Fra: 04-04-2016 til: 04-04-2016
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm 41317-03-2016SJ-STD-DEPMSOT60933
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 45104-04-2016SJ-STD-DEPSJE61830
New South Wales Ministry of HealthØnsker at sammenligne sundhedsstrategier m.m.30-03-2016SJ-STD-SUMAI56712
Danmarks ApotekerforeningMedwatch om BA-aftalen vedr. gebyr til udsalgsbestyrere22-01-2016SJ-STD-SUMDRA61450
Erhvervs- og VækstministerietHøring - Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2016 - frist d. 11. marts03-03-2016SJ-STD-SUMDRA61396
Danmarks Apotekerforening
Lægemiddelstyrelsen
Overgangsordning for automatisering af Kronikertilskud.14-01-2016SJ-STD-SUMDRA61454
Danmarks ApotekerforeningSpørgsmål vedrørende offentliggørelse af oplysninger efter Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold.27-01-2016SJ-STD-SUMDRA61448
DR Danmarks RadioOpfordring til ministeren om at se Film om selvskade03-04-2016SJ-STD-SUMLLU60910
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkInvitation til at tale på Børne- og Ungdomspsykiatrisk konference på Christiansborg 1. juni04-04-2016160066061057
Lægemiddelindustriforeningen - LIFInvitation til debatmødet 'Flere læger og lægemiddelakademikere til industrien - udfordringer og mulige løsninger'04-04-2016160066061379
Rud Pedersen Public Affairs CompanyInvitation til at deltage i Selskab for Mænds Sundheds debat på Folkemødet om hvorfor mænd ikke går til lægen i Skurvognen lørdag d. 18. juni kl. 16-1704-04-2016160066261050
Københavns UniversitetOpdateret invitation til Folkemøde '16 - ministerens mulige deltagelse i KU arrangement om det gode ældreliv04-04-2016160066261032
Dansk IndustriInvitation til at deltage i sundhedspolitisk folkemødearrangement lørdag d. 18.6 kl. 13-1401-04-2016160066261016
Dansk Center for OrgandonationDCO Regnskab 201501-04-2016160078761268
Aarhus UniversitetICOAs præsentation om organisationsformer01-04-2016160080759620
Dansk Selskab for PatientsikkerhedForespørgsel om ministerens deltagelse på LS 7 (22/11.16)11-03-2016160094861212
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesHenvendelse om Danmarks UNGASS-forberedelser01-04-2016160105460832
Forskningsklinikken for LudomaniUdbetalingsanmodning 1. rate 2016 Forskningsklinikken for Ludomani04-04-2016160107461844
Dansk Ludomani BehandlingUdbetalingsanmodning 1. rate 2016 Dansk Ludomani Behandling04-04-2016160107461846
SundhedsdatastyrelsenFra Sundhedsdatastyrelsen vedr. koder - LPR.01-04-2016160119159913
Herning KommuneFremsendelse af status for "Drift og AM-Gruppen".01-04-2016160125960503
Svendborg KommuneVedr. status - "Jeg føler mig da sund nok!".31-03-2016160126259383
Hedensted KommuneHedensted Kommune fremsender slutrapport til projektnr. 62187.04-04-2016160136561619
Region SjællandRegion Sjælland fremsender slutrapport til projektnr. 65102.01-04-2016160137860812
Region SjællandRegion Sjælland fremsender slutrapport til projektnr. 65602.01-04-2016160137860809
Region SjællandRegion Sjælland fremsender slutrapport til projektnr. 65502.01-04-2016160137860807
Region SjællandRegion Sjælland fremsender slutrapport til projektnr. 65302.04-04-2016160137861059
Region MidtjyllandUdbetaling af 2. rate - Bibeholdelse af fødeafdelingen i Holstebro.29-03-2016160139459691
Komiteen for SundhedsoplysningSlutrapport - og regnskab10-03-2016160142260977
NEXT - Uddannelse KøbenhavnVedr. afrapportering fra projekt "Mad og sundhed på Vestegnen".22-03-2016160145860227
SundhedsstyrelsenDagsorden til 1. møde i Arbejdsgruppe vedr. vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling d. 6/4-1601-04-2016160173661654
Foreningen Pårørende i DanmarkOpfølgning på møde om demenshandlingsplanen.29-03-2016160187759810
Danske RegionerSamlet oversigt over valg af kostkoncepter på de 16 kvalitetsfondsbyggerier04-04-2016160202461552
PharmadanmarkOpfølgning fra Pharmadanmark vedr. svar om autorisation01-04-2016160213361195
Styrelsen for PatientsikkerhedStatus fra styrelsen til borgeren04-04-2016160217560949
 Rykker for svar - Udenlandsdansker - Dækning ved sygdom.17-03-2016160217752301
