Fra: 26-04-2016 til: 26-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Invitation til ministeren til at holde et ældrepolitisk oplæg en mandag i oktober26-04-2016160066078440
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeInvitation til reception og prisoverækkelser den 13. maj 2016 kl. 14 i København01-04-2016160066078021
MF Jane HeitmannInvitation til møde om udryddelsen af polio26-04-2016160066078442
Den Nationale Videnskabsetiske KomitéInvitation til uddeling af Den Videnskabsetiske Hæderspris 2016 ved Komitésystemets årsmøde d. 6. oktober26-04-2016160066078467
Forsikring & PensionProgram til Forsikring & Pensions årsmøde den 12. maj 201626-04-2016160066079247
Ganløse SvømmeklubInvitation til Store Badedag i Ganløse 15. maj.25-04-2016160066077470
 Invitation til deltagelse i debatmøde om idræt og sundhed under Folkemødet 2016 fredag d. 17. juni kl. 12.30-13.3019-04-2016160066274848
Alpha-LinguaInvitation til at deltage i debat Hvordan får Danmark kvalificerede tolke? Lørdag den 18. juni kl. 17.45-18.3025-04-2016160066278027
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation til at deltage i WHO-arrangement på Bornholm d. 17. juni 201620-04-2016160066275570
Fiskeforretningen HAVIndbydelse til kåringen af årets Pinsefisk 201626-04-2016160066478954
Gizmo Cast Borgergade 91Invitation til deltagelse i Vild med Dans 201625-04-2016160066478002
Mungo ParkInvitation: Københavnerpremiere: H.C. ANDERSENS SAMLEDE EVENTYR25-04-2016160066478003
Nordisk MinisterrådVedr. Slutrapport18-02-2016160077578173
FødevarestyrelsenVedr. MRSA-rådgivningstjenesten03-03-2016160085178226
KLKL's økonomiske høringssvar vedr. pkt. 286 vedr. lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler25-04-2016160089578133
Ernst & YoungEndelig honoraropgørelse fra EY26-04-2016160090278909
Falck HealthcareAcceptskrivelse med regnskab projekt - Lighed i sundhed.18-04-2016160125677903
Komiteen for SundhedsoplysningAccept og udbetalingsanmodning projekt - sundhedstilbud i almene boligområder.18-04-2016160142477908
Statens Serum InstitutKIND Reminder: To EAAD TAC Participants 2015 and NFPs for AMR and Communication for action: EAAD 2015 evaluation questionnaire videresendt fra SSI26-04-2016160143578281
Ballerup KommuneAcceptskrivelse, projekt - fysisk inaktive skolebørn.21-04-2016160146077969
FødevarestyrelsenSvar vedr. implementeringsarbejdsgruppe16-02-2016160167778162
RigsrevisionenNotat fra EY og leverancer fra RM vedr. DNU handlingsplan <8117>26-04-2016160222978495
RigsrevisionenEndeligt notat vedr. handlingsplan for DNU <8117>26-04-2016160222978301
RigsrevisionenKommissorium III på DNU - EY notat i endelig version26-04-2016160222978492
Cryos International DenmarkErindringsmail vedr. opfølgende spørgsmål om assisteret reproduktion17-03-2016160240977416
Cryos International DenmarkKvittering for svar på erindringsmail vedr. opfølgende spørgsmål om lov om assisteret reproduktion17-03-2016160240977425
MedComIt-udvikling i praksissektoren26-04-2016160241979005
SundhedsstyrelsenDet koordinerende udvalg for sundhedsprofiler - indstilling vedr. udsendelse med Digital Post i 201726-04-2016160246278744
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 145 af 25. april 201626-04-2016160249279102
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-156/16, Tigers25-04-2016160249277070
 Ønsker ministerens autograf25-04-2016160260778037
Center for Biosikring og BioberedskabAfrika biosikring26-04-2016160290578948
LægemiddelstyrelsenNy henvendelse fra borger til LMS - alternativ medicin.20-04-2016160340477420
Region MidtjyllandDNV Psykiatri J 1502855 opfølgning 1 kvartal 2016 - Puljen til forbedring af de fysiske faciliteter og rammer.11-04-2016160342677748
Region SyddanmarkDrejebog første spadestik Nyt OUH18-04-2016160375678054
KL3. udkast til "Indblik i sundhedsvæsenets resultater".21-04-2016160380877283
Danske RegionerTilbagemelding på "Indblik i sundhedsvæsenets resultater".25-04-2016160380877455
Folketingets Lovsekretariat
MF Mette Abildgaard
SUU alm. del - svar på spm. 39826-04-2016160388578449
LægemiddelstyrelsenMateriale vedrørende udpegning af medlem til EMA's manangement board26-04-2016160395978471
LægemiddelstyrelsenUdpegning af medlem til EMA's Management Board25-04-2016160395978470
Nationalt Videnscenter for DemensSvar fra NVFD - statusrapport m.v.15-04-2016160406377784
BygningsstyrelsenRykker for svar på skema vedr. statens lokaleanvendelse i København26-04-2016160434479214
 Opklarende spørgsmål - Vedr. influenzavaccination.03-04-2016160465677355
Aalborg KommuneUdsættelse af ansøgningsfrist for pulje "Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger 2016" til 12. maj kl. 12.25-04-2016160482777056
 Nyt spørgsmål vedr. årsager til omskæring.25-04-2016160495077395
Styrelsen for PatientsikkerhedPåbud og markedsføring - sundhedsydelser.25-04-2016160504477306
Region MidtjyllandMøde 28. april - DNU m.v.13-04-2016160505977899
Region MidtjyllandMøde 28. april - DNU m.v.14-04-2016160505977901
Region MidtjyllandMøde 28. april - DNU m.v.12-04-2016160505977900
Statens Serum InstitutLive-chat25-04-2016160506478094
Miljø- og FødevareministerietOplæg til besøg den 19. maj 201619-04-2016160507178292
 Borgerhenvendelse - new anticancer drug25-04-2016160508477517
 Borgerhenvendelse - forbud mod kemoterapi, fordi det er uden effekt, og slår flere patienter ihjel, end det gør sygdomsfri18-04-2016160508573414
 Borgerhenvendelse - bevilling af hjælpemidler18-04-2016160508773419
Den danske ambassade i BeijingBesøg til SUM af Ministry of Human Resources and Social Security of China d. 10. eller 11. maj 201619-04-2016160510579296