Fra: 27-04-2016 til: 27-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 52526-04-2016SJ-STD-DEPSJE80086
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 52826-04-2016SJ-STD-DEPSJE80090
Folketinget Christiansborg§ 71-tilsynet alm. del - spm. 1325-04-2016SJ-STD-DEPSJE80068
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 53026-04-2016SJ-STD-DEPSJE80094
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 53126-04-2016SJ-STD-DEPSJE80095
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 53226-04-2016SJ-STD-DEPSJE80096
FinansministerietInvitaion til fratrædelses reception for særlig rådgiver 27. maj27-04-2016160066480129
YOU RUN GlobalInvitation til motionsløb, folkesundhed og velgørenhed. Søndag den 1. maj26-04-2016160066479069
Danske RegionerDR bemærkninger Tema 2 Modtagelse af patienter12-04-2016160080778307
Danske RegionerDR bemærkninger til Tema 5 Lokal brug af data til kvalitesforbedringer15-04-2016160080778298
Danske RegionerOpdateret Tabel 4.2. fra regionerne - Akutområdet26-04-2016160080779094
Danske RegionerDR bemærkninger til Tema 3 Speciallægen i front12-04-2016160080778303
Folketinget ChristiansborgSUU L 142 Ændringsforslag25-04-2016160091579019
Folketinget ChristiansborgÆndringsforslag SUU L 142 - sendt25-04-2016160091579017
UdenrigsministerietMøde i den Internationale Operative Stab onsdag den 4. maj 2016 kl. 14 i Udenrigsministeriet: Egypten27-04-2016160091679982
Dansk Center for OrgandonationSvar vedr. anmodning om oplysninger vedr. organdonation20-04-2016160097879930
Folketinget ChristiansborgSUU L 166 spm 126-04-2016160110579708
 Borgerbrev - klage over praktiserende læger m.v.20-04-2016160133674897
 Borgerbrev - patientklagenævn m.v.18-04-2016160133672261
 Borgerbrev - Kbh.komm, erstatning osv.26-04-2016160133678263
 Borgerbrev - erstatning m.v.21-04-2016160133676026
 Borgerbrev - Ønsker at modtage post fremover i e-boks20-04-2016160134175975
 Borgerbrev - Diskrimination af psykiatriske patienter20-04-2016160134174879
 Borgerbrev - Diskrimination af mennesker med psykiatrisk diagnose i somatisk sundhedssystem24-04-2016160134177190
 Borgerbrev - psykiatrien i Region Syddanmark skaber falske behov21-04-2016160134177134
 Borgerhenvendelse - diskrimination af psykisk syge16-04-2016160134172145
 Borgerhenvendelse - kommentar til svar på henvendelse vedr. psykisk syge og ytringsfrihed17-04-2016160134172153
 Borgerbrev - Traumeudredning af almindelig dansker24-04-2016160134177194
 Orientering om svar i sagen fra politiet21-04-2016160134976440
Region SyddanmarkInfo om Invitation til indvielse af FAM på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg19-04-2016160181578312
Sydvestjysk Sygehus, EsbjergFAM-indvielse SVS 13. maj 201620-04-2016160181578258
Landsforeningen LænkenRegnskab for Aktivitetspuljen 2014 sagsnr. 140234429-03-2016160207780159
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBekræftelse til SUM af, at UIBM overtager henvendelse om bevarelse af plejecenter efter almenboligloven06-04-2016160213280058
Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingFörslag till panelister efterfrågas: Tjänstemannapanel om könsstympning27-04-2016160268779531
 Borgerhenvendelse - sådan ødelægger man et menneskes hjerne19-04-2016160275974825
Danske Patienter
Danske Patienter
Invitation til Marienborgmøde om demens - tilmelding Danske Patienter27-04-2016160306279963
Danske FysioterapeuterTilmelding til Marienborgmøde om demens den 9. maj 2016 - Danske Fysioterapeuter26-04-2016160306280328
DemensKoordinatorer i DanmarkMarienborgmøde om demens den 9. maj - tilmelding Demenskoordinatorerne26-04-2016160306279980
Dansk Psykolog ForeningInvitation til Marienborgmøde om demens - tilmelding Dansk Psykolog Forening27-04-2016160306279809
AlzheimerforeningenInvitation til Marienborgmøde om demens - tilmelding Alzheimerforeningen27-04-2016160306279828
Dansk ErhvervInvitation til Marienborgmøde om demens - tilmelding Dansk Erhverv27-04-2016160306279942
SundhedsstyrelsenTilmelding til Marienborgmøde om demens den 9. maj - Sundhedsstyrelsen27-04-2016160306279952
Dansk TandplejerforeningInvitation til Marienborgmøde om demens - tilmelding Dansk Tandplejerforening26-04-2016160306280330
Selveje DanmarkTilmelding til Marienborgmøde omkring demens - tilmelding Selveje Danmark26-04-2016160306280332
SocialpædagogerneMarienborgmøde om demens - tilmelding Socialpædagogerne27-04-2016160306280324
Danske ÆldrerådInvitation til Marienborgmøde om demens - tilmelding Danske Ældreråd26-04-2016160306280327
Varde KommuneTilmelding til Marienborgmøde om demens den 9. maj - Varde Kommune27-04-2016160306279970
UdenrigsministerietInformation fra det Internationale Atomenergiagenturs arbejde inden for sundhed, fødevarer, landbrug, miljø og vandressourcer18-04-2016160311773503
 Borgerhenvendelse, evaluering, psykiatri.25-04-2016160345978168
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgVedr. foreløbige besvarelser på SUU alm. del spm. 311-31521-04-2016160347279967
Cross border healthcare expert group EU-KommissionenOpfølgning fra England - UK - patientmobilitetsdirektivet21-04-2016160356076497
Cross border healthcare expert group EU-KommissionenOpfølgning Irland - IE - patientmobilitetsdirektivet20-04-2016160356076499
Cross border healthcare expert group EU-KommissionenOpfølgning Slovakiet - SK - patientmobilitetsdirektivet22-04-2016160356078049
Healthcare DenmarkProgram og deltagerliste for svensk delegation maj 201627-04-2016160371080040
Styrelsen for PatientsikkerhedOprindelige akt 16, 17 og 18 fra Styrelsen for Patientsikkerhed - aktindsigt26-04-2016160384378403
KLKL's økonomiske høringssvar vedr. pkt. 308: DUT-afregning 2016 om hospicepladser fra Kræftplan III.25-04-2016160394378085
Region MidtjyllandEffekten af behandlingsmetoder indenfor ludomani - udkast til rapport29-03-2016160395378286
 Borgerhenvendelse - kommentarer til brev vedr. 5-års-reglen for læger16-04-2016160415172126
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBidrag fra UIBM til svar til DI-service.19-04-2016160445578979
 Anmoder om samtale med ministeren24-04-2016160467277196
Ringsted KommuneVedr. pulje til livskvalitet på plejecentre - økonomi.26-04-2016160482778322
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsministeriet
Deloitte DG DIGIT - bemærkninger fra SDS26-04-2016160494378659
Folketingets Lovsekretariat
MF May-Britt Kattrup
Svar på spm. S 101127-04-2016160495479572
Folketingets Lovsekretariat
MF May-Britt Kattrup
Svar på spm. S 101227-04-2016160495479569
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om oversættelse af skema - patientmobilitetsdirektivet26-04-2016160506578126
European Commission DG SANTEFremsendelse af spørgeskema vedr. patientmobilitetsdirektivet25-04-2016160506578096
Styrelsen for PatientsikkerhedFremsendelse af tidligere brugt dansksproget spørgeskema - patientmobilitetsdirektivet26-04-2016160506578339
 Fremsender link - Henviser til henvendelse af 18. april 2016 vedr. forbud mod kemoterapi, fordi det er uden effekt, og slår flere patienter ihjel, end det gør sygdomsfri19-04-2016160508573494
 Borgerhenvendelse - danske statsborgere bosat uden for Danmark mister alle rettigheder bortset fra beskatning07-04-2016160510964647
 Borgerhenvendelse - forespørgsel om tilskud til tandpleje i udlandet18-04-2016160511073415
 Borgerhenvendelse - ønsker et møde med ministeren19-04-2016160511173436
European Commission DG GrowDraft Minutes of the Multistakeholders Workshop - Amsterdam 22/3/201625-04-2016160511279496
 Borgerhenvendelse - salg af tobak online19-04-2016160511374849
 Borgerhenvendelse - ældre uden pårørende18-04-2016160511872260
Syddansk UniversitetAktindsigt fra Syddansk Universitet19-04-2016160511974829
 Borgerhenvendelse - Klage over forholdene på Lindelse plejecenter25-04-2016160512078006
Danske RegionerRegionernes behandlingstilbud til traumatiserede unge12-04-2016160512179581
 Borgerhenvendelse - sundhedsområdet i Region Sjælland06-04-2016160512364298
 Borgerbrev - fremsender artikel om langt og hårdt sygdomsforløb22-04-2016160512577527
BeredskabsstyrelsenInvitation til Øvelsesseminar 201625-04-2016160512778045
 Borgerhenvendelse vedr. transseksualitet25-02-2016160513735805
 Borgerhenvendelse - om forløb som kronisk iskæmisk hjertepatient25-04-2016160514578044
PatientforeningenForeslår at stoppe favorisering12-04-2016160514667561
 Borgerhenvendelse - klage over at eftersyn af pacemaker flyttes til Herning18-04-2016160514772694