Fra: 11-04-2016 til: 11-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse om kost, bolig og diverese05-04-2016SJ-STD-DEPKHK67132
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47611-04-2016SJ-STD-DEPSJE67387
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47811-04-2016SJ-STD-DEPSJE67389
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47911-04-2016SJ-STD-DEPSJE67390
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47511-04-2016SJ-STD-DEPSJE67386
Folketingets LovsekretariatS 95211-04-2016SJ-STD-SUMHBJ67229
Folketingets LovsekretariatS 95111-04-2016SJ-STD-SUMHBJ67228
Rådet for bedre hygiejneSkoletoiletdagen 2. maj - åbningstale11-04-2016160066066826
ParkinsonforeningenParkinsonforeningen anmoder om et møde med ministeren for at drøfte videreførelsen af foreningens rehabiliteringsprojekt08-04-2016160066066201
Københavns KommuneØnsker møde med ministeren ang. botilbud08-04-2016160066066212
Københavns KommuneInvitation til sundheds- og omsorgsborgmesterens 40 års fødselsdagsreception.07-04-2016160066465093
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse - Klage over midlertidig stop af sygedagpenge - klager over lang sagbehandlingstid.08-04-2016160066865920
 Anmodning om evaluering vedr. puljen til styrkelse af infrastruktur i klinisk kræftforskning 2007-2009.08-04-2016160070765194
Nordisk MinisterrådHenvendelse vedr. NKJ og One Health11-04-2016160077566980
Dansk Selskab for PatientsikkerhedJustering vedr mål for udbredelsesprojektet (invitation til kommunerne)11-04-2016160095066501
 Borgerbrev - Københavns kommune, Ankestyrelsen m.v.11-04-2016160133666836
PAO Pharma ScandinaviaUdtalelse over PAO Pharma Scandinavias bemærkninger.07-04-2016160139665161
Bornholms RegionskommuneAnmodning om udsættelse af frist for status08-04-2016160144067231
 EHS Nyhedsbrev02-02-2016160166817457
 EMF/RF Kræfter der modvirker forsigtighedsprincippet (ALARA)27-01-201616016689223
 En historie fra den virkelige verden11-03-2016160166848723
FarmakonomforeningenHøringssvar fra Farmakonomforeningen vedr. bekendtgørelser, der implementerer revideret anerkendelsesdirektiv om uddannelser.07-04-2016160205766694
Dansk IndustriHøringssvar fra DI vedr. anerkendelsesdirektiv.07-04-2016160205766696
PharmadanmarkHøringssvar fra Pharmadanmark vedr. bekendtgørelser, der implementerer revideret anerkendelsesdirektiv om uddannelser.08-04-2016160205766617
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet vedr. ændring af 2 bekendtgørelser ad direktiv.07-04-2016160205766650
Amgros I/SHøringssvar fra AMGROS vedr. bekendtgørelser, der implementerer revideret anerkendelsesdirektiv om uddannelser.07-04-2016160205766644
Syddansk UniversitetSvar vedr. proces for evaluering af generisk tekst på apotekets label.08-04-2016160215866612
DTHSHenvendelse fra DTHS vedr. ramme for evaluering11-04-2016160232066455
Social- og IndenrigsministerietKoncept for håndtering af tvister og afslutning af regnskab for kvalitetsfondsbyggerierne21-03-2016160240566260
Region MidtjyllandMødereferat 15.03.2016 - DCPT11-04-2016160241266292
 Fremsender kronikken "Dårlige tænder er en alvorlig sygdom"29-03-2016160245556011
UdenrigsministerietHASTESAG: Præjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-108/16 PPU, Dworzecki08-04-2016160249266392
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag T-140/16, Jean-Marie Le Pen contre Parlement européen08-04-2016160249266396
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 16, 17 og 18)11-04-2016160249267073
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 106 af 21. marts 201605-04-2016160249266372
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 118 af 5. april 201605-04-2016160249266370
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-129/16, Túrkevei Tejtermelo Kft.08-04-2016160249266389
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-103/16, Porras Guisado06-04-2016160249266374
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-107/16, Fidenato (udsættelse af sagen)06-04-2016160249266377
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-111/16, Fidenato06-04-2016160249266380
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-106/16, POLBUD - WYKONAWSTWO06-04-2016160249266383
UdenrigsministerietEU-kontaktpersonerne: Kommissionens dagsorden for den 12. april 201608-04-2016160249766903
TandlægeforeningenTandlægers virksomhedsområde10-03-2016160311547152
Styrelsen for PatientsikkerhedSvarbidrag om bekendtgørelsens § 4, stk. 10 (om Eu-EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson).07-04-2016160325965160
World Health Organization (WHO)Webpage on the election process for the WHO Director-General07-04-2016160346265164
Styrelsen for PatientsikkerhedKvittering fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. sagens udtalelse + akter ved klagesag08-04-2016160369865454
SundhedsstyrelsenSST's oplæg til møde 8/4-16 - Arbejdsgruppe vedr. national lungesatsning (børneastma).07-04-2016160372165237
Erhvervs- og VækstministerietClearing: Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse FRIST: torsdag d. 14. april kl. 1010-04-2016160388966421
 Borgerbrev - lukning af gratis psykolohjælp til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen09-03-2016160412346046
MF Karina Adsbøl
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 42811-04-2016160427566266
MF Karina Adsbøl
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 42711-04-2016160427566268
MF Karina Adsbøl
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
SUU alm. del - svar på spm. 42911-04-2016160427566270
FOA - Fag og ArbejdeBemærkninger til rapport om demensområdet 2016 fra FOA.08-04-2016160442765351
 Vedr. Deltagelse i studie om det nationale samarbejde omkring antibiotika resistens08-04-2016160450466926
Paranova Group A/SPrisloft aftale - begæring om aktindsigt.04-04-2016160452561139
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 45711-04-2016160463566194
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 45311-04-2016160463566193
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 45811-04-2016160463566195
Healthcare DenmarkHenvendelse fra Healthcare DK - Delegationsbesøg - den Lettiske sundhedsminister.17-03-2016160465065513
 Ønsker offentliggørelsesordningen ophævet04-04-2016160467861136
Landslægen - FærøerneLandslægens spørgsmål om kompentence til udstedelse af vejledninger for Færøerne10-04-2016160467966217
UdenrigsministerietBeijing - Referat fra ambassadør - møde SASAC den 1. april 201607-04-2016160468366454
AdvokaterneAnsøgning om ydernummer16-03-2016160469251896
Advokaterne.comVedr. tildeling af ydernummer12-02-2016160469228079
Odense KommuneHenvendelse fra Odense Kommune om hjemmesygepleje (Private leverandører og selvejende institutioner)11-04-2016160469666874