Fra: 12-04-2016 til: 12-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ældre SagenInvitation til konference den 11. oktober 2016 i Odense vedr. det gode liv på plejehjem06-04-2016SJ-STD-CAPTIASYS167402
Folketinget Christiansborg§ 71-tilsynet alm. del - spm. 1211-04-2016SJ-STD-DEPSJE67384
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm AD11-04-2016SJ-STD-DEPSJE67383
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47711-04-2016SJ-STD-DEPSJE67388
Danmarks ApotekerforeningInvitation til at åbne Apotekerkonferencen 2016 d. 23. novmber 2016 i Aarhus11-04-2016SJ-STD-SUMLLU67449
 Borgerhenvendelse - ønsker at tilbagekalde livstestamente26-03-2016SJ-STD-DEPCGM55821
 Invitation til at deltage og tale ved Unity walk - Parkinson 28. maj12-04-2016160066067568
LundeboHenvendelse vedr. besøg af beboer fra Lundebo i Dianalund11-04-2016160066067631
Dansk SygeplejerådOplæg for Dansk Sygeplejeråds direktørkreds af sygeplejefaglige direktører mandag den 3. april 2017 på Kolding Fjord Hotel08-04-2016160066068299
Det Medicinske Selskab i KøbenhavnInvitation til at holde oplæg om sundhedspolitikken d. 20. september i Det Medicinske Selskab i København11-04-2016160066067466
Embassy of the Rebulic of KoreaInvitation til ASEM Expert Fourm om menneskerettigheder i Korea 15. - 16. juni 201612-04-2016160066068027
Firstline Communication A/SØnsker møde med ministeren for at drøfte forventninger til udviklingen af fremtidens primære sundhedsvæsen12-04-2016160066067884
Knuthenborg SafariparkInviterer til officiel åbning af Knuthenborg Safaripark dampende vulkan12-04-2016160066468095
 Skoleelever - spørgsmål i forbindelse med projektuge11-04-2016160071067448
 Ministerens kalender endnu ikke offentliggjort?11-04-2016160072267460
Danske RegionerDUT-brev fra DR11-04-2016160073367680
Ballerup KommuneBrev fra Ballerup Kommune vedrørende værdighedspolitikker12-02-2016160076225954
SundhedsstyrelsenAnbefaling vedr. budget for oplysningsindsats om organdonation 201611-04-2016160079267544
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens faglige oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient er offentliggjort12-04-2016160082567829
UdenrigsministerietAC/330-N(2016)0007 - An Industry Perspective on: Resilience Against Health Security Threats08-04-2016160085265304
UdenrigsministerietAC/330-N(2016)0002 - Outline for the JHAFG Workshop on 'Resilient Medical Services', to be conducted on 15-16 September 2016 at NATO HQ11-04-2016160085266656
UdenrigsministerietAC/330(EAPC)D(2016)0003 - Overview of Potential Vulnerabilities in the Health, Agriculture, Food and Water Critical Infrastructures11-04-2016160085266652
UdenrigsministerietAC/330-N(2016)0001 - Outline for the JHAFG Workshop on 'Resilient Food and Water Resources', to be conducted on 14-15 September 2016 at NATO HQ11-04-2016160085266654
UdenrigsministerietAssessment of Critical Shortage of Medical Providers06-04-2016160085263771
Ernst & YoungKommissorium III på DNU - EY notat i endelig version11-04-2016160090267864
Dansk Selskab for PatientsikkerhedFremsendelse - status og aktiviteter 2015 - endelig - I sikre hænder.09-04-2016160094866424
BenzoRådgivningenSvar fra Benzo: Delvis imødekommelse af ansøgning om støtte12-04-2016160095867608
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfartGodkender opgørelsen over udgifter til søfarende i 2015.12-04-2016160113867814
DR Danmarks RadioHenvendelse fra DR vedr. opfølgning på møde med Region Midt om handlingsplan for DNU12-04-2016160119367615
Tropica Aquarium PlantsÆndringer i projektplan 201612-04-2016160125467813
3F - Fagligt Fælles ForbundBudget for projekt - Sammen står vi stærkt.07-04-2016160126065126
DiabetesforeningenAccept og udbetalingsanmodning projekt - Arbejdspladsen som sundhedsarena.07-04-2016160126666414
Statens Institut for FolkesundhedBilag til SIF dialogmøde d. 13. april11-04-2016160126766963
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune spørgsmål til regnskab til projektnr. 62170 - Genoptræning og rehabilitering - hjerneskade.01-04-2016160132467145
