016160126157973
Svendborg KommuneStatus og tilsagn for projekt Turbotjek.31-03-2016160126258069
ArrivaStatus og tilsagn vedr. projekt Søvnfokuseret sundhedstjek.31-03-2016160126358172
SKATProjektstatus og tilsagn vedr. Sund Motor.31-03-2016160126558522
DiabetesforeningenStatusrapport og tilsagn vedr. Arbejdspladsen som sundhedsarena.31-03-2016160126658640
NEXT - Uddannelse KøbenhavnVedr. Afrapportering fra projekt01-04-2016160145860354
SundhedsstyrelsenTilbagemelding til SST - Udpegning af repræsentanter til Arbejdsgruppe vedr. adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling.31-03-2016160173658778
Odense KommuneEndeligt tilsagn Odense Kommune 201601-04-2016160190159590
Danmarks Psoriasis ForeningBesvarelse af henvendelse vedr. psoriasisbehandling01-04-2016160223159910
Social- og IndenrigsministerietKontoplan - budget og regnskabssystem for regioner - de særlige regnskabsoplysninger01-04-2016160240759602
Region MidtjyllandMødereferat 15.03.2016 - Dansk Center for Partikelterapi - udkast.31-03-2016160241257832
Danske Patienter
Danske Ældreråd
SUFO
Revideret referat fra mødet den 23. februar i følgegruppen for demenshandlingsplanen01-04-2016160286360351
 Bekræftelse på modtagelse af henvendelse vedr. behandling.30-03-2016160340457102
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Høringsnotat og høringssvar vedr. L 16631-03-2016160345258167
Vejle KommuneBrev om udmøntning af pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum31-03-2016160350960487
MF Flemming Møller Mortensen
MF Liselott Blixt
MF Jane Heitmann
MF Carolina Magdalene Maier
MF Mette Abildgaard
MF May-Britt Kattrup
MF Lotte Rod
Brev om udmøntning af puljen til statslig medfinansiering af stofindtagelserum i 2016 og om naloxon-initiativet31-03-2016160350960542
Københavns KommuneBrev om udmøntning af pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum31-03-2016160350960467
Aarhus KommuneBrev om udmøntning af pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum31-03-2016160350960471
Odense KommuneBrev om udmøntning af pulje til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum31-03-2016160350960480
Kræftens BekæmpelseOpfølgning på møde om nyt cancerpatientregister01-04-2016160359659635
 Svar på henvendelse vedr. uetisk eksperiment med psykisk syg psykolog01-04-2016160366560366
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 38131-03-2016160384459148
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 38031-03-2016160384459151
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 37731-03-2016160384459159
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 37831-03-2016160384459157
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 37931-03-2016160384459154
Ankestyrelsen
Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Assens Kommune
Ballerup Kommune
Billund Kommune
Bornholms Regionskommune
Brøndby Kommune
Brønderslev Kommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Favrskov Kommune
Faxe Kommune
Fredensborg Kommune
Fredericia Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Kommune
Halsnæs Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Hillerød Kommune
Hjørring Kommune
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ikast-Brande Kommune
Ishøj Kommune
Jammerbugt Kommune
Kalundborg Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Køge Kommune
Langeland Kommune
Lejre Kommune
Lemvig Kommune
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Middelfart Kommune
Morsø Kommune
Norddjurs Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Næstved Kommune
Odder Kommune
Odense Kommune
Odsherred Kommune
Rebild Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Samsø Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Struer Kommune
Svendborg Kommune
Syddjurs Kommune
Sønderborg Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Viborg Kommune
Vordingborg Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune
Aalborg Kommune
Orientering om lov om ændring af lov om social service (målretning af de forebyggende hjemmebesøg) samt bekendtgørelsen om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a.31-03-2016160387458600
Region SyddanmarkAnlæg-pl med 2015 som basisår.31-03-2016160389658737
 Forespørger om adgang til oplysninger om den enkelte beboers tilstand.17-03-2016160403752414
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del - svar på spm. 40331-03-2016160409260083
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm del - svar på spm. 39931-03-2016160409260081
 Svar vedr. tilskud til tandbehandling01-04-2016160415659573
 Svar på anmodning om aktindsigt vedr- sagsnr. 160119101-04-2016160426759916
LægeforeningenAfbeskikkelse af KR - Det Psykiatriske Patientklagenævn.31-03-2016160431858553
LægeforeningenLægeforeningen anmodes om kontaktinformationer ifbm afbeskikkelser - Det Psykiatriske Patientklagenævn.31-03-2016160431858683
LægeforeningenAfbeskikkelse af PB - Det Psykiatriske Patientklagenævn.31-03-2016160431858543
StatsforvaltningenGenbeskikkelse af IS - Det Psykiatriske Patientklagenævn.31-03-2016160431858628
 Svar vedr. valg af læge01-04-2016160436559513
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ydelsespraksis i psykiatrien01-04-2016160436959469
Region HovedstadenSvar på Region Hovedstadens spørgsmål om krav om 1-sengsstuer.30-03-2016160440358445
Danske Regioner
Danske Regioner
DUT-høring til Danske Regioner01-04-2016160440560513
Danske Patienter
Danske Ældreråd
SUFO
Danske Regioner
KL
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Lægeforeningen
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Sundhedsstyrelsen
Ældre Sagen
Alzheimerforeningen
Demensalliancen
DemensKoordinatorer i Danmark
Nationalt Videnscenter for Demens
Danske Fysioterapeuter
Danske Seniorer
Ergoterapeutforeningen
ÆldreForum
OK-Fonden
Selveje Danmark
Dansk Psykolog Forening
Socialpædagogernes Landsforbund
Kommentering af statusrapport på demensområdet01-04-2016160442760587
Danske RegionerSpørgsmål om ventetider på demensudredning01-04-2016160442760102
Danske Regioner
KL
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Justitsministeriet
Nationalt Videnscenter for Demens
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Kommentering af statusrapport på demensområdet01-04-2016160442760582
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietØnsker bidrag til besvarelse af henvendelse om borgere visiteret til plejeboliger uden fast normering01-04-2016160445559852
KL
Selveje Danmark
Dansk Erhverv
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Dagsorden og materiale til møde d. 5. april 2016 i følgegruppen for nyt afregningssystem for friplejeboliger14-03-2016160445759857
Region NordjyllandModtagelse af Kvartalsrapport 4- 2015 NAU31-03-2016160446460163
Region NordjyllandModtagelse af endelig kvartalsrapport 4 - 2015 NAU01-04-2016160446460176