Skip navigation


Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de fem nordiske landes regeringers formaliserede samarbejde og involverer næsten alle ministerområder, herunder social- og sundhedsområdet.

Det nordiske samarbejde består af de fem nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de tre selvstyrende områder, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne. Samarbejdet er forankret i de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan Nordisk Ministerråd


De nordiske statsministre har det overordnede ansvar for samarbejdet i Ministerrådet. Ministerrådet er et mellemstatsligt organ og arbejder efter konsensusprincippet. Hvert land udnævner en samarbejdsminister, som har ansvar for den overordnede koordineringen af samarbejdet. Samarbejdet foregår i sammenlagt 11 fagministerråd.

Sundheds- og Ældreministeriet deltager i forberedelsen af sager til ministerrådsmøderne. På møderne tages stilling til ministerrådets prioriteringer, planer, budgetter og udviklingsprojekter, herunder bevillingsfordeling mellem de nordiske institutioner.

Nordisk Ministerråds sekretariat, der ligger i København, varetager den daglige administration.

Danmark havde formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2015.

Social- og sundhedsområdet
På social- og sundhedsområdet er der etableret et nordisk regeringssamarbejde, der ledes af de nordiske social- og sundhedsministre. Samarbejdet udgør det Nordiske Ministerråd for Social og Sundhedspolitik, og der afholdes et ministermøde om året. 


Der er under Nordisk Ministerråd for Social- og Sundhedspolitik nedsat en embedsmandskomite, der består af repræsentanter fra samtlige lande. Komitéen mødes tre gange årligt og har til opgave at forberede ministerrådets beslutninger og træffe beslutning om en række nordiske institutioner og fordelingen af puljemidler til specifikke projekter på social- og sundhedsområdet.


Sidst opdateret 25-03-2019

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |