Skip navigation


Vækst, eksportfremme og myndighedssamarbejde

Danmark satser på at udbygge samarbejdet med en række lande globalt for at understøtte en positiv samfundsudvikling og styrke danske virksomheders adgang til nye vækstmarkeder.

I strategierne for vækstmarkederne prioriteres der en række områder, hvor Danmark har særlige kompetencer, og hvor efterspørgslen på vækstmarkederne forventes at opleve særlig kraftig vækst, herunder i forhold til sundheds- og velfærdsløsninger.

Sundhedssektoren indgår i 9 af i alt 10 landespecifikke vækstmarkedsstrategier (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Indonesien, Mexico, Sydafrika, Sydkorea, Tyrkiet og Vietnam) samt i tiltag i forhold til volumenmarkederne (USA, Tyskland og Japan). Her samarbejder Sundheds- og Ældreministeriet med de danske ambassader og Eksportrådet om de indsatser på sundhedsområdet, der fremgår af strategierne.

Myndighedssamarbejde

Som led i udmøntningen for strategien for eksportfremme og økonomisk diplomati fra 2014 arbejder Sundheds- og Ældreministeriet målrettet med at udbygge samarbejdet med sundhedsmyndighederne i tre udvalgte lande. Ambitionen er, at et samarbejde mellem danske og udenlandske myndigheder vil gavne samfundsudviklingen i de udvalgte samarbejdslande og derved samtidig bane vej for dansk ekspertise og løsninger. De tre samarbejdslande er  Vietnam, Brasilien og Mexico, hvor der tilrettelægges et længerevarende partnerskab der skal forløbe over de næste 3 – 5 år. Sundheds- og Ældreministeriet har sammen med Udenrigsministeriet udsendt en vækstrådgiver til hvert land, som i samarbejde med den pågældende danske ambassade skal styrke dialog og grobund for implementeringen af myndighedssamarbejdet. 


Sidst opdateret 06-06-2017
LÆS OGSÅ:

Årsberetninger for ministeriets myndighedsarbejde:

2017:


2016:


2015
Ministeriets samarbejdsprojekt med Mexico:Ministeriets samarbejdsprojekt med Vietnam
Ministeriets samarbejdsprojekt med Brasilien:
Kontakt:
Anna Katrine Hemmingsen
Telefon: 7226 94299511
Mail: ankh@sum.dk  

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |