Fra: 20-04-2016 til: 20-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 50820-04-2016SJ-STD-DEPSJE75551
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 51120-04-2016SJ-STD-DEPSJE75560
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 51220-04-2016SJ-STD-DEPSJE75561
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 50920-04-2016SJ-STD-DEPSJE75558
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 51320-04-2016SJ-STD-DEPSJE75682
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 51020-04-2016SJ-STD-DEPSJE75559
Netværksgruppen SundhedspolitikInvitation til oplæg for netværksgruppen Sundhedspolitik til januar 201715-04-2016160066072061
Langeland KommuneAnmodning om et møde med ministeren19-04-2016160066074837
Social- og IndenrigsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om ledsagerordning19-04-2016160066875441
Social- og IndenrigsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse om klage over manglende afgørelse.19-04-2016160066874012
Social- og IndenrigsministerietBesvarelse af borgerhenvendelse - BPA ordningen20-04-2016160066875224
Aarhus Universitet
Sundhedsministeriet
Udkast til referat og bilag fra mødet i STARS* den 8. marts 2016 samt mødeplan for 2016 m.fl.19-04-2016160082773212
Miljø- og FødevareministerietHøring i EU-miljøspecialudvalget vedr. miljø - Rammenotat vedr. rådskonklusioner om EU´s handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter15-04-2016160107772069
CSC Danmark A/SNy tidsplan til opgradering til WorkZone 2016 R218-04-2016160128773144
KMDOversigt over tilpasninger som skal løftes ved opgraderingng til WorkZone 2016 R2 til godkendelse18-04-2016160128773141
Haderslev KommuneHaderslev Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62171 - Styrket genoptræning og rehabilitering....19-04-2016160135873164
Københavns KommuneRedegørelse Københavns Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.19-04-2016160172373934
Sorø KommuneRedegørelse tilskud Sorø Kommune 2016 - En værdig ældrepleje.19-04-2016160192173539
Syddansk UniversitetOplæg til projektbeskrivelse om evaluering af generisk navn.12-04-2016160215873644
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 015-16 - Modernisering af specialet intern medicin i speciallægepraksis19-04-2016160225573437
Danske RegionerOK-Nyt - Praksis nr. 014-16 "Vedr. indbetaling til Kvalitets- og Efteruddannelsesfond for fodterapi"14-04-2016160225570521
Danske RegionerOK-Nyt - Løn nr. 015-2016 - Frigivelse af bl.a. Arbejdstidsaftale for pædagogisk personale ved døgninstitutioner, aftale om konvertering af ulempetillæg, aftale om lokal løndannelse for hus/renområdet og rammeaftale om seniorpolitik15-04-2016160225572067
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 136 af 18. april 201619-04-2016160249275380
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-138/16, AKM19-04-2016160249274763
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-154/16, Latvijas dzelzcelš19-04-2016160249274764
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-144/16, Município de Palmela19-04-2016160249274765
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-147/16, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen19-04-2016160249274766
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-145/16, Aramex Nederland19-04-2016160249274767
UdenrigsministerietKendelse om slettelse af sag C-445/15, Nutricia19-04-2016160249274768
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. borgerbrev om indberetningspligt for rituel omskæring.19-04-2016160249673293
 Registrering af omskæringer i Sygesikringsregisteret07-04-2016160249664653
Region HovedstadenReferat fra Styregruppemøde i SJ2 d. 14. april 201620-04-2016160266975696
SundhedsstyrelsenUdpegning af medlem for Sundhedsstyrelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen19-04-2016160290474773
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus13-04-2016160338874700
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus14-04-2016160338874715
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus13-04-2016160338874708
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus15-04-2016160338874723
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus15-04-2016160338874722
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus14-04-2016160338874716
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus13-04-2016160338874698
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus19-04-2016160338974730
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus19-04-2016160338974735
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus19-04-2016160338974729
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus18-04-2016160338974727
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus18-04-2016160338974726
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus18-04-2016160338974724
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Folketingets Retsudvalg
Folketingets Skatteudvalg
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
Folketingets Transport- og Bygningsudvalg
Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg
Folketingets Udenrigsudvalg
Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg
Folketingets Udvalg for Landddistrikter og Øer
Folketingets Kulturudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 38620-04-2016160390975033
DH-BIO Bioetisk komité under EuroparådetDocs on possible options & comments of delegations/docs sur les options éventuelles & commentaires des délégations - DH-bio-mental health-møde.18-04-2016160426273403
Sundhed.dkReferat fra bestyrelsesmødet i sundhed.dk d. 6. april 201619-04-2016160440075693
 Studerende - innovationsprojekt på SDU31-03-2016160478559351
 Studerende - innovationsprojekt på SDU07-04-2016160478564655
 Borgerhenvendelse omkring medicinforbrug på sygehuse04-04-2016160479061882
 Borgerhenvendelse om medicinhåndtering på bosteder04-04-2016160479161883
Ringsted KommuneSpørgsmål vedr. pulje livskvalitet.19-04-2016160482774080
ErhvervsstyrelsenDanske bemærkninger til UK-notifikation i 201220-04-2016160489475222
Statens Arkiver - RigsarkivetTilsyn med kvalitetssikring og eksempler på kvalitetskontrol26-02-2016160494835822
Folketingets LovsekretariatS 101119-04-2016160495474039
Folketingets LovsekretariatS 101219-04-2016160495474058
Udbetaling DanmarkNotat om kontaktpunkter20-04-2016160495875120
Udbetaling DanmarkSvar til UDK om samkøring af oplysninger20-04-2016160495874919
 Borgerhenvendelse - QALY beregninger vedr. modermærkekræft12-03-2016160497748829
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetUdlodningsmidler/ansøgning fra KIU-Patientforening Kræft I Underlivet 201631-03-2016160498875316
Digital Communication Awards Quadriga University BerlinDigital Communication Awards 2016 Video Tutorial14-04-2016160500170754
HjerneForumHjerne Forum ansøgning- Aktivitetspulje 201631-03-2016160500475587