Skip navigation


Europarådet

Europarådet er baseret i Strasbourg og består af 47 medlemslande. Rådet har til formål at udvikle hele Europa efter fælles demokratiske principper baseret på den europæiske menneskerettighedskonvention mv.

Europarådets overordnede besluttende organ er Ministerkomitéen, der består af medlemslandenes udenrigsministre. Til daglig varetages opgaverne i Ministerkomitéen og i de overordnede rapportørgrupper mv. af udenrigsministrenes stedfortrædere, dvs. af de enkelte medlemslandes faste repræsentanter (ambassadører) og repræsentationer. Møder i ministerrådet dækkes af Danmarks Faste Repræsentation ved Europarådet i Strasbourg.

Social- og sundhedsområdet
Danmarks medlemskab af Europarådet og særligt Danmarks tiltrædelse af en række europæiske konventioner har på flere områder betydning for sundhedsområdet og for ministeriets arbejde.

F.eks. er der i relation til menneskerettighedskonventionen og torturkonventionen løbende fokus på emner som anvendelse af tvang i psykiatrien, adgang til sundhedsydelser for udsatte grupper og diskrimination på baggrund af seksuel orientering.

Også bioetikkonventionen  fra 1996 har særlig betydning for ministeriets arbejde. Her er det i forhold til patienters retsstilling, sundhedsvidenskabelig forskning og det generelle område for medicinsk etik. Konventionen fastsætter generelle principper og regler til beskyttelse af mennesker mod misbrug ved medicinsk behandling og forskning, og konventionen kan derfor betragtes som et fundament for patientrettigheder i Europa.

Læs mere om Europarådet


Sidst opdateret 17-09-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |