Fra: 15-04-2016 til: 17-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 48515-04-2016SJ-STD-DEPSJE71688
Folketinget ChristiansborgSUU alm del spm 48314-04-2016SJ-STD-SUMMSB71135
Folketinget ChristiansborgSUU alm del spm 48414-04-2016SJ-STD-SUMMSB71136
 Ønsker at fratræde som patientrepræsentant i Forfremmelsesrådet13-04-2016160065971022
DiabetesforeningenØnsker møde for at drøfte en national indsats på diabetesområdet11-04-2016160066071007
H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9Invitation til at holde oplæg ved Lundbeck Global Patient Advocacy Summit 2016 d. 27.-28. juni i København08-03-2016160066071651
Praktiserende Lægers Organisation - PLOInvitation til åbningen af Lægedage den 14. november 2016 i Bella Center14-04-2016160066070958
Sydvestjysk Sygehus, EsbjergInvitation til indvielse af FAM på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg den 13. maj 201614-04-2016160066070955
Sundhed i GearInvitation til at deltage i sundhedscafé "Sundhed i Gear", Roskilde Tekniske skole 4. maj14-04-2016160066070725
Københavns PolitiTilbud om indkvartering i forbindelse med Folkemødet på Bornholm14-04-2016160066270549
EffectorInfo om Effector's prisuddeling for patientforeninger på Folkemødet14-04-2016160066271629
Nusrat Djahan MoskeenInvitation til symposium i anledning af besøg af religiøst overhoved og middag.14-04-2016160066470124
 Borgerhenvendelse vedr. klage over DUKH11-04-2016160066867636
Folketinget ChristiansborgSUU L 143 spm. 2114-04-2016160069170313
Folketingets LovsekretariatFølgebrev til lovforslag L 121 vedtaget den 14. april 201614-04-2016160073370523
Folketinget ChristiansborgEFK alm. del - spm. 143 (omtryk)14-04-2016160087070599
Folketinget ChristiansborgSUU alm del spm 480 OMTRYKT14-04-2016160087071133
SundhedsstyrelsenEndeligt referat af 2. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient15-04-2016160095771217
GigtforeningenGigtforeningen anmoder om information vedr. udmøntningen af midlerne fra puljen14-04-2016160095871095
Danske RegionerDR bidrag til sag om PRO i ØA16 til bestyrelsen.13-04-2016160095970009
Social- og IndenrigsministerietRegnskabsinstruks med ændringsforslag14-04-2016160102871074
FinansministerietRegnskabsinstruks med ændringsforslag14-04-2016160102871079
LægemiddelstyrelsenIndstilling til Lægemiddelstyrelsens Kemiudvalg/Farmakopénævn14-04-2016160103971049
 Bemærkninger om Farmakopénævnet14-04-2016160103971047
LægemiddelstyrelsenIndstillinger til Farmakopénævnet15-04-2016160103971457
Arbejdsmiljørådet4. udsendelse af Orienteringsmateriale 201615-04-2016160114771205
Danske RegionerSvar på spørgsmål om puljer på antibiotikaområdet30-03-2016160121171398
Danske RegionerHenvendelse vedr. puljer på antibiotikaområdet07-04-2016160121171347
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62192 - Styrket genoptræning og rehabilitering.14-04-2016160137070047
Region NordjyllandRegion Nordjylland fremsender slutrapport til projektnr. 65105 - Styrkelse af sengekapaciteten - psykisk syge børn og unge.11-04-2016160138066345
Danske RegionerOk fra DR - Fastsættelse af emne for antibiotikakampagnen 2016.13-04-2016160143570057
Aabenraa KommuneAabenraa Kommune fremsender regnskab til projektnr. 65215 - Alkoholbehandling af dobbeltbelastede.13-04-2016160153369989
Danske HospitalsklovneKvittering for tilsagn - Hospitalsklovnebesøg til psykisk syge børn 2016-2019.14-04-2016160177470169
Danske HospitalsklovneDanske Hospitalsklovne - indledende øvelser på sygehus.14-04-2016160177470189
MedComFra MedCom: Tilrettet guide til G-GOP - afventer tilretning af visning af standarden (blå blanket/skema)15-04-2016160209771609
Næstved SygehusAccept og udbetalingsanmodning - Behandling af svært overvægtige børn.13-04-2016160248669955
SundhedsdatastyrelsenIndlæggelse af nyfødte - grafisk overblik08-04-2016160303370424
LægemiddelstyrelsenUdtalelse fra LMS om sagsforløb vedr. alternativ medicin.13-04-2016160340470032
Danske RegionerBidrag fra Danske Regioner til brug for besvarelse af spm 376 og spm 39813-04-2016160388570620
Plesner Advokatfirma Amerika Plads 37Bemærkninger fra Plesner til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. afgørelse om aktindsigt.11-04-2016160391169660
Frederiksberg CenteretRegnskab 2015 - Frederiksbergcenteret, Behandling af ludomani14-03-2016160404871081
Center for LudomaniRegnskab for 2015 - CfL/Forebyggelse31-03-2016160404871250
Frederiksberg CenteretRegnskab 2015 - Frederiksbergcenteret, Forebyggelse af ludomani14-03-2016160404871101
Center for LudomaniRegnskab for 2015 - CfL/behandling30-03-2016160404871187
SundhedsstyrelsenUdmøntningsmateriale vedr. satspuljen Center om kompliceret sorg13-04-2016160424771747
UdenrigsministerietHØRING: Udkast til dagsorden for arbejdsgruppemøde i dansk-russisk regeringsråd. Frist: Fredag d. 8. april01-04-2016160445071105
 Gensvar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning14-04-2016160456970990
 Yderligere kommentar fra borgeren vedr. aktindsigtsanmodning15-04-2016160456970992
SundhedsdatastyrelsenOrientering fra Sundhedsdatastyrelsen14-04-2016160456970999
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. førtidspension13-04-2016160476171118
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet - Bekg. om tobaksvarer m.v.14-04-2016160477070308
 Borgerhenvendelse vedr. prioriteringsprincipper04-04-2016160478470074
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om afgørelse om lægevalg - hvilende sikring.07-04-2016160480070638
 Kopi af brev til Glostrup vedr. bortkommen journal.02-02-2016160480415005
Region SjællandYderligere fra Region Sjælland vedr. videregivelse af oplysninger.23-03-2016160480870766
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 48214-04-2016160482970338
 Borgerhenvendelse - stof til eftertanke - betaling for livstestamente13-04-2016160483469312
 Aktindsigtsbegæring vedr. sundhedsloven10-04-2016160483566248
 Borgerhenvendelse - Henvendelse vedr. aktiv dødshjælp.13-04-2016160483669948
 Borgerhenvendelse - ønsker pårørendedage12-04-2016160484068795
 Borgerhenvendelse - ønsker bekræftelse på oprettelse af livstestamente13-03-2016160484948854
UdenrigsministerietHR question on access, pricing and reimbursement of certain medical devices15-03-2016160485171689
KLPriser for insulinsprøjter og SWASH-ortoser12-04-2016160485171693
SundhedsstyrelsenSST orienterer om svar til praktiserende læge vedr. Gardasil og brug af aluminium som adjuvans14-04-2016160485371774