Københavns KommuneAccept og udbetalingsanmodning projekt - Fællesskab på tværs.07-04-2016160141966359
BørneulykkesfondenAccept og status projekt - BabySikker.10-04-2016160144166242
Gladsaxe KommuneGladsaxe Kommune fremsender slutrapport til projektnr. 65220 - Styrkelse af alkoholbehandling af dobbeltbelastede.11-04-2016160153866255
Aarhus KommuneRedegørelse Aarhus kommune 2016 - En værdig ældrepleje.11-04-2016160157667101
Frederiksberg KommuneRedegørelse Frederiksberg Kommune 201612-04-2016160160368414
SundhedsdatastyrelsenOECD survey on patient-reported measures til kommentering11-04-2016160176567827
Danmarks ApotekerforeningSvar til Apotekerforeningen vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v.11-04-2016160224167532
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Region Hovedstaden
Accept og udbetalingsanmodning projekt - Svært overvægtige børn.08-04-2016160248366448
UdenrigsministerietFristliste af 07. april 2016 over sager - EU.07-04-2016160249266386
Statens Serum InstitutMateriale fra mødet den 8/4 om udbudsmateriale vedr. rengøringsminiudbud11-04-2016160302967906
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus07-04-2016160338768630
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus08-04-2016160338768649
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus08-04-2016160338768650
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus08-04-2016160338768651
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus08-04-2016160338768632
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus07-04-2016160338768631
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus12-04-2016160338868655
LægemiddelstyrelsenLMST eftermiddagsstatus12-04-2016160338868654
SundhedsstyrelsenSST eftermiddagsstatus11-04-2016160338868653
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS eftermiddagsstatus11-04-2016160338868652
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til udbygning af Herlev Hospital <8088>12-04-2016160360868234
RigsrevisionenSygehusinvesteringer: Endeligt tilsagn til DNU <8088>12-04-2016160360868275
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til Universitetssygehus Køge <8088>12-04-2016160360868180
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bispebjerg <8088>12-04-2016160360868188
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til Nyt Hospital Nordsjælland <8088>12-04-2016160360868196
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til Det nye hospital i Vestjylland, Gødstrup <8088>12-04-2016160360868205
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til Nyt Hospital Hvidovre <8088>12-04-2016160360868215
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til udbygning af Sct. Hans Hospital <8088>12-04-2016160360868225
RigsrevisionenSygehusinvesteringer: Endeligt tilsagn til Slagelse <8088>12-04-2016160360868282
RigsrevisionenBrev til Region Nordjylland om endeligt tilsagn til Aalborg Universitetshospital <8088>12-04-2016160360868245
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til udbygning af Aabenraa Sygehus <8088>12-04-2016160360868252
RigsrevisionenEndeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til etablering af nyt psykiatrisygehus i Slagelse <8088>12-04-2016160360868258
RigsrevisionenEndeligt tilsagn til OUH <8088>12-04-2016160360868265
RigsrevisionenEndeligt tilsagn til Rigshospitalet <8088>12-04-2016160360868267
RigsrevisionenEndeligt tilsagn Kolding <8088>12-04-2016160360868269
RigsrevisionenTilsagn vedr. Regionshospitalet Viborg <8088>12-04-2016160360868272
WHO´s Regionalkontor for EuropaWHO/EURO Letter of invitation for meetings in Geneva in May 201611-04-2016160377468392
Erhvervs- og VækstministerietHøring af Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse - Vækst og udvikling i hele Danmark - FRIST torsdag d. 17. marts.16-03-2016160388966710
Social- og IndenrigsministerietDagsorden for møde om enkelte artikler i den nordiske bistandskonvention den 14. april 201612-04-2016160395268487
