Fra: 08-04-2016 til: 10-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Medborgernes MenneskerettighedskommissionHenvendelse om ordination af depressionsmedicin til børn.04-04-2016SJ-STD-DEPKHK64948
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47207-04-2016SJ-STD-DEPSJE66067
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47107-04-2016SJ-STD-DEPSJE66064
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 46707-04-2016SJ-STD-DEPSJE66059
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 46907-04-2016SJ-STD-DEPSJE66062
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 46807-04-2016SJ-STD-DEPSJE66060
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47307-04-2016SJ-STD-DEPSJE66068
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47007-04-2016SJ-STD-DEPSJE66063
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 47407-04-2016SJ-STD-DEPSJE66069
Randers KommuneVedr. invitation til åbning af Psykiatriens Hus i Randers den 3. maj07-04-2016160066065368
FOA - Fag og ArbejdeInvitation til FOAs debat på Folkemødet den 17. juni 201607-04-2016160066264795
Dansk ByggeriInvitation til Dansk Byggeris årsdag den 28. april 2016 - link til program07-04-2016160066465152
Miljø- og FødevareministerietBekærftelse på overtagelse af henvendelse vedr. dyreværnsloven.01-04-2016160066864940
Nordisk MinisterrådUnderskrevet rekvisition08-04-2016160077565130
Danske RegionerDR svar notat om PRO07-04-2016160095965691
Danske RegionerDR svar notat om PRO07-04-2016160095965688
KL
Danske Regioner
MedCom
MedCom vision og mission08-04-2016160111765209
DiabetesforeningenVedr. faglig afrapportering af partnerskabsprojektet ”Arbejdspladsen som sundhedsarena for forebyggende sundhedstjek og tidlig opsporing af type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme”08-04-2016160126665481
KMDReturnering af underskrevet databehandleraftale og fortrolighedsaftale vedr. Aflevering af elektroniske ESDH data til Rigsarkivet samt status for projektet.08-04-2016160127165386
Tårnby KommuneTårnby Kommune fremsender regnskab til projektnr. 62115.08-04-2016160129465852
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee - BIAC Forum on Innovation in Health and Well-Being, 3-4th May 2016.07-04-2016160176564589
 Gensvar fra borgeren vedr. dækning af sygesikring08-04-2016160217766015
DeloitteUdkast - afslutning af regnskab08-04-2016160240565455
Sundhed.dkWorkshop om formidling af patientrettigheder på sundhed.dk08-04-2016160270065791
 Borgerhenvendelse - klage over afgørelse, håndtering af sagen m.m.08-01-2016160296366169
Danske RegionerBidrag vedr. tolkebistand fra DR.06-04-2016160299864000
International Agency for Research on CancerInvitation to the 58th Session of IARC Governing Council, Lyon, France04-03-2016160319364907
Region NordjyllandSvar fra Region Nordjyllland: Godkendelse af status vedr. Sundhedshus Brønderslev07-04-2016160333064366
 Gensvar fra borgeren vedr. genoplivning07-04-2016160340565247
Danske RegionerBrev vedr CPR07-04-2016160349065827
RigsrevisionenSvar på materialeanmodning vedr. fortsat notat til beretning (2/2013) om sygehusbyggerier II <8088> - 1. mail08-04-2016160360865612
RigsrevisionenOpfølgning på samtale <8088> - Supplerende materiale.07-04-2016160360864584
RigsrevisionenVedr. punkt 5 i den supplerende materialeanmodning08-04-2016160360865881
Danske RegionerNyt bidrag vedr. patientvejlederordningen08-04-2016160366365887
Erhvervs- og VækstministerietUdkast til Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse07-04-2016160388965714
Region SyddanmarkAnmoder om status vedr. sag om befordring.07-04-2016160393864223
SundhedsstyrelsenSST ingen bemærkninger til rapport om effekten af behandlingsmetoder indenfor ludomani.07-04-2016160395364604
Slagelse KommuneSlagelse Kommunes deltagerliste til sundheds- og ældreministerens besøg den 11. april 2016.07-04-2016160418964905
 Tilbagemelding på ministeriets svar på anmodning om aktindsigt af 14. marts 2016.06-04-2016160426764221
 Svar fra borgeren på svar om anerkendelsesdirektivet08-04-2016160430065208
UdenrigsministerietGennemførelsesafgørelse om markedsføringstilladelserne for veterinærlægemidler29-03-2016160437058810
Den danske ambassade i MexicoHenvendelse fra ambassaden i MX ang. hæmofili besøg25-03-2016160438365546
Uddannelses- og ForskningsministerietBemærkninger til demensrapport fra UFM06-04-2016160442765353
Dansk Selskab for fysioterapiBemærkninger til demensrapport - Dansk Selskab for Fysioterapi08-04-2016160442765825
Region MidtjyllandKommentarer fra demensrapport fra Region Midt08-04-2016160442765476
Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietBemærkninger til demensrapport - UIBM08-04-2016160442765989
SundhedsstyrelsenBehandling af nyfødt/barn, hvor mor ikke har CPR-nr.17-03-2016160454663057
Region MidtjyllandKvartalsrapport pr. 31. december 2015 for Region Midtjyllands kvalitetsfondsprojekter.01-04-2016160460164188
Statens Serum InstitutSpørgeskema om AIA og kontrolcentral (alarmeringsanlæg og adgangskontrolsystemer mv.)06-04-2016160463665195
 Høringsvar fra Danmarks Vejlederforening vedrørende bekendtgørelse om elektroniske cigaretter m.v.08-04-2016160463765201
 Borgerhenvendelse - Et sundhedsproblem der er samfundsskabt15-03-2016160464265371
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKlage vedr. tildeling af ydernummer til tandlæger17-03-2016160464365390
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenKlage vedr. tildeling af ydernummer til tandlæger08-04-2016160464366036
Ministry of Social Affairs of EstoniaSearching partners for exchanging good practices17-03-2016160464752248
Healthcare DenmarkProgram for delegationsbesøg fra Letland og Tyskland05-04-2016160465065534