SundhedsstyrelsenTidsplan for implementering af screening for cystisk fibrose30-03-2016160228459607
Region NordjyllandAccept og udbetaling - "Svært overvægtige børn".30-03-2016160248559694
Region SyddanmarkTilsagn og udbetalingsanmodning - projekt om svært overvægtige børn.01-04-2016160248760643
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-99/16, Lahorgue04-04-2016160249260770
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 15, 16 og 17)01-04-2016160249260768
UdenrigsministerietEU-kontaktpersonerne: Kommissionens dagsorden for den 6. april 201604-04-2016160249761288
Danske RegionerFra Danske Regioner vedr. status på afgrænsningscirkulæret31-03-2016160253960870
Center for Biosikring og BioberedskabVedr. CBB projekt i Østafrika04-04-2016160290561179
SundhedsdatastyrelsenMonitorering af indlæggelse af nyfødte - RETTELSE AF FEJL I TAL30-03-2016160303359727
RigsrevisionenSvar fra RR - Bilag vedr. effektiviseringer <8088>.17-03-2016160360859676
 Tilbagemelding på svar på henvendelse vedr. uetisk eksperiment med psykisk syg psykolog03-04-2016160366560934
Region MidtjyllandOpfølgning på konkret sag01-04-2016160375460137
SocialstyrelsenHenvendelse om brugerperspektivundersøgelse på stofmisbrugsområdet17-03-2016160394661256
Region MidtjyllandUdkast til rapport på dansk om Effekten af behandlingsmetoder indenfor ludomani01-04-2016160395359492
Behandlingscenter TjeleRegnskab og statusrapport 2015 - Behandlingscenter Tjele30-03-2016160404859734
Region SjællandRegion Sjælland - Ansøgning til pulje til styrket akutindsats01-04-2016160407060766
Region HovedstadenRegion Hovedstaden - Ansøgning til pulje til styrket akutindsats.01-04-2016160407060019
OHCHRKvittering fra OHCHR vedr. svar på spørgsmål fra FNs Specialrapportør04-04-2016160409961068
Dansk Selskab for Almen MedicinHenvendelse fra DSAM til sundheds- og ældreministeren31-03-2016160423360912
 Opfølgende spm. fra borgeren - aktindsigtsanmodning.21-03-2016160426759799
 Rykker for svar på borgerbrev - Udenlandsk uddannelse.31-03-2016160430059496
 Rykker for svar - Udenlandsk uddannelse.31-03-2016160430059442
KLHøringssvar vedr. pkykologordningen fra KL.01-04-2016160433359639
 Henvendelse vedr. forældelse i patientklagesystemet30-03-2016160440158148
 Kompensationer efter en sag af fejlbehandling i 2003 - rykker for svar.22-03-2016160440455049
 Borgerhenvendelse - Slidtage efter mange år på arbejdsmarkedet.28-02-2016160444736669
World Health Organization (WHO)Nominering fra Danmark: Invitation to "Inter-regional workshop for tuberculosis control and care among refugee and migrant populations" Italy, 10-11 May 2016.01-04-2016160444859608
 Henvendelse vedr. L-theanine som middel mod bl.a. stof og alkoholmisbrug01-04-2016160446760451
 Henvendelse vedr. L-theanine som middel mod en række sygdomme mm.01-04-2016160446760450
 Supplerende spørgsmål vedr. L-theanine som opfølgning på bekræftelsesmail01-04-2016160446760843
Folketingets LovsekretariatS 88001-04-2016160447060149
Folketinget ChristiansborgB 129 - Forslag til folketingsbeslutning om, at salg af menneskelige æg skal sidestilles med salg af sæd (LA + SF)01-04-2016160447559872
 Kopi af klage til Odense Sygehus21-03-2016160447954242
 Kopi af henvendelse vedr. skimmelsvamp31-03-2016160448259485
 Borgerhenvendelse - forløb med fejlbehandlinger og dårlig økonomi m.v.31-03-2016160448359349
 Borgerhenvendelse - hjælp til syg datter01-04-2016160448459891
 Aktindsigt angående forslag til ændring af sundhedsloven01-04-2016160449159616
Folketingets UdenrigsudvalgURU alm. del - spm. 19031-03-2016160449659790
Danmarks ApotekerforeningTilskudshåndbogen - Danmarks Apotekerforening01-03-2016160450049934
 Henvendelse vedr. deltagelse i studie om det nationale samarbejde omkring antibiotika resistens30-03-2016160450461284
 Vedr. deltagelse i studie om det nationale samarbejde omkring antibiotika resistens31-03-2016160450461287
ModerniseringsstyrelsenNyt cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver med tilhørende vejledning31-03-2016160451358528