KMDUnderskrevet databehandleraftale og fortrolighedsaftale vedr. aflevering af elektroniske ESDH data til Rigsarkivet08-04-2016160408768514
Statens Arkiver - RigsarkivetTilbagemelding fra Rigsarkivet om dataansvar/arkiveringsansvar for de videnskabsetiske komiteers elektroniske anmeldelsessystem12-04-2016160417568298
Dansk Psykiatrisk SelskabHøringssvar vedr. udkast til bekg. om tilskud til psykologbehandling - Dansk Psykiatrisk Selskab.06-04-2016160433363265
Dansk Psykolog ForeningHøringssvar vedr. udkast til bekg. om tilskud til psykologbehandling - Dansk Psykolog Forening.05-04-2016160433363260
Dansk Selskab for Almen MedicinHøringssvar vedr. udkast til bekg. om tilskud til psykologbehandling - Dansk Selskab for Almen Medicin.06-04-2016160433364922
JustitsministerietBemærkninger til demensrapport - JM11-04-2016160442767035
Nationalt Videnscenter for DemensSupplerende kommentarer fra NVD til demensrapport ift. antal demensenheder12-04-2016160442767691
SundhedsdatastyrelsenBemærkinger fra SDS til udtræk af ventetidstal11-04-2016160442767054
Nationalt Videnscenter for DemensBemærkninger til demensrapport - NVD11-04-2016160442766988
AlzheimerforeningenSupplerende bemærkninger til demensrapport - Alzheimerforeningen11-04-2016160442767077
Social- og IndenrigsministerietBemærkninger til SIM til demensrapport11-04-2016160442767055
Danske FysioterapeuterBemærkninger til demensrapport - Danske Fysioterapeuter11-04-2016160442766937
AlzheimerforeningenBemærkninger til demensrapport fra Alzheimerforeningen08-04-2016160442766906
Dansk Selskab for GeriatriBemærkninger til demensrapport fra Dansk Selskab for Geriatri10-04-2016160442766920
KLBemærkninger til demensrapport fra KL11-04-2016160442766923
Nationalt Videnscenter for DemensBemærkninger til demensrapport - NVD11-04-2016160442766932
Dansk Selskab for Almen MedicinBemærkninger til demensrapport fra Dansk Selskab for Almen Medicin11-04-2016160442766940
Dansk Neurologisk SelskabBemærkninger til demensrapport - Dansk Neurologisk Selskab11-04-2016160442767039
SundhedsdatastyrelsenBemærkninger til demensrapport - SDS11-04-2016160442767044
Dansk SygeplejerådBemærkninger til demensrapport - Danske Sygeplejeråd11-04-2016160442767018
DemensKoordinatorer i DanmarkBemærkninger til demensrapport - Demenskoordinatorerne11-04-2016160442767028
ErgoterapeutforeningenBemærkninger til demensrapport fra ergoterapeutforeningen08-04-2016160442766911
Danske RegionerBemærkninger til demensrapport - DR11-04-2016160442767356
ÆldreForumBemærkninger til demensrapport - Ældreforum12-04-2016160442767555
Dansk Psykiatrisk SelskabBemærkninger til demensrapport - Dansk Psykiatrisk Selskab12-04-2016160442767549
Styrelsen for PatientsikkerhedBemærkninger til demensrapport - Styrelsen for Patientsikkerhed11-04-2016160442767584
Dansk Psykolog ForeningBemærkninger til demensrapport - Dansk Psykolog Forening11-04-2016160442767049
Styrelsen for PatientsikkerhedVedr. Strasbourg. Invitation to nominate delegates to the European Committee on Organ Transplantation12-04-2016160450267603
 Tak for deltagelse i speciale12-04-2016160450468505
 Vedr. Opfølgning på deltagelse i studie om det nationale samarbejde omkring antibiotika resistens12-04-2016160450467683
 Kopi af svar vedr. akutmodtagelse04-04-2016160453261350
 Borgerhenvendelse - endnu en grund til nedlæggelse af Regionerne05-04-2016160458862941
 Opfølgende spørgsmål omkring argumentationen for forebyggelsesudgivelserne12-04-2016160468267619
LægemiddelstyrelsenOversender henvendelse om aktindsigt07-04-2016160468264321
 Forespørgsel omkring argumentationen for forebyggelsesudgivelserne04-04-2016160468266403
 Borgerhenvendelse vedr. adresse på sundhedskort07-04-2016160470265059
MF Lotte RodSvar på spm fra RV vedr. gravid kvinde11-04-2016160470567583
Region SjællandHenvendelse vedr. respiratorområdet.29-03-2016160471555990
Region SjællandSpørgsmål om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens29-03-2016160471555991