Fra: 21-04-2016 til: 24-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Danske ÆldrerådVedr. status på ældrerådenes forslag til værdighedspolitik i kommunens ældrepleje20-04-2016SJ-STD-SUMAI75371
 Henvendelse og svar vedr. udnævnelse af ny apoteker til Aars Apotek.21-04-2016SJ-STD-SUMDRA76040
SF Film A/SØnsker ministerens mailadresse til fremtidige invitationer14-04-2016160066173202
European Grassroots Antiracist Movement - EGAMOK to sign ? Parliamentarians of Europe get involved to prevent genocide and to fight against genocide denial20-04-2016160066176003
Jyske BankRykker for svar - Adele 2016 Jyske Bank Boksen, Herning04-04-2016160066460930
Danske PatienterPersonlig invitation til Danske Patienters formands afskedsreception den 11. maj 2016.19-04-2016160066474794
Den Britiske Ambassade i DanmarkBritish Embassy: Invitation to celebrate Her Majesty Queen Elizabeth II’s 90th birthday on 9th June20-04-2016160066475368
Social- og IndenrigsministerietForespørger til svar på borgerbrev vedr. klage over DUKH14-04-2016160066870946
 Borgerhenvendelse fra psykisk syg i fleksjob07-04-2016160066865063
 Borgerhenvendelse - hvorfor er det fuldstændig umuligt for en kronisk syg at få førtidspension?20-04-2016160066876006
 Borgerhenvendelse - kommunen overholder ikke loven11-04-2016160066866840
Folketinget ChristiansborgSUU L 143 spm. 2620-04-2016160069174935
Region SjællandSvar Afrapportering vedr. effektiviseringsgevinster i USK20-04-2016160085075900
Dansk Selskab for PatientsikkerhedOrientering om forberedelse til ledelsessessionerne på læringsseminaret 10.-11. maj21-04-2016160094876057
DigitaliseringsstyrelsenProces for PRO19-04-2016160095975869
MedComSvar vedr. e-læring telesår19-04-2016160095975894
SundhedsdatastyrelsenProjektData19-04-2016160095975896
DigitaliseringsstyrelsenSvar vedr. PRO og digitaliseringsstrategi19-04-2016160095975892
Danske RegionerPROCRIN: bevilling af midler til 3. ansøgningsrunde om støtte til klinisk forskning baseret på registre og kliniske databaser.20-04-2016160105875272
Region HovedstadenHenvendelse vedr. puljer på antibiotikaområdet20-04-2016160121176512
Statens Institut for FolkesundhedYderligere opfølgning på dialogmøde21-04-2016160126776599
Den danske ambassade i HanoiPharma Law approved by the National Assembly in Vietnam15-04-2016160140276698
Sydvestjysk Sygehus, EsbjergMinisterbesøg i Esbjerg den 13. maj - information om arrangementet20-04-2016160181574669
SundhedsstyrelsenMødeindkaldelse - 13. møde i nationalt udvalg for NKR31-03-2016160198276684
SundhedsstyrelsenEftersendelse til møde i Nationalt udvalg for NKR - emnenotat05-04-2016160198276681
Danske RegionerTilrettet OK-Nyt - Løn nr. 015-2016 - Frigivelse af bl.a. Arbejdstidsaftale for pædagogisk personale ved døgninstitutioner, aftale om konvertering af ulempetillæg, aftale om lokal løndannelse for hus/renområdet og rammeaftale om seniorpolitik18-04-2016160225572618
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag T-603/15 R, Regine Frank contre Commission européenne20-04-2016160249275875
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag T-754/14 R, Michael Efler e.a. contre Commission européenne20-04-2016160249275872
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-148/16, Akarsar20-04-2016160249275878
Sundhed.dkKontaktpersonmøde hos sundhed.dk d. 26. maj21-04-2016160270076503
International Agency for Research on CancerInvitation to the 58th Session of IARC Governing Council, Lyon, France20-04-2016160319375552
World Health Organization (WHO)Governance Reform 28-29 April 2016 Geneva06-04-2016160327273184
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus20-04-2016160338976355
SundhedsstyrelsenReferat fra møde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 16. marts 201607-04-2016160374076675
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO CIRCULAR LETTER TO MEMBER STATES IN THE WHO EUROPEAN REGION 201621-04-2016160377476784
SundhedsdatastyrelsenIndblik i sundhedsvæsenets resultater - kræftoverlevelse21-04-2016160380876280
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra 44. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 17. marts 2016.20-04-2016160388775417
Danske ÆldrerådTil minister tale d. 2. maj - DANSKE ÆLDRERÅD - Henvendelse til ministeren m. status på ældrerådenes arbejde m. værdighedspolitik.20-04-2016160397775262
Behandlingscenter TjeleRegnskab og rapport30-03-2016160404876612
SundhedsstyrelsenRevideret referat fra møde i Prognose- og Dimensioneringsudvalget 3. marts 201611-04-2016160406776671
 Nyt spørgsmål - Patientklagesystemet.17-04-2016160408874573
KMDOpfølgning på tilbud om undervisning til SUM på WorkZone 2016 R220-04-2016160410676404
Filskov FriplejehjemAnsøgningsskema vedr. pulje til livskvalitet på plejehjem og plejeboliger 2016 og 2017.20-04-2016160433574703
UdenrigsministerietDansk-russisk regeringsråd: Optegnelser fra møde i Udenrigsministeriet den 15. april20-04-2016160445076702
 Ansøgning - livskvalitet på plejecentre.19-04-2016160482774562
 Ansøgning - livskvalitet på plejehjem.19-04-2016160482774563
Region HovedstadenEVA-kompensation 2015.20-04-2016160500075533
Foreningen MisbrugsportalenAnsøgning til aktivitetspuljen 2016 - Misbrugsportalen.29-03-2016160500575593
Folketinget ChristiansborgS 101720-04-2016160501675683
Folketinget ChristiansborgS 101820-04-2016160501675684
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 51721-04-2016160503376752
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 51821-04-2016160503476754
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 51921-04-2016160503576755